Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně

Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně
Architect: KAMKAB!NET | Radim Horák
Spolupráce:Martin Sazama, Ema Pavlovská
Address: Dominikánské náměstí, Brno, Czech Republic
Contest:2020


Dominikánské náměstí – od 14. století Rybí trh – ryby z příměstských rybníků a svrateckého povodí – ryby dovážené z přímořských oblastí – kapři, štiky, parmy, okouni, úhoři, sumci, lososi, slanečci, ústřice – všudypřítomná voda a rybářské kádě – nad tím vším bdí bůh všech vod – reprezentativní místo před městskou radnicí – místo odpočinku a osvěžení – dvě kašny – jedna s aluzí na rybářské kádě a hejna ryb v nich – druhá s aluzí na Neptunův trojzubec – historie Brna se potkává s jeho současností

No. 2 / VODNÍ PRVEK V CENTRÁLNÍ ČÁSTI DOMINIKÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ
No. 1 / VODNÍ PRVEK PŘED KOSTELEM SV. MICHALA

IDEA
Ideově návrh vychází z historického fungování Dominikánského náměstí, kdy na něm probíhaly rybí trhy a řešený prostor již ve 14. století nesl dokonce tento název.

No. 2 / BRNO

Pro rybí trhy jsou typické ryby, rybářské kádě, všudypřítomná tekoucí voda. Toto se stalo východiskem pro vodní prvek umístění v centrální části náměstí. Jedná se o nízký válec (rybářskou káď), kdy jsou jeho stěny tvořeny hejnem ryb plovoucích dokola. Ryby jsou ve třech řadách za sebou, zdají se, že je z nich vyplněný celý válec. Jedná se o středobod celého náměstí. Prvek nesmí zastiňovat radnici, nesmí zasahovat do vysázených platanů, musí být atraktivní s vodou i bez vody, neměl by být bariérou. Navrhovaná kašna je umístěna přímo do plochy náměstí, obehnána je lemem z žulových kostek, stejných jako je celé náměstí, těsně u kašny je žlábek pro odvod přetečené vody, druhý je umístěn mezi platany níže. „Ve stěnách“ mezi rybami protéká voda (sílu proudu lze měnit dle potřeb), shora je až k první řadě ryb protažený nízký „bazének“, který umí „vřít“ (proudění ryb, bublání… probublávání různými směry, rychlostí a intenzitou), dělat mlhu (mlžný oblak) apod. Horní vodní plocha je prosvětlena a je možné ji nechat v zimě zamrznout a nechat světlo svítit (odlesk od rybích šupin). Veškeré technologie lze řídit dle aktuální nálady, lze jim nastavit časové intervaly. Možností je i klidná hladina, kdy se v kašně zrcadlí okolí a nastává tak čas pro konteplaci.

Prostor kašny vymezují čtyři platany s kamennými lavicemi – Babeta, Lada, Květa a Karel.

No. 1 / UNIVERSUM

Pro druhý prvek, umístěný před kostelem sv. Michala, bylo potřeba najít zcela jiné pojetí. Více duchovní, spirituální. Kašna je umístěna nedaleko parteru budov s velkým prosklením, takže nějaké velké víření vody by nebylo žádoucí, zároveň by měla být jen doplňkem celé plochy, z laviček by měl zůstat dominantní pohled na průčelí kostela, při průchodu kolem by neměla být výtvarnou konkurencí zdobnější a důležitější kašny v centru náměstí. Zároveň bylo potřeba se vypořádat s velmi nerovným terénem. Ideově zůstává vazba k „Rybímu trhu“ - vodě a rybám, ale je více abstrahovaná. Výsledkem je jednoduchý kvádr zapuštěný do terénu, s upravenou dlažbou a žlábkem stejně jako je kašna centrální. V horní části je také nízký „bazének“ s vodou a prosvětlením. Plocha opět umí „vřít“ (proudění ryb, “bublání” atd.) a vytvářet „mlhu“ (mlžný obklad) – opět dle nastavených časových intervalů. Možností je opět i klidná hladina, kdy se v kašně zrcadlí nejbližší okolí. V nejvyšší části (v místě nejnižšího terénu) je lemování narušeno zářezy a voda z něj vytéká. Shora při příchodu po Dominikánské ulici a od Velkého špalíčku vnímáme hladinu vody, při přístupu od ulice Veselé vnímáme „provazce“ vytékající vody mezi „zuby“ - zuby trojzubce boha všech vod Neptuna, který tak „pročesává“ své panství. Neptun je zároveň i odkazem na kašnu Parnas na Zelném trhu, která čerpá z antiky a Říma.

PROSTOR

No. 2

Centrální prvek - dominanta prostoru.
Jedná se o válec s průměrem cca 5000 mm, ve své nejnižší výšce je vysoký cca 450 mm, v nejvyšší cca 1350 mm. Horní plocha je hluboká cca 50 mm.

No. 1

Podélný prvek - doplněk prostoru.
Jedná se o kvádr o půdorysném rozměru cca 5000x750 mm. Výškově se mění z cca 450 mm na 1050 mm ve svém nejvyšším místě. Horní plocha je hluboká cca 100 mm, „zuby“ jsou zaříznuty do poloviny této výšky.

TECHNOLOGIE

No. 2 + No. 1

Voda a osvětlení (veškeré technologie) jsou řízeny ze stávajících šachet. Je umožněn přístup do vnitřních částí kašen, tím je zajištěna možnost veškeré revize. Voda umí téct, vřít (bublat, proudit), mlžit. Voda je prosvětlena systémem LED svítidel. Vše lze nastavit v časových intervalech, dle aktuálních potřeb.

MATERIÁLY A KONSTRUKCE

Samotné kašny (viditelné části) jsou bronzové, jsou osazeny na žb základové konstrukci do nezámrzné hloubky. Změna zadláždění u prvků je tvořena žulovou kostkou ve velikosti stávajících kostek v centrálním náměstí. Osvětlení je řešeno LED technologií.

No. 2

Jednotlivé ryby budou odlévány samostatně a pak svařovány do výsledného hejna ve více řadách (pro vytvoření dojmu hloubky). Ryby jsou částečně abstrahované, ale stále hmotné (prostorové), zrcadlí se v nich všechny možné druhy – jsou jejich reprezentantem. Jedná se o kombinaci více tvarů, i když se stejným základem. Hejno je tak pohledově zajímavé, nejedná se jen o opakování jednoho odlitku, z dálky válec příjemně „rozostřují“.

No. 1

Bronzový kvádr má své hrany řešené s jemným zaoblením, „zuby“ jsou vyřezány ostře, stejně jako je celá horní hrana.
0 comments
add comment

more buildings from KAMKAB!NET