Jan Trejbal: Devět let na vinici Páně

Zdroj
Altán Klamovka
Vložil
Tisková zpráva
27.09.2019 15:00
Praha

Smíchov

Jan Trejbal
Neolokator*cz

Vernisáž 24. 9. 2019 v 18h
výstava potrvá do 19. 10. 2019
Galerie Altán Klamovka, park Klamovka, Praha 5
otevírací hodiny: středa a sobota 13-17h.

kontakt: Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D.

Jan Trejbal prošel studiem Fakulty architektury ČVUT (doc. Miloš Florián) a následně Akademií výtvarných umění v Praze (Škola konceptuální tvorby prof. Miloše Šejna, Škola architektury prof. Emila Přikryla, diplomoval v roce 2012 u doc. Jiřího Příhody). V současnosti dokončuje doktorský program s prací na téma Transdisciplinární průzkumy území a působí na UMPRUM. Jeho tvorba trvale osciluje mezi uměleckých a přírodovědným pohledem na svět. Jan Trejbal je výtvarníkem, urbanistou, pedagogem a zakladatelem projektu Neolokator.cz. Je tomu již devět let, co poprvé použil vlastní metodu takzvaného GPS skicování založenou na využití digitálních technologií v procesu mapování pohybu lidského těla v krajině, či městě – pro účel pocitové analýzy v měřítku člověka. Pro tyto autorské GPS skici je příznačné záměrné zapomnění, že je právě snímána trasa, což se projevuje v uvolněném a autentickém pohybu v lokaci. V Altánu Klamovka jsou vystaveny kresby provedené metodou GPS skicování, které lze charakterizovat jako záznam performativního gesta pohybu umělce v dané lokalitě, ke které se vážou pokaždé jiné účely autora. Nalezneme zde trasu vytvořenou v rámci studia, osobní mapování místa zahrady školy, umělecký záznam performance, nebo reálnou pracovní verzi na zakázku. Vystavená kresebná instalace je tak velmi spjata s autorem, mapuje jeho posledních devět let a byla vytvořena pro specifický prostor Altánu Klamovka jak z pozice prostorových možností galerie, tak z pozice zaměření na kresbu v jejím post-konceptuálním uchopení. Vystavené dílo Jana Trejbala demonstruje aktuální trend v současném umění, a tím je transdisciplinární propojení volného výtvarného umění s vědou v tomto případě s urbanismem. 
Lenka Sýkorová

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články