Výsledky soutěže o návrh "Vodního domu"

Zdroj
ČSOP Vlašim, www.csopvlasim.cz
Vložil
Tisková zpráva
17.03.2010 00:25
Vítězný návrh
Autor: MIMOSA architekti
Vyhlašovatel
: ZO ČSOP Vlašim

Předmět soutěže
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu návštěvnického střediska „Vodní dům“ v k.ú. Hulice. Vodní dům bude moderní návštěvnické středisko umístěné v blízkosti hráze přehradní nádrže Želivka (Švihov) a úpravny vody Želivka, určené pro veřejnost. Objekt se bude skládat ze tří hlavních stavebních objektů: vlastní stavba návštěvnického střediska vč. vnitřní expozice, venkovní expozice a zeleň, parkoviště. Soutěžní návrhy měly respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů cca 60 mil. Kč, ale i v rozumné míře budoucích provozních nákladů.

Porota
Řádní členové poroty
  • Ing. Pavel Pešout
  • Ing. Karel Kříž
  • Ing. arch. Ladislav Kuba
  • Akad. arch. Jan Kerel
  • Ing. arch. Radko Květ
Náhradníci poroty
  • Ing. arch. František Kopřivík
  • RNDr. Marcela Dvořáková
  • Ing. Jan Slanec
Počet hodnocených návrhů: 50

Ceny a odměny
Celkem 240 000 Kč

1. cena (150.000 Kč) - MIMOSA architekti
Hodnocení poroty: Návrh vytváří jednoznačnou symbiózu krajinného biotopu a budovy Vodního domu. Jednoduchá koncepce budovy, kde vyniká střecha vznášející se nad krajinou a minimálně zasahuje do jejího kontextu. Venkovní krajinné řešení tvoří předpolí vstupu do Vodního domu. Dispoziční řešení je podmíněno provázaností s exteriérem. Dvoupodlažní dispozice je propojena akváriem. Volné plochy domu jsou připraveny na rozvinutí tématu vody. Předložený návrh je architektonicky kvalitní. Na základě upozornění přezkušovatele  závislí  členové poroty vyslovili pochybnost o splnění podmínky nízkoenergetičnosti domu, nezávislí členové poroty tuto pochybnost vyvrátili s tím, že objekt je z poloviny zapuštěn v terénu a přistíněn přesahem střechy. 

2. cena (50.000 Kč) - Zdeněk Fránek ARCHITECT & ASSOCIATES s.r.o.
Hodnocení poroty: Porota ocenila velmi kultivované architektonické řešení a zážitkové pojetí expozice, která je zaměřena i na zimní období. Pochybnosti vzbuzuje velký rozsah zastavění pozemku a geometrické řešení vodní plochy částečně nad úrovní okolního terénu.

3. cena (15.000 Kč) - AND, spol. s.r.o. (Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullmann, Ing. arch. Radovan Kupka, Ing. arch. Ondřej Smolík, Ing. arch. Jaromír Kosnar)
Hodnocení poroty: Návrh byl oceněn, přestože nemá odpovídajícím způsobem vyřešenu zahradní část. Polozapuštěný prostor atria však dává dobrou možnost volně a smysluplně s okolní krajinou dále pracovat. Porota ocenila jednoduchost, nenápadnost a nevtíravost návrhu.

3. cena (15.000 Kč) - RUDIŠ – RUDIŠ ARCHITEKTI s.r.o.
Hodnocení poroty: Porota ocenila velmi kultivované architektonické řešení a dobré zakomponování objektu do terénu. Na základě posouzení záměru odborným znalcem Ing. Slancem při druhém kole hodnocení, kde zkonstatoval nefunkčnost a mimořádnou energetickou náročnost navrženého řešení technologie čištění a oběhu vody, závislí členové namítli velké provozní náklady, které vzniknou intenzivním čerpáním a čištěním vody. Závislí členové poroty rovněž namítali absenci části expozice zaměřené na biotop, což bylo podmínkou soutěže. Tyto námitky byly nezávislými členy poroty uznány s tím, že je zde prostor na jejich doplnění. 

1. odměna (6.000 Kč) - TAK Architects s.r.o.
Hodnocení poroty: Jedná se o kultivovaný návrh, který pracuje s osvědčenými výrazovými prostředky. Pochybnosti vzbuzuje celoprosklená fasáda bez navrženého stínění a práce s terénem. 

2. odměna (4.000 Kč) - Ing. arch. Jana Medlíková, Ing. arch. Jiří Janďourek, Mgr. Jarmila Hušková
Hodnocení poroty: Návrh byl odměněn za práci s vodou jak v exteriéru, tak v interiéru. Diskutabilní se jeví třípodlažní objem objektu vzhledem k požadovaným investičním nákladům.

> Protokol o průběhu soutěže
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
zobrazit všechny komentáře

Související články