Architekt v praxi 2017 : KAMKAB!NET

Source
FA VUT, Brno
Publisher
Petr Šmídek
07.12.2017 14:00
Czech Republic

Brno

Staré Brno

Radim Horák
Hana Horáková
KAMKAB!NET

V rámci přednáškového cyklu 'Architekt v praxi' určeného pro studenty 2. ročníku MSP se ve čtvrtek 7. prosince 201717:00 hodin uskuteční v místnosti A118 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, Poříčí 5 přednáška Radim Horáka, který je spoluzakladatelem KAMKAB!NET.

Radim Horák (*1981 Brno) po absolvování brněnskéhp gymnázia Vídeňská (1999) navštěvoval Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brna, kde promoval v roce 2006. Podnikl cestu napříč USA a absolvoval studijní pobyt na polytechnické univerzitě ve Valencii. Od roku 2011 vede s Hanou Horákovou vlastní vlastní architektonickou praxi.

KAMKAB!NET založili v roce 2011 Hana a Radim Horákovi, kteří svou samostatnou praxi vnímají jako dílnu snoubící v sobě nejen samotnou architekturu (domy, interiéry, veřejné prostory), ale i přesahy do umění (sochy, kresby) a vazbu k místu (k bývalé nouzové dělnické kolonii Kamenná čtvrť), kde se nachází jejich ateliér. Ke každé zakázce přistupují individuálně, dle požadavků investora, rozsahu a souvisejících vstupů z okolí. Pro jejich práci je důležitá mezioborová komunikace. Nabízí komplexní řešení, kdy klienta provedou stavbou od první skicy až po její dokončení.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles