Rekonstrukce Jiráskova divadla

Rekonstrukce Jiráskova divadla
Adresa: Panská 219, Česká Lípa, Česká republika
Investor:Město Česká Lípa
Projekt:2020
Realizace:2023
Užitná plocha:2406 m2
Zastavěná plocha:1205 m2
Plocha pozemku:2366 m2
Náklady:197 000 000 CZK


HIP: Ing. Michal Surka
Interiér: Ing. arch. Michaela Bastlová
Stavební část: Ing. arch. Aleš Chlád, Ing. arch. Monika Prostředníková, Ing. arch. Kateřina Gayerová
Autorský dozor: Bc. Klára Jansová
Statika: Ing. Vlastimil Čegan
Zahradní architekt: Ing. Lucie Tlustá
Realizace: Metrostav a.s.
Divadlo prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, která nejen změnila polohu hlavního vstupu, ale také kompletně přetvořila jeho vnitřní uspořádání. Nový hlavní vstup a kavárna v Panské ulici oživily historické centrum, zejména v podvečerních hodinách. Kvalitní veřejný prostor v Jiráskově ulici a praktické pěší propojení mezi Jiráskovou a Panskou ulicí povýšily tuto část města.

Budova divadla má bohatou historii, sahající až do 14. století, a po průběžných přestavbách slouží od roku 1932 jako divadelní prostor. Rekonstrukcí získala nový důstojný vstup, který navazuje na náměstí, a stala se plně bezbariérovou. S přidáním severního a jižního přísálí, propojených mimo hlavní sál, dostala budova nové funkční prvky. Orchestřiště bylo obnoveno, sál získal větší elevaci pro lepší viditelnost a pohodlnější sedačky. Nově byly vybudovány šatny, zkušebna, sklad kostýmů, malý sál pro intimnější představení a část přízemí byla proměněna na kavárnu.

Za účelem zvýšení kapacity byla střecha sálu zvýšena o jedno podlaží, což umožnilo přidání druhého balkónu. Po rekonstrukci nyní sál pojme 371 osob. V přízemí čtyřpodlažní budovy najdeme vstupní prostory, divadelní kavárnu a technické zázemí. V dalším podlaží jsou obě předsálí a hlavní sál, zatímco o patro výše jsou šatny herců, zkušebny a malý podkrovní sál pro programy pro školy a menší skupiny lidí.

Hlavní vstup z ulice Panská vede do dvoupodlažního foyer s výrazným točitým schodištěm a uměleckým dílem sklářského ateliéru Jitky Skuhravé. Vedlejší vstup z ulice Jiráskova má podobně jako ten hlavní kombinaci pohledového betonu a velkých prosklených ploch a přilehlé předsálí slouží jako multifunkční prostor pro komorní představení, koncerty nebo přednášky. Během výstavby bylo objeveno schodiště do sklepa, které bylo obnoveno s použitím zachráněných kamenných stupňů. Původní dřevěné stropní trámy v horním foyeru byly restaurovány a nyní tvoří působivou konstrukci stropu jižního předsálí. Celkově nové divadlo spojuje historii s modernitou, genius loci se soudobými technologiemi, nabízí reprezentativní prostory a slouží jako významné kulturní centrum České Lípy.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Adam Rujbr Architects s.r.o.