"Vodní dům" - 3. cena

Autoři: atelier RUDIŠ - RUDIŠ ARCHITEKTI s.r.o. (Martin Rudiš, Alena Stehlíková, Martin Komárek)
Spolupráce: Ing.Zdeněk Žabička - vodní technologie; ing.Jaroslav Šubr, ing. Renata Šubrová-Lanková - zahradní úpravy; Ondřej Chybík - vizualizace

Zdroj
RUDIŠ - RUDIŠ ARCHITEKTI s.r.o.
Vložil
Tisková zpráva
17.03.2010 00:05
Idea návrhu Vodního domu
Ústředním motivem návrhu je voda - voda jako součást architektury, voda jako výtvarný prvek, voda jako exponát. „ Vodní dům“ je navržen jako areál, jehož nosným výrazovým prvkem je voda – voda jako vodní hladina, voda tekoucí a vytvářející zvukovou kulisu, voda a její využití za přispění technologie vodního hospodářství.
Záměrem je v maximální míře ukázat vodu jako součást přírody, jako součást ekosystému a vodu jako nepostradatelnou součást života. Vodní dům umožní návštěvníkovi vidět a poznat vodu jako živel, jako obrovskou pracující sílu, jako domov mnoha živočichů a rostlin, jako příjemné a naplňující prostředí pro odpočinek člověka. 
Koncepce našeho návrhu Vodního domu je založena na tom, že ukazuje v přirozeném prostředí „zmenšené“ volné vodní nádrže, podobný biosystém, jaký má blízká vodní nádrž, aniž by uměle vytvářel podmínky vodním živočichům a rostlinám v umělé, uzavřené nádrži s omezeným množstvím vody a prostoru. Vodní nádrž evokuje přírodní prostředí nádrže Želivka se všemi klimatickými vlivy, působení slunce, deště, mrazu, ve všech ročních obdobích.
Vodní svět je hlavním motivem celé expozice, ukazuje přirozené prostředí sladkovodní nádrže, ne tak barevně a tvarově poutavé jako svět mořský, ale o to zajímavější, že reálně existuje v naší přírodě. 

Urbanismus
Místem pro stavbu je louka mírně se svažující  k vodní nádrži Želivka. Pro osazení stavby je do terénu vytvořen zářez otevřený směrem ke vstupu do areálu,silnici a s výhledem na vodní hladinu Želivky. Modelace terénu a zeleň vytváří „ záda „ a organizuje prostor.
Koncept je založen na kompozici geometrických tvarů a ploch – kruhu vodní nádrže, přímky vodní stěny a kubického tvaru „plovoucího„ domu. Výrazně plošný charakter areálu je doplněn vertikální hmotou rozhledny / vodojemu. Tvarová jednoduchost a měřítko stavby ovládá prostor a organizuje funkci ploch areálu.Formální a materiálové řešení spojuje areál v jeden architektonický celek.

Architektura
Vodní nádrž
Ideově nosným prvkem areálu a expozice je kruhová nádrž o průměru 60 m.Dostatečná plocha a objem vody 4.100 m³ umožňuje vytvořit přírodní podmínky podobné ekosystému vodní nádrže Želivka. Díky  působení povětrnostních vlivů na přírodní prostředí pod a nad hladinou bude botanické a živočišné vybavení nádrže bohaté a pro návštěvníky esteticky působivé.Vytvarování vnitřních ploch nádrže pomocí přírodních materiálů (přírodní kámen,oblázky,písek) vytvoří životní podmínky pro vybrané typy rostlin a druhy živočichů vytvářející rostlinný a živočišný biotop.Záměru odpovídá hloubka nádrže 1,5 až 3,5 m a technologické vybavení,které cirkulací,filtrací a provzdušňováním zajistí bez chemických přísad funkčnost ekosystému nádrže.Pro návštěvníky je po obvodu nádrže vytvořena pochůzí 1,5 m široká plocha.Plocha nádrže je v západní části obohacena o dva přelivy a "molo"pro přístup k atrakcím.

Vodní dům
Hlavním motivem je voda, která je součástí architektury. Dům je částí  celku, architektonickým ztvárněním a funkčním využitím je částí expozice. Dvoupodlažní objekt je vsazen do vodní nádrže, s vodou je v maximální míře pohledově propojen nad hladinou i pod hladinou. Přízemí "plave" na hladině. Po obvodě prosklený obvodový plášť zaručuje maximální propojení interiéru a exteriéru při pohledu z interiéru i exteriéru nejen za denního světla, ale i za umělého osvětlení. S reálným podvodním světem je prostor interiéru suterénu propojen panoramatickou prosklenou stěnou.
Prostor přízemí domu je pohledově otevřený nejen na vodní hladinu vodní nádrže,ale skýtá přehledný obraz o celém areálu - zářez do terénu, zeleň, vodní nádrž,rozmístění atrakcí venkovní expozice, rozhledna s vodním bytem a vstupní prostor s vodní stěnou.
Dům je ze tří stran obklopen vodní hladinou,hlavní vstup navazuje na plochu předprostoru krytého konzolovitě vyloženou střechou.

Vodní stěna
Výrazným výtvarným prvkem je vodní stěna,která je společně s chodníkem součástí kompozice areálu. Délka 80 m, výška 1,6 až 2,3 m a esteticky velmi působivý prvek tekoucí zčeřené vody provázený zvukovou kulisou řeší orientaci vstupu do areálu a je součástí architektonického řešení vstupu do objektu.Na východním konci je do vodní stěny zakomponováno prosvětlené označení „Vodní dům“. Označení je viditelné z komunikace, parkoviště i ploch areálu.

Rozhledna, vodojem, vodní byt
Objekt doplňuje kompozici o vertikální hmotu.Z výšky 10,0 m skýtá pohled na celý areál a průhledem na vodní nádrž Želivka.

Interiér Vodního domu
Plocha přízemí je foyer, po obvodě prosklený obvodový plášť umožňuje všemi směry optický kontakt s exteriérem domu, který dotváří kulisu interiéru. Pokladna, občerstvení,šatna,sociální zařízení a kancelář je součástí vestavěného bloku,který v půdorysu vymezuje vstupní prostor se sezením orientovaným na prosklenou vstupní stěnu a krytý předprostor. Víceúčelový prostor pro pořádání přednášek a krátkodobých tématických výstav tvoří druhý vestavěný blok s prosklenou stěnou orientovanou k vodní hladině nádrže. Stěny vložených bloků jsou grafickými plochami z předsazeného mléčného skla. Konstrukce stěn umožňuje zabudovat plazmové audiovizuální plochy,grafické plochy jsou určeny k individuální snadno obměnitelné aplikaci grafiky s možností prosvětlení.
Nosným výtvarným prvkem interiéru je podhled z měkce mačkaného leštěného hliníkového plechu posetého led diodami,který navozuje dojem vodní hladiny.V ploše podhledu se odráží barevné odstíny okolí,led žárovky rozzáří podhled s možností měnit barvu.
Tepelnou pohodu a minimalizaci tepelné zátěže prostoru interiéru zajišťují plátěné stínící markýzy.Nosná konstrukce markýz je zabudovaná do atiky,vysunutí markýz je 2,5 m, ovládání markýz je na elektrický pohon s nadřazeným režimem čidel na vítr a slunce.
Vnitřní expozice je umístěna v suterénu domu. Suterén je přístupný po schodišti umístěném v otvoru š. 2,5 m situovaném podél západní prosklené fasády. Otvor prosvětluje suterén denním světlem,zajišťuje kontakt s prostorem přízemí.Pro vnitřní expozice je na podlaze suterénu vymezen podélný pruh šířky 4,0 m. Pod prosklenou podlahou je technologický kanál,který je součástí expozice. Exponáty v podobě technologických zařízení jsou umístěny nad podlahou, doprovodný text a grafika včetně zabudovaných plazmových audiovizuálních ploch na příčných stěnách. Pohled do reálného podvodního světa se naskýtá díky panoramatické prosklené stěně s rozměry 20 x 3 m. Na plné obvodové stěny suterénu je možné individuálně instalovat grafické panely pomocí závěsného systému. V zadní části suterénu je za prosklenou stěnou situována herna pro malé děti,která má v zázemí šatnu a sociální zázemí.

Materiály
 • Podlaha přízemí,suterénu,krytého předprostoru,chodníku podél vodní stěny – beton s protiskluznou stěrkou určenou pro exteriér.
 • Prosklený obvodový plášť – hliníkové rámy s přerušeným tepelným mostem,povrch přírodní elox,výplně z izolačního trojskla.
 • Podhled přízemí a krytého předprostoru -„ měkce mačkaný„ leštěný hliníkový plech, rovnoměrně rozmístěné zabudované led diody
 • Atika – hliníkový plech,povrch přírodní elox
 • Stínící markýzy – nosná konstrukce zabudovaná do atiky,veškeré kovové části s povrchovou úpravou přírodní elox,vysunutí 2,5m materiál markýzy screen.
 • Plochá střecha – jednoplášťová skladba,plocha zakrytá vodorovnou pochůzkou plochou s ocelovou konstrukcí a ocelovým plechem.Voda bude protékat na spádovou vrstvu. Na ploše 300 m² budou osazeny solární panely s fotovoltaickými články,výška panelů 60 cm,sklon 30°.
 • Obruba kruhové vodní nádrže,vodní stěna – přírodní kámen
 • Rozhledna,vodojem,vodní byt – ocelová konstrukce, plášť z perforovaného plechu,interiér vodního bytu ze dřeva.
Expozice
Expozice je rozdělena na vnitřní a vnější.
Pro ilustraci jsou uvedeny příklady realizací jednotlivých vodních hrátek a atrakcí. Konkrétní přístroje, výrobky a technické řešení expozice technologií budou řešeny v dalších projekčních stupních.

1/  Vnější expozice
 • Vodní nádrž umožňuje poznávat všechny vlastnosti vodní síly, zkoumat vlastnosti vodního živlu, ale také vnímat tichou pohodu klidné vodní hladiny
 • Síla vody – práce mlýnského kola, kinetická energie vody padající z výšky, „pracující„ voda ve Vodním bytě
 • Vodní život – nádrž je obydlena stejnými živočichy a osazena stejnými rostlinami, jaké se nacházejí v blízké Želivce
 • Kruhová vodní nádrž –  podmínky a vybavení nádrže zajistí pohled z obruby nádrže na „vodní zahradu“  a živočichy.Molo zpřístupňuje vodní atrakce – malá vodní elektrárna , mlýnské kolo.V ploše nádrže jsou umístěny dva vodní přelivy.
 • Vodní stěna – vodní prvek vody v pohybu s akustickým doprovodným vjemem, který provází návštěvníka po celou dobu příchodu k samotné nádrž a vstupu do domu.Voda ztéká po svislé kamenné stěně s nerovným povrchem,k terý vytváří zčeření vody, po celé délce 80 m je armatura zajišťující rovnoměrné zásobování vodou, voda padá do 2m široké tekoucí vodní hladiny, je sbírána do filtračních jímek a vrácena zpět do nádrže jako okysličená
 • Rozhledna, vodní byt a vodojem – samostatně stojící objekt rozhledny, který na vrcholu plní funkci vodojemu pro pitnou a užitkovou vodu 
 • ve dvou patrech věže jsou plošiny s výhledem na celý areál Vodního domu a nádrž Želivku 
 • přízemí věže a 1.patro je řešeno jako „vodní byt“ ve kterém se děti dozví, jak voda pracuje v domácnosti
 • Plocha pro letní vodní hrátky – na travnaté ploše podél kruhové obruby nádrže budou v letních měsících umístěny vodní atrakce-hračky pro děti
 • Pramen – na vrcholu terénního zářezu pramení voda, která stéká jako bystřina s kamenným dnem po svahu zářezu a ústí přírodní filtrací do vodní nádrže, současně okysličuje vodu v nádrži
2/  Vnitřní expozice - suterén
Hlavní část vnitřní expozice se nachází , kde je v souladu s ideou návrhu představena návštěvníkovi technologie vodního hospodářství domu, které zajišťuje funkčnost biotopu vodní nádrže, ostatních vnitřních a venkovních exponátů a zásobování objektu vodou. Plné souvislé obvodové stěny je možné využít pro zavěšení grafických panelů na předem připravený závěsný systém.
 • Technologie
 • střední modul 1.pp objektu je v celé délce přístupné veřejnosti věnován umístění funkčního technologického vybavení objektu – úpravně vody,tepelnému čerpadlu, strojovně s čerpadly, armaturami, filtry a měřidly, které jsou vystaveny jako funkční exponáty
 • kromě toho jsou na příčných stěnách umístěny grafické plochy prosvětlených stěn doplněné plazmovými obrazovkami a doprovodnou grafikou expozice
 • pod skleněnou podlahou středního modulu s technologiemi je umístěn instalační kanál,kde má návštěvník možnost vidět barevně odlišené potrubí hlavních médií
 • Reálný podvodní svět
 • základním prvkem vnitřní expozice je reálný podvodní svět, kterým je návštěvník vtažen do děje pod hladinou nádrže a umožní se mu nahlédnout do života pod vodou
 • prosklená stěna s rozměry 20x3m umožňuje panoramatický pohled do části nádrže, kde bude vymodelován „ostrov“, aby bylo možné pozorovat břeh nádrže se skutečným životem pod hladinou tak, jak je tomu ve volné přírodě
 • pohled pod hladinu je proměnlivý s ročními obdobími
 • atraktivita pohledu je umocněna použitím umělého nasvětlení břehu
 • Akvárium
 • naučná nádrž menších rozměrů ( 4x4x3,2m) je určena k detailnímu seznámení se s živočichy, kteří žijí v nádrži Želivka , s naučnými popisy druhů, je umístěna v 1.pp. v pásu určeném pro vnitřní technologickou expozici
 • Vodní herna
 • je určena především nejmenším dětem, kde formou her s vodou a  předměty se děti nenásilně seznamují s vlastnostmi vody
 • herna je vybavena šatnou, wc, je zajištěn odtok vody z podlahy

3/ Vnitřní expozice - přízemí
 • Vstupní podlaží je určeno pro tématické výstavy, osvětovou činnost, přednášky
 • V tomto podlaží jsou také umístěny všechny funkce  zajišťující pohodlí a informovanost návštěvníků
 • Obvodové stěny přednáškového sálu a bloku zázemí jsou opláštěny mléčným sklem s možností prosvětlení, slouží jako grafické stěny s libovolnou náplní, umožňují zabudování ploch s audiovizuální technikou
Energetická náročnost budovy
Nízká energetická náročnost budovy je zajištěna použitím technologií a materiálů, které umožní snížit energetické nároky na co nejnižší možnou úroveň.
 • cca 300 m² fotovoltaických panelů umístěných na ploché střeše objektu zajistí 25 kW elektrické energie pro vlastní potřebu objektu
 • stavebně fyzikální vlastnosti obvodových konstrukcí budou navrženy tak, aby splňovali doporučené hodnoty pro nízkoenergetické stavby a snížily tak spotřebu energie na vytápění a chlazení objektu na minimum
 • pro snížení tepelné zátěže ze slunečního záření v letních měsících jsou prosklené plochy stíněny markýzami po obvodě pláště
 • pro letní tepelnou pohodu v objektu je využito umístění suterénu pod hladinou vodní plochy nádrže,prostorovým propojením obou podlaží je přirozeným způsobem dosaženo chladícího efektu i v prostoru přízemí
 • děšťová voda,která bude zachycena v nádrži bude využita jako užitková voda pro provoz objektu, přepadem do vsaku odteče jen přebytečné množství,dešťová voda ze střechy objektu stéká přes atiku do nádrže
 • vytápění objektu – tepelné čerpadlo voda/voda s celoročním provozem bude využívat konstantní teploty vody  cca 40C 2-3 m pod hladinou nádrže k vytápění a chlazení objektu
 • větrání objektu – nepropustný obvodový plášť vyžaduje umělé větrání, lokální vzduchotechnické jednotky budou umístěny ve „větracích“ světlících na střeše objektu
Návrh vegetačních úprav
Širší krajinné vztahy
Vodní dům je situován na planině nad nádrží Želivské přehrady, mezi obcemi Hulice (na jihu) a vlastní přehradní hrází nad obcí Nesměřice (na severu), v nadmořské výšce cca 385,50 m n.m.. Leží v kulturní krajině (pole, louky, pastviny) nad původně zalesněným údolím, zbytky novodobého smrkového lesa jsou zachovány nad vodní hladinou vodárenské nádrže.
Kolem dnešních komunikací, části zachovalých polních cest a mezí jsou zbytky stromořadí, alejí a keřových skupin. Ty doporučujeme citlivě obnovit a doplnit, i když nejsou přímou součástí řešeného území, ale jsou součástí kulturní krajiny Podbrdska.

„VODNÍ ZAHRADA“
Základním motivem venkovní expozice je voda, v tomto případě voda jako biotop, voda jako životní prostředí pro rostliny i živočichy. Proto navrhujeme plynulý přechod exteriérové expozice Vodního domu do Vodní zahrady. Jejím centrálním prvkem je kruhová nádrž o průměru 60 m, do které je situován i vlastní Vodní dům pohledově s ním propojený nad i pod vodní hladinou.   
Vodní nádrž o maximální hloubce 350 cm je pod vodní hladinou modelován v různých hloubkách a sklonech speciálními vegetačními substráty pro navržené výsadby vodních a pobřežních rostlin. Bude prezentovat pestrost a rozmanitost přirozených a přírodních rostlinných porostů, které odpovídají druhovému složení ve vodní nádrži Želivka. Díky různorodosti konkrétních stanovišť (světlo, polostín, stín a p.) bude botanická expozice nejen bohatá, ale také esteticky působivá.

Řešení ostatních ploch
Architektonické a krajinářské řešení okrajové části vodní zahrady bude kontrastně jednoduché,odpovídající moderní architektuře objektů a vodních prvků – vodní nádrž,vodní stěna,potok atd.
Travnaté plochy v areálu jsou pobytové, rekreační, krátce stříhané, aby nebyla znečišťována vodní plocha listy rostlin, pylem a opadem listů listnatých stromů.Navrhujeme pouze dřeviny jehličnaté nebo stálezelené domácího původu.

Vodní hospodářství
Zásobování vodou
 • Strojovna vodního hospodářství bude součástí expozice. Zdrojem vody bude podzemní voda, složení zatím není známé. Předpokládá se možnost zvýšeného obsahu železa a manganu. Upravená voda se bude dělit na dva proudy – provozní voda (bez hygienického zabezpečení vody) a pitná voda (s dávkováním NaClO) pro objekt.
 • Ve strojovně budou umístěna čerpadla, filtry a ostatní zařízení pro jednotlivé hydraulické okruhy - pitná voda (hygienická zařízení objektu),provozní voda (WC a podružné provozy, doplňování hlavní nádrže, akvárií, pohon některých vodních atrakcí),okruh hlavní nádrže,okruh vodní stěny,okruh pro akvária,okruhy zvláštních vodních atrakcí.
 • Pod strojovnou bude průchozí technická chodba, kde budou umístěna všechna potrubí. Potrubí budou barevná, podle jednotlivých hydraulických okruhů. Součástí expozice bude velín s podsvětleným diagramem schéma vodního hospodářství.
Pitná voda
Pitná voda pro zásobování provozu hygienických zařízení v objektu bude akumulována ve vodojemu, ze kterého bude proveden rozvod k zařizovacím předmětům.

Navržený technologický postup:
 1. čerpání ze studny
 2. proporcionální dávkování chlornanu sodného
 3. alkalizace roztoku sody
 4. filtrace automatickým filtrem HI-FLO 9 UFP 48“ s aktivovanou náplní Cullsorb M pro odstranění Fe a Mn
 5. dechlorace části vody pro doplňování nádrže automatickým filtrem s náplní aktivního uhlí HI-FLO 9 UR 30
 6. hygienické zabezpečení vody
 7. retence pitné vody ve  vodojemu pitné vody
 8. čerpání (prací) pro praní filtrů
 9. měření pH
 10. měření průtoků
Provozní voda
Provozní voda bude filtrovaná voda odebíraná z vodního zdroje bez hygienického zabezpečení a bude akumulována ve vodojemu, ze kterého bude proveden rozvod vody k zařizovacím předmětům, do akumulace hlavní nádrže, doplňování vody do okruhu akvárií a k některým atrakcím.
Navržený technologický postup (společný pro pitnou vodu 1) až 5)):
 1. retence pitné vody ve  vodojemu provozní vody
 2. čerpání (prací) pro praní filtrů
 3. měření pH
 4. měření průtoků
Okruh hlavní nádrže
Objem vody v nádrži je 4100 m³. Kvalita vody bude odpovídat přírodnímu jezeru. Vzhledem k tomu, že se jedná o umělé jezero s životem odpovídajícím fauně a flóře přírodní nádrže Želivka a požadované průhlednosti oknem do nádrže, bude voda celoročně upravována. Předpokládá se celková výměna vody asi 1x za 8 hodin.

V okruhu budou dva systémy.
Přírodní systém filtrace s využitím filtračního biotopu o průtoku 200 m3/hod – výtok vody do potoka (provzdušení vody) a průsak vody mokřadem na okraji nádrže. Tato část bude v provozu celoročně, s možností snížení průtoku vody v zimním období. Voda se bude odebírat ze dna nádrže pásovým odběrem, krytým textilií a kameny. Odběr bude doplněn odběrem z akumulační nádrže pro provoz atrakcí (zvýšení průtoku v potoku, zvýšení průtoku technologickým přepadem a některými atrakcemi) v době návštěvnosti. V zimním období se u výtoku vody vytvoří ledové pilířky, zamrznutí nehrozí, protože voda bude doplňována teplejší vodou ze dna nádrže.

Umělá filtrace bude doplňovat cirkulaci přírodního okruhu (plný výkon v období letních teplot).
Jsou navrženy 3 varianty – upřesní se v dalším stupni návrhu podle rozborů vody v nádrži Želivka v různých ročních obdobích.
1) Recirkulace o průtočném výkonu 200 m³/hod s nízkotlakým UV zářičem, z hlavního proudu je odbočen boční proud o průtočném výkonu 50 m³/hod osazený dvoustupňovou automatickou  kontaktní koagulační jednotkou OFSY 72 s dávkováním koagulantu na bázi hliníku, korektoru pH a pomocného flokulantu.
2) Recirkulace o průtočném výkonu 200 m³/hod s nízkotlakým UV zářičem, z hlavního proudu je odbočen boční proud o průtočném výkonu 50 m³/hod osazený průtočným tlakovým koagulačním reaktorem a ultrafiltrační jednotkou. Dávkování koagulanti na Al bázi a korektoru pH.
3) Recirkulace o průtočném výkonu 200 m³/hod s nízkotlakým UV zářičem,  celý proud recirkulačního okruhu je podroben kontaktní jednostupňové filtraci bazénovými multivrstvými pískovými filtry se specielní náplní Triple Media. Dávkování koagulantů na Al bázi a korektoru pH.
Přítok filtrované vody bude dnovými tryskami, které budou umístěny po obvodu nádrže.Odběr vody bude z akumulační nádrže, do které bude voda protékat některými atrakcemi přes hladinový odběr přepadovým prstencem.V místě vtoku z atrakcí do akumulační
nádrže budou záchytné koše,ve kterých se budou zachycovat splaveniny a případně i živočichové,kteří mohou do systému
vklouznout.
V teplém období bude cirkulace zajišťovat udržení kvality vody 100% výkonem cirkulace. V zimním období se provoz umělé filtrace utlumí v závislosti na kvalitě vody.
Soustava bude doplněna vzduchováním, které v zimě navíc ochrání jezero před úplným zamrznutím hladiny.

Okruh vodní stěny
Okruh vodní stěny bude odebírat vodu z akumulační nádrže a bude se do ní vracet po průtoku potokem kolem stěny. Okruh nebude funkční v zimním období.

Okruh akvária
V suterénu je umístěno akvárium, ve kterém je expozice jednotlivých druhů vodní fauny a vývojových stádií jednotlivých druhů.Voda bude filtrována centrálně, filtrace bude umístěna ve strojovně, do akvária bude proveden přívod vzduchování.

Okruh atrakcí
Vodní atrakce jsou napojeny na čerpadla a budou provozovány interaktivně návštěvníky z výstavního okruhu (vodní trkač, Segnerovo kolo apod).

Odvodnění
Splašková voda - bude napojena na veřejnou kanalizaci, která prochází kolem objektu. Podle podmínek kanalizačního řádu bude provedeno zachycování prací vody z filtrů, jejich případná akumulace a čerpání zachycených kalů v nočních hodinách.
Dešťová voda - bude likvidována na pozemku vsakováním v tunelovém systému „Krecht“. Bude do něj zaústěn i přepad z akumulační nádrže.


Hodnocení návrhu porotou:
Porota ocenila velmi kultivované architektonické řešení a dobré zakomponování objektu do terénu. Na základě posouzení záměru odborným znalcem Ing. Slancem při druhém kole hodnocení, kde zkonstatoval nefunkčnost a mimořádnou energetickou náročnost navrženého řešení technologie čištění a oběhu vody, závislí členové namítli velké provozní náklady, které vzniknou intenzivním čerpáním a čištěním vody. Závislí členové poroty rovněž namítali absenci části expozice zaměřené na biotop, což bylo podmínkou soutěže. Tyto námitky byly nezávislými členy poroty uznány s tím, že je zde prostor na jejich doplnění. 
0 komentářů
přidat komentář

Související články