Kamkabinet vnímáme jako dílnu, která v sobě snoubí nejen samotnou architekturu (domy, interiéry, veřejné prostory), ale i přesahy do umění (sochy, kresby) a vazbu k místu (k bývalé nouzové dělnické kolonii Kamenná čtvrť), kde se náš ateliér nachází.

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně, dle požadavků investora, rozsahu a souvisejících vstupů z okolí. Pro naši práci je důležitá mezioborová komunikace. Nabízíme komplexní řešení, kdy Vás stavbou provedeme od první skicy až po její dokončení. Při zpracování zakázek vždy spolupracujeme s odbornými specialisty a inženýry.

"Jen málokdy se stane, že něco opravdu nejde. Spíše chybí snaha, nežli možnosti." /Charles-Louis de Montesquie/

Realizations and projects