Výstavy Gočárovy galerie na pardubickém zámku končí, stěhují se do mlýnů

Pardubice - Do poloviny ledna mají zájemci poslední příležitost vidět výstavy na pardubickém zámku. Do neděle 15. ledna jsou v prostorách Gočárovy, dříve Východočeské galerie k vidění expozice Těla v úzkých a dlouhodobá expozice Reflexe krajiny a přírody. Poté se galerie začne stěhovat do svého nového sídla v bývalých Automatických mlýnech a zámek postupně opustí.


"Zároveň se tu všichni mohou naposled podívat do výstavních sálů, které galerii sloužily od začátku 70. let minulého století. Až do otevření budovy v Automatických mlýnech bude hlavní výstavní plocha Gočárovy galerie v Domě U Jonáše, který zůstává v krajském vlastnictví a budeme ji nadále využívat k prezentaci umělecké tvorby, sbírek a edukaci dětí," uvedla ředitelka galerie Klára Zářecká.

Pardubický kraj, který jen zřizovatelem instituce, předpokládá stěhování sbírek a kanceláří galerie ze zámku postupně v průběhu celého letošního roku. Nejprve opustí dosavadní výstavní prostory, poté depozitáře a nakonec i kanceláře v zámeckém areálu, kde zůstane jen Východočeské muzeum.

"Obě krajské instituce, muzeum i galerie, si polepší a svým způsobem se emancipují. Budou mít své areály a také pro místní veřejnost i pro návštěvníky ze vzdálenějších míst bude jejich propagace lépe srozumitelná. Nikdo nebude ve stínu toho druhého," uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).

Prostory po galerii chce hejtmanství přestavět. Na zámku vznikne společenský sál se zázemím v hlavním paláci, návštěvnické centrum a stálá expozice muzea v hospodářských budovách. Předběžně počítá s tím, že samotná rekonstrukce začne v závěru letošního roku, nebo nejdéle na začátku toho příštího. Architektonická studie návštěvnického centra Východočeského muzea a celého zámku od architekta Petra Všetečky se zatím přizpůsobuje podmínkám evropské dotace. Celý projekt je rozdělen do několika etap, zpracovatelem projektové dokumentace je ateliér Masák & Partner. "Máme už stavební povolení na celou stavbu, ale rozdělení projektu nám umožní postupovat po částech, jak to bude podle okolností možné. Tyto vícepráce jsou pod hranicí deseti procent, celková cena projektové dokumentace se zvýší o 270.000 korun," uvedl Línek.

Pardubický kraj koupil část Automatických mlýnů, které jsou národní kulturní památkou, od manželů Smetanových. Budovu navrhl pro Egona a Kala Winternitzovi architekt Josef Gočár, stavěla se v letech 1909 až 1911. V roce 1919 ji postihl požár, v následujících pěti letech byla zvýšena o jedno patro a byl v ní instalovaný automatický hasicí systém. Ve 20. letech k mlýnu přibylo silo, se starší částí je spojené přemostěním. Mlýny ukončily provoz v roce 2013, firma GoodMills nabízela areál městu, které ho ale tehdy nekoupilo. V areálu budou umístěny i nově postavené městské polytechnické dílny Sféra a Galerie města Pardubic, v sile výstavní a společenské prostory, které přestavuje Nadace manželů Smetanových.
0 comments
add comment

Related articles