Provozní budova městského stadionu v Semilech - vyhlášení soutěže

Zdroj
Město Semily
Vložil
Tisková zpráva
31.07.2013 08:50
V Semilech bude dne 1. srpna 2013 vyhlášena architektonická soutěž o návrh na Provozní budovu městského stadionu.

Rozsah řešeného území

Území sportovišť i navazujících rekreačních parkových ploch v okolí se v poslední době proměňuje po létech stagnace. Centrální poloha stadionu ve městě jej činí pohledově exponovaným těžištěm levého břehu řeky Jizery. Nová budova by měla nabízet zázemí pro různé sportovní disciplíny, údržbu stadionu i pro klubový život sportovců. Budova má pojmout i provozy ve stávajících dožívajících budovách v areálu stadionu a navíc poskytnout soudobé standardy provozu. Bude se jednat o  hlavní pohledový i provozní element v celém území stadionu a proto se na její architektonické řešení kladou ve městě vysoké nároky. Pro větší atraktivitu soutěže byl zvolen dostatečně dlouhý čas pro zpracovávání návrhů s termínem odevzdání 14. října 2013. Složení poroty bude: Ing. arch. Jiří Janďourek – nezávislý, Ing. arch. Josef Faltejsek – nezávislý, Ing. arch. David Kazický – nezávislý, Mgr. Jan Farský – závislý, starosta města Semily, Ing. Stanislav Palas – závislý, zastupitel, člen sportovní komise. Soutěž připravil a jako přezkušovatel soutěžních návrhů bude působit architekt města Semily Ing. arch. Martin Hilpert.

Místo pro novou budovu

Soutěžní podmínky jsou standardně k dispozici přes web ČKA, městské webové stránky, Veřejný portál a Vhodné uveřejní. Soutěžní podklady jsou k dispozici v Semilech na CD, případně je lze stáhnout z městských webových stránek jako ZIP. Pro heslo k otevření ZIP je třeba si zavolat sekretáři soutěže na tel. 725 997 231 bez porušení anonymity.  Ceny a odměny: 1. cena 110.000,- Kč, 2. cena 60.000,– Kč, 3. cena 30.000,- Kč. Pro odměny se stanovuje k možnému rozdělení 50.000,- Kč.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články