Vernisáž výstavy Současný český a polský dům

Zdroj
FOIBOS a.s.
Vložil
Pavlína Drbálková
13.04.2012 11:15
V pondělí 16. dubna 2012  budou na Fakultě architektury ČVUT v Praze v 17 hod. vyhlášeny výsledky prvního ročníku architektonické soutěže  Současný český dům: Očima mladých architektů. Zároveň proběhne vernisáž výstavy Současný český a polský dům, na níž budou představeny kromě českých soutěžních prací i práce polských studentů, kteří se zúčastnili národního kola soutěže pod názvem Současný polský dům, organizovaného ve spolupráci s Fakultou architektury Slezské technické univerzity v Gliwici a Muzeem Architektury ve Wroclawi. Výstava bude pro veřejnost otevřena do 28. dubna.


Předmětem soutěže Současný český dům: Očima mladých architektů je zpracování soutěžního návrhu rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Účelem je nalézt architektonické řešení současných požadavků, které by odráželo národní specifika historické a moderní rezidenční architektury. Soutěž je vyhlašována v úzké spolupráci s českými fakultami architektury v Brně, Liberci, Ostravě a Praze. V národní porotě zasedá Markéta Cajthamlová, Jakub Kynčl, Pavel Nasadil a Alexandr Skalický.

Všechny soutěžní projekty (z české i polské soutěže) budou prezentovány na výstavě v atriu nové budovy Fakulty architektury ČVUT v Praze do 28. dubna 2012 (otevřeno je od pondělí do soboty od 8 do 20 hod.).  Na podzim 2012 se výstava představí také v sídlech ostatních univerzit. S vítěznými pracemi se nejširší veřejnost seznámí i prostřednictvím webových stránek www.greatvillas.org, kde budou vystaveny v podobě interaktivních 3D modelů. 

Soutěž probíhá v rámci mezinárodního projektu Současný dům: Očima mladých architektů, kterého se účastní studenti architektury z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska a jehož cílem je konfrontace a vzájemné srovnání nejmladší architektonické tvorby, reflexe aktuální otázky individuálního bydlení a životního stylu.  Výstupy projektu by měly nabídnout výhled pro budoucnost rodinného bydlení v 21. století. Vítězové soutěže z každé ze čtyř zemí se v květnu 2012 zúčastní mezinárodního workshopu v maďarském Debrecenu a následně konference a výstavy vilové architektury Visegrádských zemí v Bruselu v roce 2013.

Projekt byl podpořen evropským programem Culture (2007 – 2013) a Mezinárodním visegrádským fondem. Koná se pod záštitou ministra pro místní rozvoj ČR Kamila Jankovského, primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody  a starostky Městské části Praha 6 Marie Kousalíkové. Mediálními partnery jsou Český rozhlas a webový portál moderní architektury archiweb.cz .

Projekt organizačně zajišťuje umělecká agentura Foibos, která se dlouhodobě zabývá architektonickou tematikou. Vydala řadu knih dokumentujících architektonické dědictví nejen v jeho historické podobě, ale i jako nejaktuálnější současnou tvorbu. Agentura uspořádala přibližně sto architektonických výstav v České a Slovenské republice, odborné konference, přednášky, workshopy, programy speciálně zacílené na konkrétní skupiny příjemců. V roce 2010 byly jako završení rozsáhlejšího projektu připraveny výstavy a vydány publikace Slavné vily Čech, Moravy a Slezska a Slavné vily Slovenska. V letošním roce  agentura zahájila projekt Via Villas, podpořený v rámci programu Culture 2007–13, zaměřený na vilovou architekturu visegrádských zemí, především Polska, Maďarska a Slovinska.

Personální zajištění projektu:

•    Dr. Oldřich Janota, ideový koncept projektu, dlouhodobá specializace na oblast rezidenční architektury (např. ideový tvůrce projektu Slavné vily, Slavné Stavby, Kotěrova centra architektury), dlouhodobé zkušenosti s organizací architektonických soutěží (Grand Prix Obce architektů).
•    Mgr. Kristýna Jirátová, asistent, ředitelka Kotěrova centra architektury v Trmalově vile, odborné zajištění celoročního provozu Kotěrova centra – expozice, přednášky, výzkum, postgraduální studium Dějin umění na FFUK.
•    Doc. Ing. arch. Ján Stempel mezinárodní předseda soutěže, ideový koncept soutěže, personální zajištění odborné poroty, pedagog Fakulty architektury ČVUT v Praze, dlouhodobé zkušenosti s architektonickými soutěžemi (Grand Prix obce architektů) větší množství ocenění v architektonických soutěžích (např. 1. cena 1992 EXPO´92 za výstavní pavilon Sevilla).

Projekt se koná pod záštitou:
Ministra pro místní rozvoj ČR Ing. Kamila Jankovského
Primátora Hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody Csc.
Starostky Městské části Praha 6 Ing.Marie Kousalíkové

Foibos Bohemia o.p.s.
Vilová 11, Praha 10, 100 00
T +420 274 772 362
F +420 274 772 386
http://www.slavnevily.cz/
0 komentářů
přidat komentář

Související články