Hemato-onkologická klinika FN Olomouc

Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
Adresa: I. P. Pavlova 185/6, Nová ulice, Olomouc, Česká republika
Investor:Fakultní nemocnice Olomouc
Realizace:2018-20
Užitná plocha:2115 m2
Zastavěná plocha:888 m2
Obestavěný prostor:12800 m3
Náklady:140 000 000 CZK


Budova získala certifikaci BREEAM V 6
na úrovni Excellent.
Přístavba je situována v areálu Fakultní nemocnice Olomouc v jižní části pod ulicí I. P. Pavlova. Je umístěn ke kratší části budovy P, na kterou je funkčně napojena. Leží na místě stávající zásobovací komunikace, která zůstane s úpravou zachována a bude průjezdná pod objektem. Zároveň přibude napojení z komunikace I. P. Pavlova mezi objektem O a Z (Lékárnou). Podél této komunikace přibude také chodník pro pěší.

Samotný objekt se skládá za dvou hmot. Hlavní hmota o rozměrech cca 17 × 37 metrů se čtyřmi nadzemními a jedním technickým podlažím na střeše, se napojuje na stávající objekt P. Jednotlivé výšky podlaží na sebe navazují. 1NP je využito jako vstupní a slouží pro parkování a je průjezdné, takže netvoří bariéru. Celý objekt bude v bílé barvě postaven na sloupy a stěny v 1NP v barvě antracitu. V tomto odstínu pak budou i výplně otvorů a klempířské detaily tvořící tak kontrast těchto barev.

1.NP
Zde je umístěn hlavní vstup do budovy s 2 výtahy a schodištěm v budově P. Až ke vstupu může zajet sanita, případně automobil přivážející pacienta. Dále je v podlaží místnost pro technologii a 11 parkovacích stání pod objektem, z toho jedno bezbariérové.

2.NP
Směrem od výtahu nebo výstupu ze schodiště se nachází hlavní podélná chodba. Zde je umístěná recepce s kartotékou. Jihozápadní část nemocnice obsahuje provoz vyšetřoven, severovýchodní potom hlavní odběrovou místnost s kapacitou 5 křesel a za ní jedna výkonová místnost určená především k odběrům moku a dřeně. Celé patro má odpovídající množství míst pro sezení pro čekající pacienty. V patře je zavedena stanice potrubní pošty.

3.NP
Na tomto podlaží je umístěn stacionář transfuze (4 křesla, dvě lůžka a jedno infekční lůžko) a stacionář chemo (5 lůžek a 9 křesel) s veškerým potřebným zázemím. Dále dvě vyšetřovny s oddělenou čekárnou pro osoby s oslabenou imunitou. Jsou zde zavedeny dvě stanice potrubní pošty, běžná a speciální pro doručování infuzí namíchaných přímo konkrétnímu pacientovi z místní centrální lékárny.

4.NP
Podlaží obsahuje velkou přednáškovou místnost u hlavní chodbu. Na ní navazuje administrativní zázemí a kancelářský provoz klinických studií.

5.NP
Toto podlaží je pouze technické a je ustupující. Přístup je na toto technické podlaží možný pouze po střeše z vedlejšího objektu P.

Konstrukce
železobetonový monolit kombinovaný s prefabrikovanými stropy na spřa- žených ocelobetonových nosnících v rovině stropu, nosné ŽB stěny tl. 200 mm, základová deska je tl. 200 mm podepřena soustavou vrtaných železo- betonových pilot.

Klíčové prvky
variabilita dispozic i technologického vybavení, kompaktní tvar, optimální poměr pevných a prosklených ploch, zelená retenční střecha, zelené nádvoří – menší nároky na retenční objem podzemních nádrží, eliminuje přehřívání a ochlazování konstrukce i okolí a zadržuje dešťovou vodu. Optimální vnitřní klima – vnitřní prostor je chlazený, úprava vlhkosti. Akustika vnitřních prostor s důrazem na uživatelský komfort. Logistické vazby – propojená potrubní pošta (běžná linka + cytostatická linka).

Energetická úspornost
Energetická náročnost budovy – objekt je v kategorii Velmi úsporná B. Celková dodaná energie na vstupu do budovy je 64 kWh/m²rok, což je výborná hodnota s ohledem na to, že kompletní vnitřní prostor je nuceně větrán ve vysokých parametrech zdravotnického provozu a v letním období chlazen.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Adam Rujbr Architects s.r.o.