Tištěná architektura: Jan Jehlík

Source
PLAC
Publisher
Tisková zpráva
09.12.2016 10:00
Jan Jehlík
Jan Jehlík Architektonická Kancelář

Vladimírovo knihkupectví Serius a občanské sdružení PLAC vás srdečně zvou na 36. přednášku z cyklu "Tištěná architektura". Tentokrát v pátek 9. prosince 2016 v 18:30 hodin v Jablonci přivítáme urbanistu Jana Jehlíka, který představí novou knihu Rukověť urbanismu.

Hostem večera bude architekt a pedagog Jan Jehlík, který představí svou novou knihu Rukověť urbanismu s podtitulem architektura poznávání a navrhování prostředí. Nakladatelství Ausdruck Books ke knize uvádí: „V českém kontextu první původní dílo, které komplexně pojednává o doposud trochu opomíjené disciplíně architektury. Jak přistupovat k urbanistickým úkolům, jak postupovat od malých měřítek k velkým, od obecného k dílčímu, od ideje k formě? Text se snaží obsáhnout všechny aspekty oboru a obecně rámcové podmínky tvorby sídel, od základů lidské existence ve světě až k technickým a politickým rovinám rozhodování, a formuluje teze, z nichž se v praxi mohou vyvinout metody projektování, hodnocení či projekčních rozhodnutí. Rukověť urbanismu je ale také osobní výpovědí o schopnostech a možnostech uspořádání myšlenkového světa architekta v kontextu mimořádně obtížného úkolu: porozumět okolnímu prostředí a vědomě navrhnout jeho hodnotnou proměnu."

Doc. ing. arch. Jan Jehlík
(*1959) vystudoval fakultu architektury ČVUT. Po ukončení studií pracoval ve Stavoprojektu, následně vedl odbor rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem. V roce 1996 založil vlastní ateliér Jan Jehlík – architektonická kancelář (viz www.janjehlik.cz). Od roku 2007 je vedoucím Ústavu urbanismu FA ČVUT v Praze. Je hlavním řešitelem výzkumné práce Metodika zadávání územních plánů, programového projektu hlavního města Prahy, a hlavním řešitelem pětiletého projektu NAKI II: Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky. Od roku 2010 organizuje každoroční konferenci Inventura urbanismu a zároveň je autorem řady publicistických textů o architektuře a urbanismu. Výbor z nich vydalo nakladatelství Ausdruck Books v roce 2014 pod názvem Obec a sídlo. O krajině, urbanismu a architektuře.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles