Národní památkový ústav představil projekt obnovy pražské Invalidovny

Source
Národní památkový ústav
Publisher
Tisková zpráva
29.09.2020 20:50
Czech Republic

Prague

Karlín

Petr Hájek
Petr Hájek Architekti

Národní památkový ústav dnes představil projekt obnovy Invalidovny a studii jejího využití. V rámci obnovy bude historický areál rekonstruován a doplněn o vrstvu současné architektury v podobě moderní přístavby. Obnovený areál bude sloužit jako sídlo NPÚ a pro Pražský filharmonický sbor, část bude zpřístupněna veřejnosti formou prohlídkové trasy. Vzniknou zde i výstavní a konferenční prostory a rovněž prostory pro vzdělávání a kreativní i komunitní aktivity.
„Invalidovnu otevřeme k užívání široké veřejnosti, rehabilitujeme unikátní barokní památku a současně zajistíme důstojné prostředí vynikajícímu pěveckému tělesu. Formu moderní přístavby jsme zvolili jako deklaraci doby, ve které vznikla, a současně tím chceme ukázat, že památková péče může a chce pracovat s moderní architekturou. Je zřejmé, že takovéto řešení postavené na principu kontrastu autentické památky a nové architektury nelze aplikovat obecně, je vždy nutné pracovat s individualitou konkrétního místa. Karlín je městskou památkovou zónou, ale také moderní progresivní městskou částí, v níž bude nová Invalidovna symbolizovat prolnutí starého a nového, bude dále rozvíjet dynamiku této lokality a podporovat zdejší komunitní život,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.
„Vnější tvar dostaveb je výsledkem regulace základního objemu s ohledem na archeologické nálezy, požadavky památkové péče a limity statiky a akustiky. Dostavby mají fasádu z profilovaného skla, která při podvečerním osvětlení dodává místu důstojnou a slavnostní atmosféru,“ doplnil Petr Hájek, autor architektonického návrhu.

Po dokončení obnovy bude areál sloužit jako sídlo Územní památkové správy NPÚ v Praze, sídlo Pražského filharmonického sboru a část areálu bude zpřístupněna veřejnosti formou prohlídkové trasy. Vznikne zde informační centrum a edukační centrum s účelem posílení povědomí o českém kulturním dědictví a dále výstavní a konferenční prostory a prostory pro kreativní, volnočasové a komunitní aktivity se záměrem vytvořit z areálu kulturní a společenské centrum města. Zázemí zde získá moderní technologická laboratoř a unikátní dokumentační fondy památkové péče zpřístupněné veřejnosti.

„Pražský filharmonický sbor patří k nejuznávanějším evropským sborovým tělesům. Pravidelně vystupuje s nejlepšími světovými orchestry a dirigenty, nahrává pro nejprestižnější nahrávací společnosti. Přes veškeré snahy se však tomuto souboru za celou 85 letou historii nepodařilo najít vlastní prostory, až dnes. Je pro nás všechny nesmírným oceněním a štěstím, že můžeme být u toho. Všem, kteří se na tom podílejí, děkuji,“ sdělil ředitel Pražského filharmonického sboru Radim Dolanský.
Obnova Invalidovny je součástí státního programu „Péče o národní kulturní dědictví I.“. Jedná se o největší investiční akci NPÚ a zároveň největší investiční akci resortu kultury financovanou ze státního rozpočtu. Kompletní obnova by měla být dokončena nejdříve v roce 2027. Současný odhad nákladů na realizaci projektu je 1,95 miliardy korun. V současné chvíli běží přípravná fáze obnovy s předpokládaným ukončením do konce roku 2021. V rámci této fáze byla již zpracována studie využití, stavebně historický průzkum včetně pasportizace prvků či záchranný archeologický průzkum.
6 comments
add comment
Subject
Author
Date
Další barák s koulema
Vích
02.10.20 09:04
...
Ondra
08.10.20 01:44
proc?
arch
09.10.20 09:14
Jak to?
Josef Brofský
09.10.20 09:52
Protože
neverhood
10.10.20 10:28
show all comments

Related articles