Výstava Současný český dům: Očima mladých architektů a Současný český a polský dům

Vložil
Pavlína Drbálková
18.04.2012 07:30
Foibos

V pondělí 16. dubna 2012  byly na Fakultě architektury ČVUT v Praze v 17 hod. vyhlášeny výsledky prvního ročníku architektonické soutěže  Současný český dům: Očima mladých architektů. Zároveň proběhla vernisáž výstavy Současný český a polský dům, na níž jsou představeny kromě českých soutěžních prací i práce polských studentů, kteří se zúčastnili národního kola soutěže pod názvem Současný polský dům, organizovaného ve spolupráci s Fakultou architektury Slezské technické univerzity v Gliwici a Muzeem Architektury ve Wroclawi.


Výstava je pro veřejnost otevřena v atriu nové budovy Fakulty architektury ČVUT v Praze do 28. dubna 2012 (otevřeno je od pondělí do soboty od 8 do 20 hod.).  S vítěznými pracemi se nejširší veřejnost seznámí prostřednictvím dalších výstav a webových stránek www.greatvillas.org, kde budou představeny v podobě interaktivních 3D modelů. 
Na výstavě v prostorách Fakulty architektury ČVUT v Praze je představeno 12 českých soutěžních projektů ze tří univerzit a 25 polských prací. V rámci vernisáže byly také prezentovány modely polských domů.

Soutěžní porota se sešla ve složení:
Ing.arch Markéta Cajthamlová, Ing.arch Jakub Kynčl, Ing.arch. Alexandr Skalický

Porota jednomyslně rozhodla o přerozdělení cen:
Tomáš Čech (FA ČVUT) - ocenění, nominace na workshop v maďarském Debrecenu
Tomáš Hanák (FA ČVUT) - ocenění
Jakub Heidler, Michal Gabaš (FA ČVUT) - ocenění
Juraj Biroš, Matúš Pajor (FA ČVUT) - ocenění
Martina Mlčochová a Patrik Bílý ( VŠB-TU FAST Ostrava, Katedry architektury) - ocenění

Tomáš Čech
Tomáš Čech
Porota ocenila komplexnost návrhu reprezentovanou čistotou a variabilností dispozice, uměřeností prostorové koncepce, použitím jednoduchého tvarosloví i materiálu a především schopností nazírání na stavbu a pozemek jako jeden celek ve vazbě na okolní strukturu zástavby.
Tomáš Hanák
Porota ocenila pokus o variaci na základní objemové schéma s moderním výrazem.
Jakub Heidler, Michal Gabaš
Porota ocenila hru na téma vertikální dům s minimální zastavěnou a užitnou plochou.
Juraj Biroš, Matúš Pajor
Porota ocenila úspornou, ale funkční dispozici a snahu o moderní tvarosloví.
Martina Mlčochová, Patrik Bílý
Porota ocenila inovativní prostorové řešení v archetypálním objemu.

ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Martin Tunka
Předmětem soutěže Současný český dům: Očima mladých architektů je zpracování soutěžního návrhu rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Účelem je nalézt architektonické řešení současných požadavků, které by odráželo národní specifika historické a moderní rezidenční architektury. Soutěž byla vyhlášena v úzké spolupráci s českými fakultami architektury v Brně, Liberci, Ostravě a Praze.
Soutěž probíhá v rámci mezinárodního projektu Současný dům: Očima mladých architektů, kterého se účastní studenti architektury z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska a jehož cílem je konfrontace a vzájemné srovnání nejmladší architektonické tvorby, reflexe aktuální otázky individuálního bydlení a životního stylu.  Výstupy projektu by měly nabídnout výhled pro budoucnost rodinného bydlení v 21. století. Vítězové soutěže z každé ze čtyř zemí se v květnu 2012 zúčastní mezinárodního workshopu v maďarském Debrecenu a následně konference a výstavy vilové architektury Visegrádských zemí v Bruselu v roce 2013.

Projekt byl podpořen evropským programem Culture (2007 – 2013) a Mezinárodním visegrádským fondem. Koná se pod záštitou ministra pro místní rozvoj ČR Kamila Jankovského, primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody  a starostky Městské části Praha 6 Marie Kousalíkové. Mediálními partnery jsou Český rozhlas a webový portál moderní architektury archiweb.cz.

Projekt organizačně zajišťuje umělecká agentura Foibos, která se dlouhodobě zabývá architektonickou tematikou. Vydala řadu knih dokumentujících architektonické dědictví nejen v jeho historické podobě, ale i jako nejaktuálnější současnou tvorbu. Agentura uspořádala přibližně sto architektonických výstav v České a Slovenské republice, odborné konference, přednášky, workshopy, programy speciálně zacílené na konkrétní skupiny příjemců. V roce 2010 byly jako završení rozsáhlejšího projektu připraveny výstavy a vydány publikace Slavné vily Čech, Moravy a Slezska a Slavné vily Slovenska. V letošním roce  agentura zahájila projekt Via Villas, podpořený v rámci programu Culture 2007–13, zaměřený na vilovou architekturu visegrádských zemí, především Polska, Maďarska a Slovinska.

Personální zajištění projektu:
•    Dr. Oldřich Janota, ideový koncept projektu, dlouhodobá specializace na oblast rezidenční architektury (např. ideový tvůrce projektu Slavné vily, Slavné Stavby, Kotěrova centra architektury), dlouhodobé zkušenosti s organizací architektonických soutěží (Grand Prix Obce architektů).
•    Mgr. Kristýna Jirátová, asistent, ředitelka Kotěrova centra architektury v Trmalově vile, odborné zajištění celoročního provozu Kotěrova centra – expozice, přednášky, výzkum, postgraduální studium Dějin umění na FFUK.
•    Doc. Ing. arch. Ján Stempel mezinárodní předseda soutěže, ideový koncept soutěže, personální zajištění odborné poroty, pedagog Fakulty architektury ČVUT v Praze, dlouhodobé zkušenosti s architektonickými soutěžemi (Grand Prix obce architektů) větší množství ocenění v architektonických soutěžích (např. 1. cena 1992 EXPO´92 za výstavní pavilon Sevilla).

Projekt se koná pod záštitou:
Ministra pro místní rozvoj ČR Ing. Kamila Jankovského
Primátora Hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody Csc.
Starostky Městské části Praha 6 Ing. Marie Kousalíkové

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně  autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Foibos Bohemia o.p.s.
Vilová 11, Praha 10, 100 00
T +420 274 772 362
F +420 274 772 386
http://www.slavnevily.cz/Marina Feltlová - manažerka projektů
m.feltlova@foibos.cz
T +420 728 585 076
0 komentářů
přidat komentář

Související články