Zahradní pavilon v Olomouci

Zahradní pavilon v Olomouci
Spolupráce:Peter Babka, Zdeněk Šuchma
Autorka zahradních úprav: Eva Wagnerová
Odborné profese: JPSTATIKA - Václav Přikryl (statika), PLYKO (zdravotní technika, vytápění), Radek Kubíček (elektroinstalace), Ludmila Plagová (požárně-bezpečnostní řešení)
Projekt:2013-14
Realizace:2014-15
Zastavěná plocha:144 m2
Obestavěný prostor:546 m3


Zahradní pavilon byl realizován jako 2. etapa rodinného domu v Olomouci-Slavoníně.
Pavilon je umístěn na jižní hranici pozemku a zakončuje pohled z obývacího pokoje rodinného domu, zároveň zintimňuje prostor atria a interiér domu.
Stavba svým uspořádáním geometricky navazuje na rodinný dům a uzavírá atrium, které dále zvětšuje o prostor bazénu a terasy.
Hmoty doplňkové stavby navazují na křídla rodinného domu, vzniká tak opticky uzavřený útvar záměrně rozvolněný podélnou osou v zahradě, která mezi stavbami vytváří volný prostor. Tímto volným prostorem pak prorůstá zahrada s novými stromy a v západní části se napojuje na stávající vzrostlé stromy v zahradě, kde je také umístěno hřiště pro děti a hospodářská část zahrady. Stavby jsou v atriu propojeny betonovými pásy prorostlými trávou. Pásy vymezují místo atria a provozně propojují obytnou část domu s prostory pavilonu. Lokálně je přísný geometrický řád pásů upraven a ustupuje stávající vzrostlé švestce.
Na východní straně stavby je umístěna dvougaráž s vjezdem a na západní straně objektu je pak technické zázemí se skladem a otevřenou letní kuchyní, která navazuje na centrální část s pobytovou terasou a bazénem.
Stavba je převážně z pohledového betonu, čímž materiálově navazuje na beton atik rodinného domu. Z pohledového betonu je rovněž pevná část uličního oplocení, které je spojeno se stavbou pavilonu a uzavírá tak oplocení pozemku se stavbou do jednoho celku.
Hmota pavilonu je komponována jako jednolitý betonový "odlitek," pod jehož zadní střechou je vsazen dřevěný box-objekt zázemí s kuchyní. Obklad fasády této části je ze svislých dřevěných latí řazených v mezerách mezi sebou. Obklad tak vytváří strukturu fasády boxu - jednoduchou texturu, která hmotu vloženého boxu ještě zdrobňuje. Záměrně je tento dřevěný box odstoupen od vnějšího líce stavby a tvoří tak samostatný vložený objekt v betonové skořápce. Stejný dřevěným obkladem jsou opatřeny i dveře boxu a opticky tak splývají se zbývající částí fasády. Výrazným akcentem v boxu je pouze kuchyňská nika obložená kamenným obkladem z černé žuly.
Objekt je napojen na stávající rozvody inženýrských sítí na pozemku (kanalizaci, silnoproud a vodovod). Vnitřní prostory stavby jsou temperovány v zimním období. Na střeše garáže jsou umístěny solární panely pro ohřev užitkové a bazénové vody.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...
Daniel John
10.08.16 10:20
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jiří Vokřál, Hana Horáková