Soutěž: Anglické nábřeží v Plzni

Zdroj
Město Plzeň, Česká komora architektů
Vložil
Martin Rosa
30.04.2009 20:15
Soutěže

Veřejná anonymní ideová urbanisticko architektonická jednokolová soutěž

Město Plzeň vyhlašuje prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně architektonickou soutěž na řešení území Anglické nábřeží – prostor před stávající Komerční bankou. U této lokality si odborníci již delší dobu kladou otázku zda ji zastavět či nikoliv. Odpověď by měla najít právě vypsaná soutěž. Druhým úkolem je navrhnout vhodné řešení prostoru. Dle územního plánu je lokalita součástí smíšeného území centrálního. Jedná se tedy o území, které umožňuje lokalizaci velmi pestrého spektra činností od kultury, přes administrativu, po obchod a bydlení. Může zde ale také vzniknout příjemné veřejné prostranství.

Vyhlašovatel
Statutární město Plzeň, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Ing. Irena Vostracká – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň

Sekretář soutěže
Ing. Iva Brejchová - Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň, tel./fax: 378 035 041, 378 035 002, e-mail: brejchova@plzen.eu

Porota
Řádní členové
 • Ing. arch. Irena Langová
 • Ing. Petr Rund
 • Ing. arch. Jan Aulík
 • Ing. arch. Petr Franta
 • Ing. arch. Jan Jehlík
Náhradníci
 • Helena Matoušová
 • Ing. Jan Anderle
 • Ing. arch. Oldřich Hysek
 • JUDr. PhDr. Jiří Plos
Ceny a odměny
 • 1. cena je stanovena ve výši 150.000 Kč
 • 2. cena je stanovena ve výši 100.000 Kč
 • 3. cena je stanovena ve výši 50.000 Kč
 • Částka na odměny je stanovena ve výši 50.000 Kč
Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže: 30. 4. 2009
 • Lhůta k podání dotazů: do 5. 6. 2009
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 12. 6. 2009
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: od 7. 9. do 11. 9. 2009
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: od 17. 9. do 18. 9. 2009
> Bližší informace a soutěžní podmínky
0 komentářů
přidat komentář

Související články