Jakub Dvořák (1.roč) - Pavilon do Liberce a Řadovka do Boskovic - vítěz JFK 08

ateliér: Dott. Ing.arch. Petr Janoš / MgA. Ing.arch. Petr Šmídek

Source
x-fatul
Publisher
Tisková zpráva
13.06.2012 16:25
Zadání - Pavilon do centra Liberce
I malé zásahy dokáží od základu proměnit relativně velká území.
I drobné stavby mohou pozvednout život v dané lokalitě.
I jednoduché objekty se mohou stát magnetem pro široké okolí.

Vezměte radniční věž na Benešově náměstí za středobod a opište z ní kružnici o poloměru jednoho kilometru. Tím se vymezí území Vašeho zásahu do městské struktury, který by si měl klást za úkol zlepšit danou parcelu.
Hledejte nevhodně využívaná či nevyužívaná místa se skrytým potenciálem, který se budete snažit hlouběji rozebírat.
Drobné objekty by měly plnit funkci, která odpovídá danému místu. Nyní zde může scházet nebo je současný stav špatně řešen.
Vnějším rozměrům ani vnitřní náplni se meze nekladou. Jen by neměly na daném místě působit nepatřičně ani příliš parazitovat na svém okolí. Naopak by měly být jasnou a plnohodnotnou odpovědí, která do zvoleného prostředí adekvátně zapadne.

Řešení - Bylinková zahrada v Liberci
Zanedbaná zahrada ležící ve Frýdlantské ulici má krásně tajemnou atmosféru, kterou kazí neupravenost místa a zchátralá budova v čele. V zahradě roste památný strom, který místu dodává ono kouzlo. Sama ulice působí velmi příjemně. Cestu lemují lékárny, restaurace, květinářství a obchod s biopotravinami.  Atmosféra a složení obchůdků mě napověděly při řešení mého návrhu.
 Do zahrady jsem navrhl bylinkářství. (zdraví+ jídlo+ stará příjemná atmosféra-> bylinky) Svůj zásah jsem chtěl co nejšetrněji vsadit do zahrady. Proto jsem dynamickou křivkou obkroužil strom stojící „uprostřed“a využil pouze plochu přiléhající k zástavbě. Nakloněná rovina vybízí kolemjdoucí k relaxaci (příjemné posezení ve vůni bylinek, které ji porůstají). Plochu, kterou jsem na projekt využil, nahradím zelenou střechou, ta vykompenzuje zastavěnou část zahrady. Střecha zároveň slouží k pěstování odolnějších bylin. Bylinkářství funguje samoobslužně (tak má zákazník lepší kontakt s nabízeným zbožím). Velký vnitřní prostor slouží k prodeji živých bylinek.
Bylinkářství je jedno z nejstarších léčitelství a spousta lidí se na něj dnes obrací jako na alternativní metodu.
Zadání - Řadovka do Boskovic
Hektické stěhování do měst ustává. Bydlení na polích v anonymní satelitní zástavbě již není tak lukrativní. Lidé touží po klidném prostředí s charakterem. Díky navracejícím se úspěšným lidem, kteří neměří kvalitu života pouze financemi, nemusí být osud maloměst zpečetěn.

Jedenáctitisícové město Boskovice, jehož historie sahá až do 13. století, leží mezi Blanskem a Brnem. Od roku 1990 je historické jádro pod památkovou ochranou. Jižní okraj židovského ghetta tvoří dnes zastrčená ulice Pod Klášterem, kterou dnes z jedné strany tvoří nepříliš hodnotné dočasné stavby a na druhé straně těží z překrásného výhledu do zahrady boskovického zámku.
Úkolem je vytvořit novou severní linii ulice Pod Klášterem, která bude složená z řadových rodinných domů pro rozmanitou klienty, přičemž bude pevně dána uliční čára, výška římsy i celková zastavitelná plocha.

Řešení - Co se děje za zdí aneb dům pro milovníka přírody
Tento dům je navržen pro pár milovníků přírody. Pozemek jsem rozdělil na polovinu 50% jsem využil jako obytnou plochu a 50% jako zahradu. Plochu na bydlení (80m²) jsem rozdělil na jednotlivé místnosti, které jsem pak vsadil do zahrady. Klesají společně s terénem. Výškový rozdíl je 1,5m. Místnosti jsou poskládány co nejpraktičtěji. Každá místnosti je propojena s venkovní prostorem posuvným oknem. Z ulice se tento dům tváří jako nevyužitý pozemek za velkou zdí. Velká zeď je součástí domu. Dům totiž nezačíná předsíní, ale zahradou.

0 comments
add comment

Related articles