Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy

Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy
Spolupráce:Michal Surka, Aleš Chlád, Michaela Bastlová, Kateřina Gayerová
Investor:Jihomoravský kraj
Projekt:2020
Realizace:2023
Užitná plocha:3260 m2
Zastavěná plocha:2155 m2
Plocha pozemku:18228 m2
Náklady:196 000 000 CZK


Generální projektant: Adam Rujbr Architects
Projekce a dodavatel technologické části: ENESA a.s.
Dodavatel stavby: VCES
Léčebna pro děti s nemocemi dýchacího ústrojí má v Ostrově u Macochy na Blanensku více než třicetiletou tradici. Prostředí CHKO Moravský kras má na dětské zdraví blahodárný vliv, součástí léčby je i příznivé klima přilehlé Císařské jeskyně. Nový komplex nahradil původní dočasnou nevyhovující stavbu. Pozemek v severní části Ostrova navazuje na území s rodinnými domy, kompaktnost obce je zachována provázáním struktur zástavby se vzrostlou zelení. Léčebna je v jihovýchodní části parcely a ponechává široký pás zeleně obklopující obec.

Tvar budov je inspirován archetypem domku z dětské kresby, multi- plikovaným do čtyř funkčně odlišných částí. Vysunutím dvou segmentů vzniká prostupující kompozice, která vtahuje přírodu a denní světlo dovnitř. Dvoupodlažní zdravotnický areál bílé barvy odkazuje na barvu vápence, který je pro kraj typický. Tvoří jej čtveřice protáhlých traktů se štíty orientovanými kolmo na obslužnou komunikaci. Osazení do terénu vychází z morfologie, část je zapuštěná. Díky svažitosti parcely je v obou podlažích přístup přímo z terénu. Přísně pravoúhlá dispozice komplexu je záměrně změkčena kruhovými prvky (lavice na nádvoří a terase, tvar svítidel, světlíky apod.), cílem je částečně i praktická stránka – eliminace poranění o ostré rohy.

Budova splňuje přísné hygienické předpisy i požadavky na vysokou kvalitu vnitřního prostředí, řízena pomocí chytrých technologií, funguje na bázi obnovitelných zdrojů energie a má nízké provozní náklady.

Léčebna zahrnuje několik samostatných úseků podle náplně:
  1. vstupní část s recepcí a technickým zázemím, v patře je jídelna a kuchyně
  2. zdravotnická část se služebním bytem, v patře je škola, v suterénu tech- nické zázemí
  3. wellness část s tělocvičnou v přízemí a balneo provozy v patře, v suterénu jsou technologie
  4. dvoupodlažní ubytovací část, v suterénu jsou šatny, sušárny a prádelna navazující na exteriér
Všechny úseky jsou přístupné z centrální aleje i schodišťové haly, ani jeden úsek není průchozí.

Zahrada je rozdělena na zóny, které jsou funkčně propojené s léčebnou, důraz je kladen na terénní morfologii. Dopravní napojení reflektuje strukturu území a pozemek protínají dvě obslužné komunikační osy. V areálu jsou hřiště, herní prvky pro děti a posilovna. Nově vysazené stromy, keře a květiny jsou nehybridní s převahou lokálních druhů.

Jedním z principů návrhu je tzv. "healing architecture". Přestože dětské vnímání je odlišné od dospělých, cílem bylo vytvořit léčebný komplex, ve kterém se bude cítit komfortně každý. Snaha o "léčivou architekturu" se projevuje celkovým vzhledem, který zosobňuje čistá bílá barva fasády a střechy, i zasazení do krajiny a terénu. V interiérech jsou pestré barvy a jejich kombinace, vnitřní prostory jsou důsledně propojeny s venkovními relaxačními plochami.

Design and Build

Formát veřejné zakázky Design and Build vyhrálo konsorcium na základě architektonické soutěže. Za předem danou maximální cenu pak konsorcium budovu vyprojektovalo, postavilo, uvedlo do provozu, zkolaudovalo a předalo uživateli.

Projekt byl kompletně zpracován metodou BIM, tedy stavební část, statika a veškeré sítě a technologie. V rámci projektování byly detekovány a řešeny kolize, probíhalo i připomínkování ze strany objednatele a uživatele, které probíhalo v rámci společného CDE.

Technologie

Návrh technologického zařízení budovy byl přizpůsoben jejímu účelu, aby poskytoval co nejlepší vnitřní prostředí pro děti s dýchacími problémy. Budova je větrána s úpravou vzduchu ve VZT jednotkách s důrazem na čistotu, teplotu a vlhkost vzduchu. Pro vytápění a chlazení se používá stropní systém, a v každé místnosti je instalován autonomní regulace s čidly teploty a vlhkosti, doplněné o čidla CO2. Kotel na dřevní pelety je primárním zdrojem tepla, a existuje také dvojice závěsných kondenzačních kotlů jako bivalentní záložní zdroj. Kompresorová chladící jednotka je použita pro chlazení. Osvětlení využívá LED svítidla. Celková spotřeba neobnovitelné primární energie dosahuje hodnoty 111 kWh/m²/rok. Efektivita hospodaření s energiemi a vodou je klíčová a celý systém je plně automatický s vizualizací na grafické centrále a možností vzdáleného přístupu a ovládání.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Adam Rujbr Architects s.r.o.