Karel Teige: Novostavby Bauhausu v Dessavě

Zdroj
Stavba ročník V. 1926-1927, s.179-185
Vložil
Petr Šmídek
02.07.2014 07:55
Walter Gropius

Se stavbou bylo počato v září r. 1925, a byla dostavěna až po střechu 21. března 1926. Ateliérová budova byla dohotovena 1. září, ostatní prostory Bauhausu 15. října 1926.
Celá stavba pokrývá přibližně 26.000 m2 pozemku a má 32.000 m3 zastavěného prostoru. Stavebníkem je magistrát města Dessavy. Cena kubického metru zastavěného prostoru je nižší než 26 marek.
Celý stavební komplex pozůstává ze tří částí:
1. Budova fakult, školy, v níž jsou odbor, školy, učebny, kanceláře, kabinety, knihovna, čítárna, atd. Je 18 m široká, 7.98 m dlouhá, 13.53 m vysoká. Má suterén, mezipatro a dvě poschodí. Prvé a druhé poschodí jest spojeno mostem nad průjezdnou silnicí, neseným na čtyřech pilířích, s laboratořemi a dílnami. V tomto přechodu jsou umístěny ve spodním patře kanceláře ředitelství Bauhausu, v horním patře místnosti fakulty architektonické.
2. Budova laboratoří a dílen. Vlastní učebny Bauhausu. V suterénu dílna jevištní, tiskárna, barvírna, sochařské dílny, skladiště a pod., dále domovníkův byt s topírnou a skladem uhlí.
Ve zvýšeném přízemí dílny truhlářské, výstavní síně, velký vestibul, k němuž se připojuje aula se zvýšeným jevištěm.
V prvním poschodí dílny textilní, učebny pro základní nauku, veliká přednášková síň a spojka budovy druhé s budovou první přechodem.
Ve druhém poschodí dílny nástěnného malířství, .kovotepectví, dvě přednáškové síně, které lze spojiti rozevřením sklápěcí stěny ve veliký výstavní sál. Iv tomu se připojuje druhá etáž mostu s prostorami pro architektonické oddělení a s Gropiovou kanceláří.
Aula, umístěná v přízemí této budovy, je spojnicí s budovou č. 3.
3. Atelierový dům. Je to vlastně dům pro komfortní pobyt. Jeviště, položené ve zvýšeném přízemí mezi aulou a jídelnou může býti při určitých představeních otevřeno na obě strany, takže mohou diváci seděti po obou stranách. Při slavnostních příležitostech mohou se všecky stěny jeviště rozevřít i, takže všecky čtyři prostory, jídelna, jeviště, aula a vestibul v přízemí spojí se v jednu velkou slavnostní síň.
U jídelny jest umístěna kuchyně se svým příslušenstvím. Před jídelnou rozprostírá se prostorná terasa, která se připojuje k sportovním hřištím.
V pěti horních patrech třetí budovy je 28 atelierů pro žáky Bauhausu. Všecka poschodí domu a přístupná plochá střecha jsou spojeny výtahem pro pokrmy z kuchyně. Dole, pod atelierovým domem v suterénu jsou lázně, síň pro gymnastiku, elektrická prádelna a šatny pro sport. U každého poschodí ateliérového domu jsou balkony. Rozměry ateliérového domu: 18.14 m široký, 12.27 m hluboký, 19.50 m vysoký.
Materiál a konstrukce celého stavebního komplexu: železobetonová kostra, cihlové mezistěnv, železokamenné stropy, všecka okna z dvakrát válcovaného profil, železa s krystalovým zrcadlovým sklem. Přístupné ploché střechy ze spájených asfaltových desek s torfoleovou isolační vrstvou, nepřístupné, z »avegitu« a s torfoleovou isolací. Odvodnění rourami z bílého železa středem budovy. Cementová omítka průčelí natřena minerální barvou.
Barevná organisace prostoru v celé stavbě byla provedena malířskou školou Bauhausu. Všechna osvětlovací tělesa byla navržena a sestrojena v kovopracovních dílnách Bauhausu. Nábytek z kovových rour v aule, v jídelně a v atelierech byl zhotoven podle návrhů Marcela Breuera. Nápisy provedla tiskárna Bauhausu.
Domky učitelů Bauhausu. Zároveň s oněmi třemi budovami školy Bauhausu byly vystavěny obytné domky pro učitele Bauhausu a jeden jednorodinný dům pro ředitele Waltra Gropia a dva dvojdomky, tedy celkem čtyři villy. Jsou vystavěny na pasece obory, obklopeny trávníkem a lesními stromy na rovném terénu. Garáž oné jednorodinné vlily otevírá se na silnici.
Jednorodinný dům (villa Gropiova). Podzemí: sklepy a domovníkův byt, topírna a skladiště. Přízemí je vlastní obytnou prostorou, living-roomem. V patře je jenom hostinský pokoj, pokojík pro služku, elektrická prádelna a žehlírna a komora. Skříně a regály všech místností jsou pevnou stavební součástkou: bud jsou vezděny nebo samy tvoří stěnu. Půdorys precizuje domovní a obývací provoz tak, že je vyloučeno všechno pobíhání a neklid. Veliká okna slouží k osvětlování a včleňují zahradu na střeše terasy a zahradu do celkového organismu domu.
Dvojdomky. Všech šest bytů ve třech dvojdomcích je až do podrobnosti totožno. Zjednodušení, zlevnění. Hlavním prostorem jest atelier. Půdorys jedné části dvojdomku je zrcadlovým, o 90° od východu k jihu otočeným obrazem druhé. Jednotlivé stavební i prostorové jednotky jsou totožné, pohled na obě části je rozličný. Výšková diference mezi atelierem a oběma byty sesiluje tento dojem různosti. Atelier, schodiště, kuchyně, špíž, W. C. jsou orientovány k severu, tedy bez přímého slunce, obytné místnosti, jídelny, ložnice a dětské pokoje se zahradou, terasami, balkony, nástřešní zahrádkou obráceny po slunci. Isolační torfoleové stěny. Byt je rozvržen do dvou etáží: v přízemí hospodářské místnosti, obytný pokoj a jídelna. V patře ložnice a atelier.
Barevná organisace prostorů, provedená malířskou školou Bauhausu, zdůrazňuje prostorové proporce a dodává barevným střídáním variace stejným částím.
Nábytek provedly truhlářské dílny Bauhausu podle návrhu Marcela Breuera.
Osvětlovací tělesa rovněž dodaly dílny Bauhausu.
Všecky stavby Bauhausu v Dessavě, onen trojitý komplex školních budov, dále dům ředitele ústavu a tři dvojdomky profesorů, jakož i celá obytná kolonie »Törten-Bauhaus-Siedlung«, která se teprve staví a obsáhne větší počet malých sériových domků pro ostatní personál a žactvo Bauhausu—jsou dílem architekta Waltra Gropia. Zlomiti nepřízeň poměrů, vybojovati Bauhausu novou a výhodnější posici, a reorganisovati jej ve vzornou školu moderní architektury a zároveň v ohnisko kolektivní práce - a Bauhaus je skutečně jádrem, živým středem a nejpodstatnějším kladem dnešní německé moderny - toť Gropiův čin významu evropského a napříště historického.
(Podle věstníku »Bauhaus« č. 1. 1926.)
K.T.
0 komentářů
přidat komentář

Související články