Vstupní hala PRE

Vstupní hala PRE
Adresa: Na Houdě 1492/4, Vršovice, Praha, Česká republika
Investor:Pražská energetika, a.s.
Realizace:2005


Řešeným interiérem je vstupní hala hlavního sídla Pražské energetiky, a.s. s recepcí, dvěma přilehlými zasedacími místnostmi, centrální ostrahou a zázemím.

Investor požadoval nové řešení interiéru vstupní haly a centrální recepce. Záměrem bylo prezentovat společnost, která je hlavním distributorem elektrické energie v Praze, jako dynamickou a moderní firmu. Budova společnosti je postavená před necelými osmi lety (Jiran Kohout architekti s.r.o. - Zdeněk Jiran, Michal Kohout, Lukáš Holub, Lubor Sladký) a v interiérech jsou použity kvalitní materiály (žula, travertin, teraso). Úkolem bylo vytvořit reprezentativní interiér s minimálními stavebními zásahy do objektu, využít stávající hodnotné materiály a celou úpravu interiérů realizovat za provozu budovy.

Naším záměrem bylo prezentovat interiér recepce PRE a.s., jako pokračovatele tradice hledání nových forem v architektuře a umění tak, jak tomu bylo v 30. letech, kdy se objevily kinetické plastiky sochaře Zdeňka Pešánka na budovách a v interiérech PRE.*

*Světelné a kinetické plastiky Zdeňka Pešánka jsou již několik let umístěny před vstupem do budovy i v řešené vstupní hale.. Bohužel v době pořizování obrazové dokumentace interiéru byly sochy v dlouhodobé zápůjčce pro zahraniční výstavní účely, proto nejsou na fotografiích zachyceny. Autoři se velmi těší, až je uvidí rozsvíceny v interiéru.

V případě "recepce a vstupní haly" nejde sice o plastiku jako takovou, ale návrh a provedení interiéru recepce se hlásí ke snaze zkusit a podpořit něco nového a inovativního:

Propojit architekturu s elektrickou energií a světlem jako fénoménem změny vlnových délek, který je navenek vyjádřen změnou barvy světla a navozuje pocit dynamiky a rytmu doby. Architektura interiéru tak stojí na pomezí mezi uměním a poselstvím, které vizuální formou komunikuje s návštěvníkem a říká mu, čím se společnost, do které vstoupil, zabývá.
Propojit architekturu s moderními materiály, jejíž (netradiční) použití posunuje dál design běžných věcí a umožňuje vznik futuristických forem a tvarů, které tak korespondují s duchem společnosti, která všem "dodává" energii.

V interiéru je použita řada moderních technických řešení. Recepční pult je navržen jako unikátní originál. Přes šest metrů dlouhá sklolaminátová skořepina byla ručně vyrobena v jednom kuse obdobným postupem, jako se vyrábí trupy letadel, větroně, nebo lodě do specielně připravené formy. Povrchovou vícevrstvou lakovanou úpravou s proložením lesklých a matných vrstev laků bylo dosaženo zvláštního efektu, kdy řádky bílého písma v ploše bílého pultu vytváří jemný vzor, viditelný jen v závislosti na odrazu světla. Sklocementové doplňky vytvářejí kontrast hrubého surového betonového povrchu. Světelná stěna je založena na principu nepřímého osvětlení odraženým světlem, jehož zdrojem jsou LED diody s RGB výstupem, umožňující plynulé změny barvy světla, které je naprogramováno do různých uživatelský scén a které je dále rozptylováno přes hliníkový prostorový rastr vytvářející plastický efekt stěny. Základní informace jsou promítány na LED displejích s "běžícím" textem. Ovládání elektroinstalací v zasedací místnosti je řešeno centrálním digitálním systémem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od S.H.S architekti s.r.o.