Olomoučtí radní nerozhodli o stavební uzávěře u Šantovky

Publisher
ČTK
18.07.2018 21:05
Czech Republic

Olomouc

Olomouc - Olomoucká městská rada dnes nerozhodla o vydání dočasné stavební uzávěry na pozemcích v sousedství historického centra Olomouce, na kterých je plánována stavba 75 metrů vysoké budovy Šantovka Tower. Žádná z variant předkládaných v materiálu na jednání rady města nebyla přijata, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Radka Štědrá. Radní chtějí o stavební uzávěře znovu jednat v polovině srpna. O budově Šantovka Tower se v Olomouci už několik let bouřlivě diskutuje. S její stavbou nesouhlasí památkáři a někteří odborníci, podle nichž může poškodit historické panorama města. Investor má opačný názor.

"Z důvodu, že nebylo přijato usnesení, rozhodla rada města na návrh primátora a v souladu s jednacím řádem pověřit příslušného náměstka primátora Aleše Jakubce přezkoumáním předloženého nepřijatého materiálu a následně jej projednat s koaličními partnery," uvedla Štědrá. Výsledné stanovisko vzešlé z těchto jednání bude podle Štědré sloužit jako podklad pro materiál, který bude předložen na dalším jednání městské rady.

Dlouho připravovanou změnu územního plánu, která měla stanovit výškový limit pro stavby blízko historického centra, olomoucké zastupitelstvo v červnu nakonec neprojednalo. Výšková regulace by stavbě Šantovky Tower zabránila. K vydání dočasné stavební uzávěry proto radnici nedávno vyzvali zástupci pěti politických stran a hnutí, podle kterých by po tomto úředním rozhodnutí měla následovat úprava územního plánu do podoby s výškovými limity. Stavební uzávěru požadovali také účastníci pondělní protestní akce v centru Olomouce, kterým se projekt výškové budovy Šantovka Tower v sousedství historického centra nelíbí.

Stavbu výškových budov v ochranném pásmu památkové rezervace už dříve zakázalo ministerstvo kultury, což se pak promítlo v novém územním plánu z roku 2014. Výškovou regulaci staveb v okolí centra Olomouce ale poté zrušil soud. Radnici dal čas do konce roku 2015, aby povolenou výšku staveb v územním plánu znovu a lépe zdůvodnila. Úprava územního plánu se ovšem zpozdila, takže výškové limity od ledna 2016 přestaly platit.
0 comments
add comment

Related articles