Mistrovské domy

Mistrovské domy
Součástí komplexu Bauhausu jsou i dvojdomy učitelů. Ty jsou dnes pečlivě zrekonstruovány a slouží jako studijní centra nebo sídla designérských institucí. Příjemný borovicový lesík prorostl až k domům a v očích některých českých učitelů architektury se při myšlence obdobně komfortního obydlí určeného pro současné pedagogy zaleskne v oku slza.
Mistrovské domy zahrnovaly jeden izolovaný rodinný dům pro Gropia a tři dvojdomy pro rodiny Kleea a Kandinského, Mucheho a Schlemmera a Moholy-Nagye s Feiningerem. Gropius použil jeden půdorys pro všechny tři dvojdomy, jeho dům měl vlastní půdorys. V přízemí dvojdomů se nacházel obývací pokoj, menší jídelna a dobře vybavená kuchyně s vestavěnou kredencí a spíží.
Největším luxusem dvojdomů byl prostorný ateliér v prvním patře. Všechny domy byly opatřeny verandou a balkony.
V Gropiově domě se nejdůležitější místnosti nacházely v přízemí. Obývací pokoj sloužící zároveň jako pracovna se mohl po otevření dveří do sousední jídelny proměnit v jeden velký prostor. Půdorysná řešení byla však označována za konvenční.
Exteriér ztvárnil Gropius jako průniky kubických těles. Opět Gropiova vyváženost horizontálních a vertikálních sil v duchu De Stijl nově definující tradiční architekturu. 
Za pozornost stojí interiéry s restaurovanými barevnými nátěry. Vznikaly ve spolupráci s ateliérem nástěnné malby. Nejvýraznější barevnost mají (kupodivu) domy malířů Kleea, Kandinského a Feiningera.  
Domy byly postaveny z tzv. Jurko-tvárnic - bloků ze strusky, písku a cementu. Stropní desky byly ze železobetonových prefa panelů a jejich přesahy sloužily jako balkony. Ploché střechy byly opatřeny hydroizolací z litého asfaltu. Po uzavření Bauhausu roku 1932 byly domy prodány a následně přestavěny k nepoznání. Dvojdomy byly na konci 90. let 20. století restaurovány do původní podoby, dům Gropiův byl spolu s polovinou sousedního dvojdomu za války zničen.
V současnosti se uvažuje o znovupostavení Gropiova domu podle původní dokumentace. Objekty jsou zapsány na seznamu kulturních památek UNESCO.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Walter Gropius