ORAK - stavební společnost s.r.o.

ORAK - stavební společnost s.r.o.

Hlavní obrázek
Stavební společnost se specializací na individuální výstavbu objektů k bydlení.

Naše společnost realizuje kompletní dodávky staveb nadstandardních vil a rodinných domů.
Vždy se jedná o výstavbu individuálních projektů pro klienty renomovaných architektonických ateliérů.


Prioritou naší společnosti je maximální kvalita prováděných prací s důrazem na dokonalé provedení stavebně-technických detailů stavby. Ve firmě je nastaven systém několikanásobné kontroly prováděných prací, před jejich předáním zákazníkovi. Tento způsob kontroly nám umožňuje poskytovat záruky v délce nejméně 60 měsíců od předání kompletního díla zákazníkovi. Výjimkou nejsou ani delší záruční lhůty.

Při realizaci jsou používány pouze kvalitní a certifikované materiály od renomovaných výrobců stavebních hmot. Na všech našich stavbách je prováděna přísná kontrola technologické kázně. Pracovníci naší firmy i naši stabilní subdodavatelé jsou pravidelně školení a seznamováni s novinkami na trhu stavebních hmot, zejména pak s jejich aplikací ve výstavbě.

Mimořádnou pozornost věnujeme péčí o klienta a úzké spolupráci s architektem stavby. Samozřejmostí je profesionální přístup našich pracovníků během výstavby, stejně jako poradenská činnost při realizaci atypických detailů stavby, kdy využíváme našich dlouholetých zkušeností s realizací atypických a vysoce nadstandardních objektů k bydlení.

Realizace a projekty