Odborným seminářem pokračovala diskuze o budoucnosti Anglického nábřeží v Plzni

Vložil
Tisková zpráva
15.02.2010 19:00
Na plzeňské radnici právě skončil seminář, který byl dalším dějstvím debaty o budoucnosti Anglického nábřeží, prostoru před Komerční bankou. Diskuze navázala na výsledek ideové soutěže z podzimu loňského roku, v níž prezentovalo svůj názor 42 soutěžních týmů. Zástupcům odborné veřejnosti, plzeňským zastupitelům a ostatním soutěžícím představilo svůj návrh pět z šesti oceněných týmů. Důvodem vyhlášení ideové soutěže byla v odborných kruzích dlouho vedená debata o využitelnosti území. „Soutěž prověřila, že zastavit území je možné, ale nelze definovat, do jaké míry. Z předložených návrhů vyplynulo, že nejvhodnějším řešením je částečné zastavění území,“ vysvětlila členka poroty Irena Langová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Diskuze se zúčastnilo více než čtyřicet posluchačů.

Soutěžní návrhy bylo možné rozdělit na základě přístupu k míře a způsobu využití řešené lokality do čtyř skupin – návrhy využívající řešení území jako parkovou plochu; návrhy využívající řešené území jako převažující městský parter (s drobnými objekty); návrhy zastavující pouze část území v kombinaci s městským parterem a návrhy využívající řešené území k převážnému nebo úplnému zastavění. Se všemi hodnocenými návrhy se mohla veřejnost seznámit na výstavě v Měšťanské besedě v říjnu 2009. Koncem loňského roku byl rovněž vydán katalog, který je dostupný všem zájemcům na webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (.pdf, 3 MB).

Území řešené v architektonické soutěži má bohatou historii. Jeho vývoj se v posledních dvou stech letech týkal především zástavby a utváření místa, které navazuje na nejstarší část Plzně, na historické jádro. Pod názvem Anglické nábřeží je území známé teprve od roku 1924. Do roku 1921 šlo o Královské nábřeží, a pak po tři roky dokonce o součást Šafaříkových sadů.
0 komentářů
přidat komentář

Související články