Hřbitov bez hrobů; pietní biocentrum?

Publisher
FA VUT
04.10.2023 19:16
Exhibitions

Hřbitovy se obejdou i bez hrobů. Nahradí je pietní biocentra?

Architektka Blanka Solár se zabývá nedůstojným systémem pohřbívání. V rámci diplomové práce na Fakultě architektury VUT navrhla hřbitov bez hrobů. Svůj zájem spojila se spolkem Poslední stopa z.s. a snaží se otevřít citlivé téma pohřbívání v kontextu velkého businessu a legislativy. Výstava Hřbitov bez hrobů; pietní biocentrum? odkrývá zpovědi hrobníka a zaměstnance krematoria a ukazuje soudobé možnosti udržitelného pohřbívání. Expozice je k vidění v brněnské Galerii Mini na půdě Fakulty architektury VUT od 10. do 26. října 2023. V rámci vernisáže proběhne diskuze s autorkou výstavy, hrobníkem Adamem Vokáčem a ekologem Vilémem Jurkem. Výstava je audiovizuální konfrontací obrazů vize „hřbitova budoucnosti’’ (bio diverzní komponované krajiny, místa, kde to žije) architektky Blanky Solár a kritického vnitřního hlasu hrobníka a zaměstnance krematoria, zprostředkovaného audio narativem Adama Vokáče. Ten upozorňuje na realitu současného pohřebního průmyslu s představením legislativních omezení v otázce volby naší poslední stopy.

Po více než 100 letech od legalizace pohřbu žehem, a vlivem průmyslových reakcí na problém pohřbívání rostoucích městských populací, si vyžaduje téma kritickou revizi. Výstava vybízí k zamyšlení v této otázce a umožňuje připojit svůj podpis k petici za svobodné a udržitelné pohřebnictví, vydanou spolkem Poslední stopa z.s. 

Pietní biocentrum je ,,vizí hřbitova 21. století’’. Následným vývojem diplomové práce Projektivní prostor; Hřbitov bez Hrobů na FA VUT v Brně 2020 (ateliér Kristek-Sedlák) se vize svou strukturou a fungováním vztahuje ke dvěma oblastem - problematice biocenter a jejich údržby v české kulturní krajině, a na druhé straně v současnosti probíhající debatě o liberalizaci pohřebního zákona a aktualizaci pohřebního průmyslu v Česku, která prosazuje moderní, zpravidla ekologičtější / udržitelnější přístupy, již dostupné v zahraničí - zejména kompostování lidských těl, tzv. „teramace“ (Německo, USA).Vernisáž bude doprovozena diskuzí. Blanky Solár, hrobníka Adama Vokáče a ekologa a krajinného inženýra Viléma Jurka v 18:00 10.10. 2023 v Galerii Mini v Brně a bude dostupná do 26.10. 2023. Doprovodná diskuze a výstava se uskuteční také 13.11. 2023 od 18:00 v Pohřebním ateliéru na Vinohradské 161, v Praze – Strašnicích. 

Blanka Solár (*1994) absolvovala Fakultu architektury VUT v Brně a roční postgraduální studium na University of Strathclyde, Glasgow. Je zakládající architektkou studia bams office a iniciativy Cemetery of No Graves s cílem propojování relevantních odborníků a osvěty pro téma pietního biocentra. Od roku 2023 je členkou spolku Poslední stopa z.s. V současnosti se věnuje vlastní architektonické praxi, kreativní tvorbě a aktivismu spojenému s přírodním pohřebnictvím. 

Adam Vokáč (*1997) je hrobníkem a správcem Lučního hřbitova na Ďáblickém hřbitově v Praze. Absolvoval americký kurz Green Burial Masterclass a posléze založil spolek Poslední stopa, který se právě přírodním pohřebnictvím zabývá. Jeho prostřednictvím šíří osvětu o nových možnostech v pohřebnictví a cílí na jejich všeobecné i legislativní přijetí. 

Vilém Jurek (*1985) absolvent Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy Univerzity v Brně, oboru Krajinné inženýrství. Ekolog a popularizátor ochrany životního prostředí a dlouholetý pracovník neziskové organizace Rezekvítek pro péči o přírodu.

Obrazy a grafika: Blanka Solár
Audio narativy: Adam Vokáč
Odborná konzultace: Rostislav Koryčánek
Poděkování: Adéla Šoborová, Jan Kristek, Dana Sítařová, Karolína Munková, Klára Netrefová, Ludmila Jankovichová

Audio složku instalace technicky zajišťuje a sponzoruje Harangi Sound s.r.o.. Velkoformátový tisk sponzoruje firma SRP s.r.o
0 comments
add comment