Obchodní centrum IPS

Obchodní centrum IPS
KONCEPT
Základní kompoziční myšlenkou bylo organizovat chaotickou urbanistickou situaci v místě střetu stavební struktury z různých časových období: na jihovýchodě vilová čtvrť z počátku 20.století, na severu bytové domy z konce 50.let, z východu sídlištní zástavba ze 70.let, z jihu a jihovýchodu sportovní areál TJ Slávie.
V severní části areálu, orientované do rušnější ulice Na Hroudě, jsou v prodloužení regulační čáry dané hranou zimní haly umístěny dvě původně samostatné administrativní budovy. Mezi hranou areálu a ulicí Na Hroudě je tak vytvořen prostor pro založení veřejného parku. K jihu, směrem k vilové čtvrti a sportovištím, je orientována bytová část areálu soustředěná do dvou hmot - klasického 4-podlažního bytového domu se třemi vchody s obchody v přízemí a bytové věže s kavárnou a atelierem - původně koncipované jako manažerské bydlení pronajímatelné spolu s kancelářskými plochami v přední části areálu.
Semknutá ortogonální kompozice tak plní dvojí účel: navenek tvoří svorník nesourodých druhů zástavby a zpevňuje existující, často sotva naznačené prostorové vazby. Dovnitř areálu pak bylo smyslem vytvořit na kon- strukčním modulu 7,2m x 7,2m pomocí jednoduchého výškového, materiálového a prostorového členění hmot kompozici přirozeně navazujících veřejných a poloveřejných prostor výrazně odlišného charakteru:
  • monumentální veřejnou "piazzu" mezi obytným a kancelářským domem vrcholící obytnou věží "kampanilou" u paty stadionu Slávie
  • krytý zvýšený chodník bezprostředně před obytným domem (moderní obdoba loubí)
  • venkovní, shora prosvětlený prostor pod spojovacím krčkem jako veřejnou agoru uvozující vstupní niky obou administrativních budov.

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ
Poněkud chladnější, neutrální výraz dvojice administrativních budov daný pravidelným rastrem horizontálních hliníkových žaluzií a kordonových říms z pohledového betonu, do líce fasády osazených hliníkových oken metalicky šedé barvy a omítky neutrálního ocelově modrého tónu navozujícího charakter trvanlivosti a solidnosti uvnitř sídlící instituce, je ve výrazu kompenzován dvojím kontrastem:
  • užitím přírodních materiálů s bohatou texturou v interiérech kancelářských budov (bukové dřevo a dýhy, travertinové obklady výtahových stěn v atriích, tmavá žulová dlažba, tmavé lité terazzové podlahy)
  • teplým, obytným charakterem obou bytových domů daným režným keramickým obkladem s klasicky osazenými dřevěnými okny v přírodním odstínu

PROVOZ
Areál obchodního centra se skládá ze dvou sedmipatrových administrativních domů orientovaných do parku v ulici Na hroudě, z podélného čtyřpodlažního bytového domu obráceného hlavní fasádou k jihu na sportovní areál TJ Slávie a z bytové věže v jihozápadním cípu areálu.
Kancelářské provozy jsou rozmístěny v obou objemech následovně: západní budova má v přízemí centrální recepci areálu, samostatně přístupné zdravotní středisko se všeobecným a zubním lékařem, v patře dvojpodlažní jídelnu s bufetem na galerii, v pěti podlažích jsou ředitelské pracovny se zasedacími místnostmi, východní budova má v přízemí prostory pro poradenský servis PRE a odbavovací halu městské obchodní služebny pro Prahu 10. Další provozy v obou objektech jsou ryze administrativně-provozní včetně učeben školícího střediska a centrálního výpočetního střediska s telefonní ústřednou.
Střecha na spojovém můstku ve 3. podlaží slouží stejně jako obě střešní terasy v 8. podlaží jako ozeleněná pobytová terasa. Každý administrativní blok má uprostřed dispozice komunikační halu s hovornami osvětlenou shora střešním světlíkem. Z atriové haly jsou přístupné výtahové a instalační jádro se sociálním zázemím a únikové schodiště. Po celém obvodu půdorysu jsou řazeny volně členitelné kanceláře.
Suterén pod kancelářskými budovami tvoří supermarket, přístupný z nárožní niky ulice Na hroudě - Na vrších. Pod piazzou a bytovým domem navazují podzemní dvoupatrové garáže s kapacitou 213 parkovacích stání. Příjezd do garáží je řešen rampou z ulice Na hroudě, zároveň s příjezdem do zásobovacího dvora supermarketu s osazenou točnou.
V přízemí bytového domu jsou tři obchodní jednotky. V ostatních třech nadzemních patrech je ze tří schodišť přístupno 18 bytů různých velikostí. Z přízemí věže je přístupná kavárna s galerií, ve 14 až 17 patře je třípodlažní atelier. Prostor mezi domy tvoří pojízdná dlážděná piazza osázená před bytovým domem alejí stromů, která pohledově odděluje navzájem bytové a kancelářské budovy.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Stavba je založena na rastru vrtaných železobetonových pilot pod křížem armovanou základovou deskou. Deska je rozdělena na 6 dilatačích celků s příčným vloženým polem, věž je založena samostatně. Nosný systém administrativních budov A, B a bytového domu C je tvořen železobetonovým skeletem v základní modulové síti 7,2 x 7,2 m s bezprůvlakovými stropními deskami, zavětrování tvoří ztužující železobetonové stěny a jádra uprostřed dispozice. Nosný systém věžového bytového domu je žb stěnový se ztužujícím jádrem kolem svislých šachet a schodiště. Konstrukční výšky podlaží jsou v administrativních budovách 3,4 m, v 7. N.P. je konstrukční výška 3,9 m, v supermarketu 4,2 m, v přízemí bytových domů 3,9 m a v bytech 2,9 m.
Obvodový plášť budov je vyzděn z keramických tvarovek Porotherm, s povrchovou vrstvou tvořenou zateplovacím fasádním systémem Baumit tl. 8-13cm, opatřeným probarvenou ocelově modrou štukovou omítkou u administrativních budov a lepenými, tmavě hnědými keramickými tvarovkami Agrob Buchtal se zaoblenými rohovými hranami u bytového domu. Na obklad bytové věže je užit zavěšený hliníkový fasádní systém s keramickými tvarovkami 30 x 60cm, tl 8mm. Dvoupodlažní parter administrativních budov je obložen deskami z římského travertinu tl. 3cm.
Z ekologických, ale i z ekonomických důvodů investor nepožadoval v kancelářských místnostech, jež se nachází po celém obvodu budov A,B klimatizaci, pracoviště jsou pouze přirozeně větrána sklopnými hliníkovými okny systému Schűco (dvojsklo s argonem s přerušeným tepelným mostem). Okna jsou proto z důvodů odclonění nežádoucích tepelných zisků po venkovním obvodě vybavena trojicí horizontálních clonících žaluzií. Tento pasivní solární systém rytmizují po obvodě celého půdorysu vykonzolované betonové kordonové římsy v prodloužení stropních desek. Tvoří tak základní měřítko a geometrii fasád domů.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jiran Kohout architekti