Současný český dům: očima mladých architektů

Zdroj
FOIBOS a.s.
Vložil
Pavlína Drbálková
24.02.2012 09:40
Mezinárodní soutěž určená studentům architektury, jejíž českou část v akademickém roce 2011/12 vyhlašuje Fakulta architektury ČVUT v Praze a Foibos Bohemia o.p.s., ve spolupráci s FA VUT Brno, FA TU Liberec a FAST VSB-TU Ostrava.
Soutěž v národních kolech probíhá zároveň také na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.
V roce 2012 se uskuteční první ročník soutěže. Hlavním smyslem je výzva ke konfrontaci a vzájemnému srovnání nejmladší architektonické tvorby, reflexi aktuální otázky individuálního bydlení a životního stylu.


Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu rodinného domu pro 4 člennou rodinu. Účelem je nalézt architektonické řešení současných požadavků, které by odráželo národní specifika historické a moderní rezidenční architektury. Pořadatelé však záměrně nevyhlašují žádná další tématická omezení soutěžních projektů, aby příliš nezasahovali do kreativity tvůrců. Výstupy projektu by měly nabídnout určitý výhled pro budoucnost rodinného bydlení v 21. století.Soutěž je vyhlašována v úzké spolupráci s českými fakultami architektury v Brně, Liberci, Ostravě a Praze. Ke členství v národní porotě, která se sejde v dubnu 2012 na ČVUT v Praze, přislíbila účast Markéta Cajthamlová, Jakub Kynčl, Pavel Nasadil, Alexandr Skalický. Porotci zvolí vítězný návrh či návrhy, jehož tvůrci budou odměněni knihami s architektonickou tématikou, účastí na 5denním mezinárodním workshopu v Debrecenu v květnu 2012 a na konferenci v Bruselu v květnu 2013 včetně hrazených cestovních nákladů, ubytování a diet.

Všechny české soutěžní práce budou po zasedání poroty v dubnu představeny na půdě ČVUT v Praze, kde také proběhne slavnostní vyhlášení vítězů a vernisáž výstavy. Na podzim 2012 se výstava představí také v sídlech ostatních univerzit.
Vybrané soutěžní projekty budou prezentovány i nejširší veřejnosti díky webové stránce GreatVillas.org, kde budou vítězné práce v podobě interaktivních 3D modelů. Veřejně budou finalisté prezentováni také na společné konferenci a výstavě vilové architektury Visegrádských zemí v Bruselu v roce 2013.

Finalisté všech národních kol soutěže se zúčastní workshopu v Maďarsku v květnu 2012.
Pro uspořádání workshopu jsme v tomto roce zvolili Debrecen, který je domácím pracovištěm prof. Antala Puhla, DLA. Pod jeho vedením zde proběhnou diskuze i přednášky dalších lektorů spolu s doprovodným programem. Vítězové soutěže zde společně zhodnotí dějiny rezidenční architektury, pokusí se na základě těchto podnětů dále rozpracovat své soutěžní návrhy a zpracovat vizi a model společné „evropské“ vily, který bude dále prezentován na výstavě v Bruselu v roce 2013.Podmínky soutěže
1. Současný dům očima mladých architektů je mezinárodní soutěž určená studentům architektury, jejíž českou část v akademickém roce 2011/12 vyhlašuje Fakulta architektury ČVUT v Praze a Foibos Bohemia o.p.s., ve spolupráci s FA VUT Brno, FA TU Liberec a FAST VSB-TU Ostrava. Soutěž v národních kolech probíhá zároveň také na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.

Garantem soutěže na ČVUT v Praze je Ing. arch. Ján Stempel
Na FA VUT v Brně Doc. Ing. Arch. Iva Poslušná Ph.D., koordinátor soutěže Ing. Arch. Ondřej Chybík
Na FAST VSB –TU Ostrava Ing. arch. Aleš Student, koordinátor soutěže Ing. Arch. Tomáš Bindr
Na FA TUL v Liberci Ing. arch. Radek Suchánek Ph.D., koordinátor soutěže Ing. Arch. Petr Šmídek

2. Rozhodující podmínkou účasti je původní kreativní koncept. Zúčastnit se mohou jednotlivci i týmy studentů, každý tým však bude prezentován jedním autorem.
 
3. O výsledcích soutěže rozhodne odborná porota jmenovaná pořadateli. Jako 3 porotci a jeden náhradník ročníku 2011/12 byli osloveni Markéta Cajthamlová, Jakub Kynčl, Pavel Nasadil a Alexandr Skalický. Výsledky budou vyhlášeny v dubnu 2012.
 
4. Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu rodinného domu pro 4 člennou rodinu. Účelem je nalézt architektonické řešení současných požadavků, které by odráželo národní specifika historické a moderní rezidenční architektury. Pořadatelé záměrně nevyhlašují žádná další tematická omezení soutěžních projektů.obsah projektu:
 • situace  M = 1:1000
 • půdorysy, řezy  M = 1:100
 • vizualizace exteriéru a interiéru
 • autorská zpráva max. 1000 znaků
 • texty a popisy v českém a anglickém jazyce
 • výstavní panel (Kappa deska) formát: B1 700x1000 na výšku
 • 3 D model - trojrozměrný model  M = 1:50 podložka 700x500 (model není podmínkou přihlášení k účasti na soutěži, vítěz/vítězové budou o své nominaci informováni nejpozději do 20. 4. 2012 a dodají pořadatelům model domu nejpozději do 30. 4. 2012, tzn. před odjezdem na workshop v Debrecenu)

5. Soutěžící je povinen řádně vyplnit přihlášku na předepsaném formuláři (viz příloha), podepsat a spolu s výstavním panelem a povinnou dokumentací (v tištěné i elektronické verzi na CD/DVD) osobně odevzdat na určeném sběrném místě
 • 11. dubna 2012 na Fakultě architektury ČVUT v Praze, Nová budova, místnost 864, 13:00 - 15:00.
Případně odeslat poštou tak, aby zásilka byla nejpozději 11. 4. 2011 do 15:00 doručena na FA ČVUT.
Nebo odevzdat ve sběrném místě některé z ostatních fakult (Brno, Liberec, Ostrava) dle informací na www.GreatVillas.org.
 • 3. 4. 2012 do 12:00 Fakulta umění a architektury TU v Liberci (děkanát FA u asistentky tajemnice Evy Hejtmánkové, Studentská 1402/2, Liberec)
 • 3. 4. 2012 Fakulta architektury VŠB TU Ostrava (kancelář sekretářky katedry architektury, paní Markéta Teslíková, místnost H606/2, L. Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba)
 • 3. 4. 2012 VUT Brno, Fakulta architektury (studijní oddělení katedry architektury, místnost A107, Poříčí 273/5, 639 00 Brno, kontaktní osoba Ing. Arch. Ondřej Chybík)
6. Soutěžní návrhy budou prezentovány na veřejné výstavě na ČVUT v Praze, vybrané práce pořadatelé zveřejní v podobě interaktivních 3D modelů na internetu a představí v rámci mezinárodních výstav v Debrecenu a Bruselu. Dle zájmu zúčastněných univerzit budou soutěžní práce vystaveny také v jejich sídlech.

7. Odměnou pro autora vítězného projektu je účast na pětidenním mezinárodním workshopu v Debrecenu (7. – 11. května 2012), kde se pod vedením prof. Antala Puhla, DLA setkají vítězové všech národních kol soutěže. Vítěz se dále osobně zúčastní výstavy a konference „Via Villas“ v Bruselu na jaře 2013. Pozvánka na obě tyto akce je včetně hrazených cestovních nákladů, ubytování a diet.
Autoři prvních tří oceněných projektů budou dále odměněni knižní edicí Slavné vily Čech, Moravy a Slezska.
 
8. Projekt počítá s putovními výstavami prezentujícími tvorbu českých studentů v ČR i zahraničí. Výstavní modely a panely proto zůstávají v majetku Foibos Bohemia o.p.s.Harmonogram soutěže:
•    prosinec 2011 - leden 2012  Příprava soutěže a oslovení partnerů (Praha - ČVUT FA, Brno - VUT FA, Liberec - TU FA, Ostrava – VŠB TUO FA)       
•    leden 2012 Vyhlášení soutěže na fakultách architektury v ČR
•    3. dubna 2012 Možnost odevzdat soutěžní práci ve sběrném místě (Brno, Liberec, Ostrava) do 12:00  Fakulta umění a architektury TU v Liberci (děkanát FA u asistentky tajemnice Evy Hejtmánkové, Studentská 1402/2, Liberec); Fakulta architektury VŠB TU Ostrava (kancelář sekretářky katedry architektury, paní Markéta Teslíková, místnost H606/2, L. Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava-Poruba); VUT Brno, Fakulta architektury ( studijní oddělení katedry architektury, místnost A107, Poříčí 273/5, 639 00 Brno, kontaktní osoba Ing.Arch. Ondřej Chybík )
•    11. duben 2012, 13:00 - 15:00 Uzávěrka a odevzdání soutěžních prací na ČVUT, Nová budova, m. 864              
•    13. duben 2012 Zasedání poroty na ČVUT                                  
•    13. - 20. dubna 2012 Vyhlášení výsledků a vítězů                                             
•  duben – květen 2012 Výstava soutěžních prací na ČVUT včetně slavnostního vyhlášení výsledků (vernisáž se uskuteční v týdnu od 16.dubna 2012 – termín bude upřesněn)
•    podzim-zima 2012 Představení expozice na ostatních fakultách architektury (Brno, Liberec, Ostrava )
•    7. - 11. května 2012 Workshop společný pro všechny zúčastněné země, Univerzita v Debrecenu, Maďarsko (vede prof. Antal Puhl, DLA)
•    květen 2013 Představení výsledků na konferenci a výstavě v Bruselu              

-> více

5 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Ceny?
veisser
26.02.12 12:47
Ceny
Lukas
29.02.12 11:23
Ceny
FOIBOS
05.04.12 01:45
zobrazit všechny komentáře

Související články