Dům Na Můstku

Dům Na Můstku

Vrchní stavba


Původní stav
Dům Na Můstku byl realizován v letech 1977-78 podle návrhu Ing. arch. Jana Šrámka  a Ing. akad. arch. Aleny Šrámkové (PÚ VHMP, atelier 4) v návaznosti na podchod a vestibul stanice metra I.A - Můstek. Jako významný příklad české moderní architektury sedmdesátých let je zapsán na seznamu památkově chráněných nemovitých památek. Konstrukčně byl řešen jako ocelový skelet posazený na železobetonovém stropu metra. Úroveň technického vybavení objektu -  ve své době vysoká - byla z dnešního hlediska ve většině technologií zastaralá. Stav objektu odpovídal jeho stáří a zanedbané údržbě posledních let, rekonstrukce byla proto dalším logickým krokem v životě domu.

Rekonstrukce
Základním principem byla změna funkce domu při zachování jeho vnějšího vzhledu a původního detailu s důrazem na maximální využití ploch. Pro uvolnění přízemí objektu byl přesunut výstup z metra směrem do Provaznické ulice a v prostorech přízemí až 2. patra byl nově umístěn obchod New Yorker. Mezi přízemím, 1. a 2. patrem jsou vloženy eskalátory jako hlavní vertikální komunikace obchodu. Tato úprava přiesla poměrně zásadní změny v nosné konstrukci. Prostory horních podlaží jsou využity k administrativním účelům se samostatným vstupem z Václavského náměstí. Vzhledem k novým nárokům na vnitřní vybavení prostor došlo ke kompletní změně technického vybavení v celém objektu.

Spodní stavba

Před rekonstrukcí
Vestibul Můstek stanice metra Můstek na lince I.A metra byl vybudován v letech 1972-78 dle návrhu Ing. arch Robina Hanuse, Ing. arch Jarmila Srpy (DP - Metroprojekt) a Ing. arch Zdenka Volmana (Vojenský projektový ústav). Vestibul konstrukčně i prostorově bezprostředně navazoval na halový podchod, cestující z metra musel nejprve projít do tohoto podchodu a teprve z něj celkem 7 výstupy na povrch. Jeden z těchto výstupů ústil do parteru domu Na Můstku a byl situován nad eskalátorem, spojujícím nástupiště stanice s vestibulem. Toto řešení nutilo cestující opisovat úplnou kružnici, pokud chtěli pokračovat nejkratším směrem do Starého Města.

Rekonstrukce
Nový výstup do parteru vede nyní přímo z vestibulu, a je situován v jeho čele, téměř kolmo na osu eskalátorového tunelu. Dochází zde k optickému propojení vestibulu s volným prostorem Provaznické ulice. Nástupní i výstupní schodiště plynule navazují na pěší proud tak, že ke spojení nástupního a výstupního proudu dochází až v ulici Provaznická. Výrazně se tím zjednodušila orientace a současně se snížilo provozní zatížení na rozhraní vestibulu a podchodu.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Dům Na Můstku.
Luděk
30.09.13 09:55
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Šrámková architekti, s.r.o.