Marek Svoboda - Horské Lázně v Rožnově pod Radhoštěm

ateliér: Ing.arch. Jiří Buček / asistent: Ing.arch. Filip Horatschke

Source
x-fatul
Publisher
Tisková zpráva
13.06.2012 16:20
V Rožnově pod Radhoštěm se od konce 18. století nacházely vyhlášené klimatické lázně. Bohužel po vybudování průmyslového areálu Tesla se kvalita vzduchu zhoršila a lázně byly roku 1960 zavřeny. Mým cílem bylo navrhnout relaxační lázně pro prodloužení turistického pobytu. Vytvořit místo, kde by návštěvník mohl strávit větší část dne. Lázně jsou určeny pro osoby starší 18 let. Parcela se rozprostírá na jihozápadním svahu lemovaným lesem. Při navrhování objektu jsem vycházel ze skutečnosti, že parcela je viditelná při pohledu na panoráma hory Radhošť. Proto jsem se snažil nedělat nic dominantního do současného výhledu, ale objekt zapustit pod zem. Stávající návrh je inspirován polní brázdou, která kopíruje terén a obrací a vytlačuje zeminu. Tato trhlina v zemi kopíruje vrstevnice, ale ve střední části klesá. Trhlina se rozevírá, otevírá a natáčí. Díky tomu v některých částech umožňuje výhledy do krajiny. Tato linie prochází celým vnitřním prostorem a není nikde přerušena. Interiér lázní je vylit z bílého betonu do bednění z dřevěných latí. Podlaha je z bílého leštěného betonu, aby lépe distribuovala světlo. Horní část nad terénem je obložena bronzovými deskami. Tyto desky pomáhají lámat světlo do objektu a dávají mu specifický barevný tón. Lázně jsou dlouhé 180 metrů a průměrná šířka je 6,5 metrů. Ze severu je umístěn vjezd do garáže s 50 místy. Z garáže vede chodba do vstupu lázní, rampa pro zásobování restaurace a vstup do technického zázemí. Recepce je v jižní části s návaznosti na šatny. Ve střední svažité části jsou kaskádové vířivky. Voda v kádích se ochlazuje přeléváním. Nad šatnami je relaxační část s výhledem na město, dále restaurace a malá knihovna. Tu tvoří 4 válcové prvky s eliptickou výdutí, sloužící jako intimní čítárna. Po vnější straně jsou umístěny poličky s knihami. Knihovna na konci vystupuje z terénu a umožňuje výhled směrem na město. V severní části je umístěn bazén dlouhý 25 metrů. Vynáší ho čtyři válce, uvnitř kterých jsou další intimní čítárny. Z této části se dá úzkým průchodem dostat na louku pod lázně. Vedle bazénu je relaxační část s návaznosti na bludiště. První část obsahuje sauny a chladící bazénky. Druhá část je intimně osvětlena (beton s optickými vlákny) a nabízí bylinné koupele. Pod touto části se nachází technické zázemí lázní.
0 comments
add comment

Related articles