Znovuvybudování mistrovských domu pro učitele Bauhausu v Desavě

Zdroj
Stiftung Bauhaus Dessau
Vložil
Petr Šmídek
02.07.2014 08:00
Walter Gropius
Bruno Fioretti Marquez Architekten

Součástí školního areálu Bauhaus v Desavě byly také mistrovské domy učitelů. Dům pro ředitele stál v borovém lese o samotě, zatímco zbývající tři dvojdomky učitelů měly identický půdorys a musely se tísnit na menších parcelách. Během 2. světové války byl však Gropiův dům společně s polovinou domu pro László Moholy Nagye zničen. Zatímco zbývající dvojdomky byly před patnácti lety zrekonstruovány a uvedeny do původního stavu, tak o osudu zbořených domů se vedly dlouhé diskuze, zda by se mělo jednat spíše o identické repliky nebo naopak by domy měly být současnou výpovědí. Nově otevřené mistrovské domy od berlínského ateliéru 

runo Fioretti Marquez jsou pro jednu skupinu kritiků příliš zdrženlivé a pro druhou naopak radikální. Při obnově dvojdomu László Moholy Nagye šlo zkopírovat sousední mistrovské domy, ale ke Gropiovu domu se nedochovala dostatečná dokumentace. Autoři vítězného projektu se především snažili o „urbanistickou obnovu“ areálu. Pokusili se najít optimální rovnováhu mezi původních vzhledem a současným využitím pro Nadaci Bauhaus Dessau. Z dálky mohou návštěvníci tušit, jak celý komplex mistrovských domů kdysi vypadal, ale při bližším pohledu každý jasně rozpozná, že se jasně jedná o současnou stavbu. Architekti sami chtěli „volbou materiálu, textu a drastické redukce detailů jasně odlišit mezi původním a obnoveným.“
Oba domy jsou odlity z izolačního betonu. Zasklení okenních otvorů bezrámově lícuje s fasádou. Vnitřní dispozice se od původního stavu diametrálně liší. Některé z místností mají výšku až přes tři patra, což koresponduje s jejich budoucím využitím pro pořádání výstav, koncertů, přednášek a rozšíření dokumentačního centra.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář