Rozhledna Hýlačka - oceněné soutěžní návrhy

Jednokolová veřejná projektová anonymní architektonická soutěž

Source
Klub českých turistů Tábor
Publisher
Tisková zpráva
16.10.2012 07:20
Vyhlašovatel: Klub českých turistů Tábor
Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu architektonického řešení stavby rozhledny v katastrálním území Horky u Tábora - příměstská část Větrovy.
Termín konání soutěže: 16. 7. – 31. 8. 2012
Porota: Radek Přílepek, Jaromír Kročák, Ondřej Bouška; náhradníci: Richard Černý, Dagmar Buzu
Počet odevzdaných návrhů: 45
Ceny a odměny celkem: 150 tis. Kč

1. cena (60 tis. Kč): Ing. Ladislav Mládek, Tábor, spolupracující osoby: Bc. Jan Vybíral, Libor Mládek
Hodnocení návrhu: Detailně propracovaný a promyšlený návrh s koncepcí využití účinků světla v interiéru a vazbou na využití okolí. Novými výrazovými prostředky reflektuje původní tvar a charakter rozhledny Hýlačka. S minimálními prostředky bylo dosaženo výtvarně a funkčně výrazné stavby. Trvanlivá a bezúdržbová stavba. Nejedná se pouze o fádní betonovou stavbu a obvodový plášť je oživen aplikací skleněných prvků.

2. cena (40 tis. Kč): Ing. arch. Michal Bartošek, Praha 6, spoluautor: Ing. arch. Lucie Galiová
Hodnocení návrhu: Architektonicky čistý tvar rozhledny, minimálními prostředky dosahuje maximálního účinku. Pozitivem je jednoduchost a jednoznačnost návrhu.

3. cena (20 tis. Kč): Ing. arch. David Grygar, Praha – Hostavice, spoluautoři: Ing. arch. Pavla Kosová, Ing. arch. Martin Kocich, spolupracující osoby: Marek Raab, Antonín Baďura
Hodnocení návrhu: Konstrukčně zajímavý objekt, který působí transparentně nad úrovní vzrostlé zeleně. Zajímavě pojednaný obvodový plášť zázemí s otiskem dramatického konce původní rozhledny.

Odměna: Architektonický ateliér 2H s.r.o. – Ing. arch. Jan Hořejší, Praha 5, spoluautor: Ing. arch. Vít Podráský
Hodnocení návrhu: Návrh je architektonicky jednoduchá stavba s nápaditým otiskem původní stavby ve skutečné velikosti na opláštění.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles