Klatovský workshop 10 x 10 – nápady pro Klatovy

Zdroj
Ing. arch Eva Brandová, městská architektka Klatovy
Vložil
Tisková zpráva
09.05.2012 09:00
Petr Hájek Architekti
Aulík Fišer architekti
DAM architekti s.r.o.
opočenský valouch architekti o v - a
Šépka architekti


Město Klatovy se rozhodlo léčit svá bolavá místa. Každé město má mnoho nedořešených nebo opomíjených a zanedbaných míst, která se ve své nehezké podobě stala místy trpěnými, místy na které si všichni zvykli a přestali je vnímat, místy pro které už nelze najít vůli ani motivaci k řešení.

Deset takových míst předložilo město Klatovy formou workshopu deseti přihlášeným architektům či architektonickým ateliérům. Každý zúčastněný se mohl zabývat jakýmkoliv počtem témat nebo dokonce vystoupit s vlastním "bolavým místem" města a řešit ho formou ideové studie.

Prezentace míst se uskutečnila na klatovské radnici v listopadu roku 2011 a následovalo seznámení se se všemi tématy přímo v jednotlivých lokalitách.


Kdysi si na rybníce městského parku mohli lidé zapůjčit lodičku. Dnes je rybník zanesený bahnem a nevyužitý. Vzniklo osm studií na půjčovnu loděk a malou loděnici.

Místní petanque klub má jen neudržované místo pro své hry. Vznikly tři návrhy na petanquové hřiště.

Pod hlavním průtahem města byl kdysi vybudovaný podchod pro pěší. Co s ním, když se stal jen posprejovanou jeskyní do které se občan neodváží vstoupit. Pět nápadů jak na to. A někteří přestoupili rámec samotného problému k řešení. Rozšířili svou studii na dopravní situaci či na širší vazby.

Jedno z nejdůležitějších duchovních míst města je kaple Chaloupka. Kaple, ve které došlo k onomu zázraku s krvácejícím obrazem bohorodičky, později nazývaném Klatovská Panna Marie. A okolí? Nevábné, nedůstojné. Pět studií.

A pak je tu středověká okrouhlá bašta ze 14. století. Prázdná a nepřístupná, bez možnosti vstoupit a  vystoupat vzhůru. Mohla by zde vzniknout vertikální expozice Klatovy před a za hradbami, jen přijít na to jak uvnitř vytvořit schodiště. Tři studie.

Samostatným závažným tématem se stal zanedbaný Křesťanský vršek. Kdysi lesopark, v jehož stráních moudří předkové postavili pavilóny klatovské nemocnice. Nyní se nemocnice stěhuje do nové budovy a zanedbanost parku dosáhla vrcholu. Křížová cesta v rozvalinách a vrcholovou kapli koncem devadesátých let odstranily bagry. Jak navrátit tomuto místu ztracenou důstojnost? Šest studií.

Dalším tématem se stalo nově vytvořené prostranství na Tylovo nábřeží, prostranství bez ujasněných záměrů, bez nápadu a bez smysluplného využití. Jak s ním naložit? Tři návrhy.

Ale je tu ještě další kopeček s parkem, obecně nazývaný Vodák. I zde se ztratila kdysi pečlivě promyšlená využitelnost s velkorysou parkovou koncepcí. Tři návrhy.

A pak odpočinková místa na vznikající naučné stezce či infobox tak potřebný k prezentaci městských projektů. Tři návrhy. Nad rámec témat se někteří zabývali využitím nevyužité továrny na košile Šumavan či přeměnou jediného městského potoka na promenádu.

Vážnost s jakou architekti k tématům přistupovali překvapila samotné organizátory i veřejnost, která v zaplněném radničním sále 17. února sledovala čtyřhodinovou prezentaci nápadů.
V mnoha případech prvotní studie otevřely cestu k tvůrčí diskuzi nad problémem a naznačily šíři možností k řešení. Město získalo veliký impulz k možným změnám, které se dosud jevily jako neřešitelné.

Deset zúčastněných naznačilo městu Klatovy jak vyléčit některá bolavá místa, jejichž stav byl po desetiletí vnímán jako chronický a neléčitelný.

Workshopu 10 x 10 - nápady pro Klatovy se zúčastnili:
PETR HÁJEK ARCHITEKTI    
AULÍK FIŠER ARCHITEKTI s.r.o.
DaM spol. s r.o.
O-V architekti
Ateliér 25  s.r.o.
Architekti chmelík & partneři, s.r.o.
Projektová a znalecká kancelář,  Ing. Václav Vlček, s.r.o.
Atelier AeroPLAN
ŠÉPKA ARCHITEKTI
Ing. arch. Jana Svítková
0 komentářů
přidat komentář