Rodinný dům v Olomouci-Slavoníně

Rodinný dům v Olomouci-Slavoníně
Spolupráce:Radim Horák, Filip Balcar
Autorka zahradních úprav: Eva Wagnerová
Spolupráce na zahradním pavilonu (2.etapa): Peter Babka, Zdeněk Šuchma
Vizualizace zahradního pavilonu (2.etapa): Zdeněk Severa
Odborné profese: JPSTATIKA - Václav Přikryl (statika), PLYKO (zdravotní technika, vytápění), Radek Kubíček (elektroinstalace), Ludmila Plagová (požárně-bezpečnostní řešení)
Projekt:2011-12
Realizace:2012-14
Zastavěná plocha:362 m2
Obestavěný prostor:1309 m3


Rovinatý pozemek pro stavbu rodinného domu se nachází v Olomouci Slavoníně. Vstup na pozemek je z východní strany, odkud je i dopravně napojen novou příjezdovou cestou. Stávající okolní pozemky byly do nedávna využívány jako soukromé zahrady. Vybudováním nové příjezdové komunikace (včetně inženýrských sítí) v místě stávající polní cesty došlo v dané lokalitě k zahájení rozvoje bydlení.
Návrh domu je koncipován tak, aby vytvořil maximální soukromí jeho obyvatelům vůči svému okolí. Toho je dosaženo vlastním půdorysným tvarováním domu. Přízemní hmota se skládá ze tří křídel a vnitřního atria. Skladba křídel vytváří půdorysný tvar "U" orientovaný na jižní stranu parcely.
Hlavní vstup je situován ve východním křídle navazujícím na příjezdovou komunikaci. Vůči východní fasádě je umístěn centrálně a je plasticky posílen zapuštěním do hmoty domu v podobě krytého závětří. V tomto křídle se nachází převážně zázemí pro dům a pracovna orientovaná směrem do ulice rohovým oknem. Ze vstupní haly prosvětlené centrálním světlíkem je přístupná hlavní obytná část domu, pracovna (příležitostně využívána jako pokoj pro hosta), šatna, sprcha s toaletou a úklidová místnost s praním. Šatnou je vstupní hala propojena s garáží, na kterou navazuje technická místnost, ze které je umožněn přístup do úklidové místnosti a do atria.
Navazující severní křídlo domu je hlavní obytné a otevírá se jižním směrem do soukromého atria, čímž se zvětšuje vnitřní obytný prostor o optické navázání na venkovní prostor. Propojení zajišťuje velkoformátové okno s posuvným křídlem, umožňující plynulý přechod na částečně krytou terasu. Součástí obytného prostoru je jídelna s kuchyní, která je zapuštěna v nice s horním osvětlením světlíkem. Oddělení kuchyňského koutu od obytného prostoru zajišťují posuvná křídla. Jídelní stůl je od kuchyně vymezen pojízdným pultem, který zároveň slouží pro příležitostné sezení. V závěru hlavního obytného prostoru je situována obývací společenská část. Severní stěna obytného prostoru vystupuje šikmo z půdorysu hlavní hmoty domu a je zakončena oknem s výhledem směrem k příjezdové komunikaci. Tento prvek umožňuje optické propojení obytného prostoru s příjezdovou cestou. V tomto zalomení je vytvořen sedací kout - lavice půdorysně trojúhelníkového tvaru. Západní strana obývací části je tvořena samostatným objemem - blokem, ve kterém je umístěna ložnice se zázemím. Ložnice je přístupná přes šatnu z chodby, která propojuje severní a západní křídlo domu. Šatna zároveň vytváří i filtr mezi ložnicí a koupelnou se sprchou a samostatným wc, připadajícím ložnicové části.
Západní křídlo domu je navrženo jako "obytné - klidové" s dětskými pokoji. Severní a západní křídlo je komunikačně propojeno chodbou, která se volně prolíná s hlavním obytným prostorem. Chodba se svými průhledy a okny otevírá do navazující zahrady a atria a obtáčí se kolem vnitřního ložnicového bloku. Stává se tak vnitřní přirozenou cestou domem a nezůstává jen účelovou vnitřní komunikací propojující místnosti. Z chodby jsou přístupné tři dětské pokoje, které jsou orientovány okny do západní části zahrady. Mezi pokoji a zahradou je navržena společná krytá terasa, která svým ustoupením dovnitř hmoty domu vytváří i přirozené stínění. Na jižní straně západního křídla je umístěna samostatná koupelna určená dětským pokojům.

Výtvarné řešení domu spočívá v jednoduchém kompaktním hmotovém návrhu se střízlivým členěním okenními otvory. Vstup do domu je akcentován již zmiňovaným ustoupením závětří dovnitř hmoty domu. Ojedinělostí ve střízlivém objemovém řešení domu je půdorysné šikmé vystoupení stěny směrem k příjezdové komunikaci, které vytváří "kukátko" - optickou vazbu obytného prostoru se vstupem. Jednoduchá základní hmota domu je uzavřena atikou domu z pohledového betonu. Na severní straně v části chodby tato atika přechází plynule v železobetonovou stěnu. Povrchy ostatních stěn jsou omítané světlé barvy. Pro zjemnění měřítka velkých omítaných ploch jsou tyto povrchy výtvarně pojednány podélnou profilací omítky plastickými liniemi v profilu vlnek. Tato profilace omítky vytváří na stěnách plastickou hru stínů vystupujících linií. Ve stěně z pohledového betonu jsou rozmístěny v pravidelném rytmu skleněné tvarovky kruhového průřezu, lemované prstenci z nerezavějící oceli, které uvnitř domu a atria vytváří světelné body. Zastínění terasy u dětských pokojů zajišťují závěsy, kterými lze vytvořit venkovní prostor polosoukromého charakteru. Povrchy teras jsou z velkoformátové betonové dlažby s ušlechtilým povrchem z pohledového betonu. Okna jsou hliníková, šedé metalické barvy, stejně jako vstupní dveře a obklad závětří. Nášlapné vrstvy podlah jsou převážně z polyuretanové stěrky s jemným vsypem světlých tónů. V koupelnách je velkoformátová keramická dlažba a obklad. Povrchy vnitřních stěn jsou převážně omítané ve světlých barvách. Stěny vstupní haly jsou z dřevěného obkladu z  desek opatřených přírodní dřevěnou dubovou dýhou. Stejnou dýhou jsou opatřeny i vnitřní dřevěné dveře a převážná část truhlářských výrobků. Povrchy zalomené stěny u "kukátka" jsou z benátského štuku světlé barvy. Mezi halou a obytným prostorem jsou dřevěné dýhované dveře na celou výšku prostoru. Tyto dveře jsou dále perforovány kruhovými otvory lemovanými nerezovými prstenci, čímž ve zmenšeném měřítku odkazují na detail stěny s kruhovými otvory ze skleněných luxfer. Obdobný detail je pak použitý i na uličním oplocení s využitím plechu s kruhovou perforací. Kuchyně je tvořena bílými lakovanými deskami, v souladu je i podhled kuchyně, který svými spárami navazuje na spárořez desek kuchyňské linky. Kuchyně, koupelny a vstupní hala jsou prosvětleny světlíky se spodním podsvětlíkem z průsvitného polykarbonátu. Ve světlících jsou instalovány LED pásky a světlíky tak zároveň tvoří svítidla.

Konstrukční systém je stěnový obousměrný. Obvodové stěny a vnitřní nosné zdi jsou navrženy jako jednovrstvé zdivo z keramických tvárnic Porotherm. Železobetonová stěna z pohledového betonu je sendvičová konstrukce z vnější strany z monolitické stěny z pohledového betonu, extrudovaného polystyrenu a vnitřní nosné železobetonové stěny. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou monolitickou deskou. Střecha domu je plochá jednoplášťová s extenzivní zelení. Vnitřní příčky jsou zděné z keramických příčkovek. Založení objektu je na základových pasech. Rámy oken jsou hliníkové s přerušeným tepleným mostem, okna jsou zasklena izolačním trojsklem. Vstupní dveře jsou plné hliníkové včetně hliníkového obkladu stěny závětří v barvě rámů oken. Atiky z monolitického pohledového železobetonu jsou kotveny ke stropním deskám pomocí nosníků pro přerušení tepleného mostu, stejně i předstupující železobetonové monolitické desky lodžií. Vnitřní dveře jsou dřevné, plné, bezfalcové se skrytými panty a s obložkovou zárubní plošně lícující s povrchovou úpravou stěn. Vnitřní podlahové soklíky jsou provedeny rovněž v líci s omítkou stěn. Vytápění v domě je především podlahové teplovodní a lokálně v koupelnách doplněno designovými otopnými tělesy. Zdrojem vytápění je teplené čerpadlo země - voda, s hloubkovými vrty. Dům je vybaven chlazením, elektronickým zabezpečovacím systémem a inteligentním řídícím systémem.
Dům je napojen přípojkami na inženýrské sítě - veřejný vodovod, kanalizaci a silnoproud. Likvidace dešťových vod je pomocí vsakovacích těles umístěných v zadní části zahrady.

V rámci druhé etapy výstavby bude na jižní straně pozemku realizován zahradní pavilon obdélníkového půdorysu, který bude svou geometrií a výškou navazovat na hmoty západního a východního křídla domu. Mezi zahradním pavilonem a domem je záměrně ponechán volný prostor - odstup - který zdůrazňuje podélnou osu zahrady, ta je dále rozvíjena celkovou koncepcí zahrady. Volným prostorem "prorůstají" jednotlivé navržené stromy a při pohledu z ulice osu uzavírá výraznější strom - třešeň, umístěný v zadní části zahrady.
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Pekne
vlado hrivnak
30.10.14 02:28
...
Daniel John
30.10.14 05:11
barcelona
Milan
31.10.14 09:57
"logicky uspořádané"?
Dr.Lusciniol
03.11.14 11:02
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jiří Vokřál, Hana Horáková