Adam Lacina (1.roč) - Kaple Storsand po 42 letech - vítěz JFK 06

ateliér: Dott. Ing.arch. Petr Janoš / MgA. Ing.arch. Petr Šmídek

Source
JFK 06
Publisher
Tisková zpráva
20.07.2011 00:10
Czech Republic

Liberec

Adam Lacina

5. zadání pro 1. ročník od ateliéru Ing.arch. Jiřího Bučka

Téma:  K výstavě historického Sialu v Olomouci byl vydán tzv. modrý katalog, stránky 106-111 se věnují katolické kapli do norského Storsandu. Pod sedmi návrhy z jara 1969 jsou podepsáni Baum, Eisler, Hubáček, Korner, Masák, Špikla a Švec. Studie kaple byly prvním ze cvičení Školky Sial, teoretici architektury si všímají především převažujícího mašinistického uvažování. Jak se za 42 let změnilo architektonické uvažování nad úkolem?

Zadání: Navrhněte katolickou kapli do prostředí Storsandu na pobřeží norského Oslofjordu. Není jednoznačná preference přesného umístění, předpokládá se lokalita severojižně orientovaného pobřeží Storsandu, kapli je možno umístit na pobřeží stejně jako na vodu, řešení se ponechává na autorském přístupu.
Kaple sloužící bohoslužbám či meditaci by měla mít kapacitu 25- 30 míst k sezení, místo pro komorní varhany, sakristie není nutná.

Řešení: Kapli chápu jako místo modliteb a klidu, kde by se měl člověk cítit blíže Bohu, proto je kaple samotná co nejvíce zjednodušena, aby nezastírala jeho všudepřítomnost. Půdorys je odvozen od půdorysu tradičních norských dřevěných kostelů. Jako materiál je použitý místní kámen (žula), který vydrží věky, ale zároveň je modelován silou přírody. Kaple je přístupná jen v době odlivu. Při přílivu je pod vodou a vidět je pouze kříž na skále-oltáři. Voda funguje jako očistný element smývající hříchy. Celá kaple je tak součástí koloběhu přírody, ale zároveň by měla věčná jako víra...
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Storsand
Libor Kohoutek
16.12.11 10:30
show all comments

Related articles