Klub Za starou Prahu vítá opravu Invalidovny s moderní dostavbou

Praha – Klub Za starou Prahu vítá rekonstrukci barokní Invalidovny, která by měla dostat moderní přístavbu. "Moderní dostavba architektonicky tak cenné historické budovy není řešením primárně žádoucím, ale v případě provozní nutnosti či výhody ani zapovězeným," uvedl dnes klub ve stanovisku, které zaslal ČTK. Vizualizaci Invalidovny po rekonstrukci představil letos v září Národní památkový ústav (NPÚ), na který stát objekt před dvěma lety převedl. Návrh sklidil rozporuplné reakce.

Rekonstrukce národní kulturní památky počítá s dostavbou podle návrhu architekta Petra Hájka. Barokní stavba by měla dostat dvě několikapatrová křídla, ve kterých bude umístěn třeba koncertní sál. S palácem tvoří dvě navržená bílá křídla, která jej podle návrhu prezentovaného v září významně převyšují, silný kontrast. Obnovený areál má sloužit jako sídlo NPÚ a Pražského filharmonického sboru, část má být zpřístupněna veřejnosti formou prohlídkové trasy. V Invalidovně vzniknou i výstavní a konferenční prostory a místa pro vzdělávání a komunitní aktivity.

"Část veřejnosti vnímá dostavbu jako zdařilý příklad souznění klasického s moderním, jiná jako nelibý kontrast. Přikláníme se k názoru, že dostavba za výše uvedených okolností je přijatelným řešením vzniklé situace, a preferujeme její mírně sníženou variantu, která byla prezentována architektem Petrem Hájkem dodatečně v listopadu. Navíc hodnotíme velmi kladně, že provoz koncertního sálu bude znamenat pro celkové oživení areálu Invalidovny nesporný přínos," uvedl dnes Klub Za starou Prahu.

Převod Invalidovny do správy NPÚ byl podle klubu to nejlepší, co mohlo památku potkat. "Pro historický objekt je tak zaručen citlivý přístup při jeho adaptaci pro nové využití. Zároveň máme jistotu, že toto využití nebude v kolizi s možnostmi budovy - což by v případě ryze komerčního využití bezesporu hrozilo," míní zástupci klubu.

Dodává, že k podmínkám převodu ale patřil i závazek opravy a zpřístupnění do devíti let od převzetí. Při jeho nedodržení by se budova vrátila zpět pod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Klub kritizuje fakt, že obava z prodlevy vedla NPÚ nikoli cestou otevřené architektonické soutěže, ale k oslovení čtyř architektonických kanceláří. "Z tohoto řízení vyplynula nová skutečnost, že umístění zkušebních a koncertních prostor PFS v historickém objektu bez památkově problematických zásahů není realizovatelné. Invalidovna totiž obsahuje především ubikace pro vysloužilé vojáky a nový sál s optimální akustikou by se v ní musel vybourávat," říká klub.

Proto se NPÚ rozhodl pro variantu dostavby objektu, s níž přišel Petr Hájek a která navazuje na štítové zdi nedostavěné budovy při jižním průčelí. "Jižní štítové zdi Invalidovny, v místech, kde měla budova podle původního projektu pokračovat, jsou nejpřijatelnějším místem pro dostavbu. Nebude tak rušit pohled na hlavní průčelí, ale zároveň dořeší nedokončené průčelí zadní," oceňuje klub.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Dobrá sebevražda
Vích
20.11.20 01:34
Absolutni souhlas
Lubos
22.11.20 08:14
show all comments

Related articles