Plavecký bazén v Písku - výsledky soutěže

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
27.09.2015 13:25
Projektil architekti

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu objektu plaveckého bazénu, včetně jeho wellness části, venkovní plochy a okolního parteru s doporučením dodržení daného upřesňujícího zadání.

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.


Vyhlašovatel: Město Písek
Sekretář soutěže: Ing.arch. Josef Zábranský
Datum konání soutěže: 18. 05. 2015 - 17. 08. 2015
Datum zveřejnění výsledků: 16. 09. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 23
Ceny a odměny celkem: 970 000,- Kč

Porota:

Řádní členové poroty
I

ng. arch. Aleš Papp (nezávislý porotce)
I
ng. arch. Jaromír Kročák (nezávislý porotce)
I
ng. arch. Radovan Smejkal (nezávislý porotce) 

Mgr. Eva Vanžurová (závislý porotce - starostka města) 

Ing. arch. Petra Trambová (závislý porotce - zastupitelka a radní města) Náhradníci poroty 


Ing. arch. Jan Bouček (nezávislý porotce)
I
ng. arch. Marta Slámová (nezávislý porotce) 

JUDr. MBA. Josef Knot (závislý porotce - místostarosta města) 

Ing. arch. Laura Jablonská (závislý porotce - členka komise města pro urbanismus a architekturu)

P

řizvaní odborní znalci 

Ing. Michal Kovařík (doprava) 

Ing. Roman Drnec (provoz, technologie) 

Ing. Milan Šmíd (provoz, technologie) 

Ing. Petr Matoušek (investice) 

1. cena
(částka 530 000,-
Kč) Projektil architekti s.r.o.
Hodnocení poroty: U návrhu porota především ocenila racionalitu dispozičního řešení i jednoduchost a střídmost konstrukce objektu. Čitelnost vnější formy jasně poukazuje na její funkci. Tento návrh je profesionálně nejpropracovanější včetně technologické části. Porotou byla vyzdvižena jednoduchost navrženého provozu. Návrh obsahuje kvalitní dopravní řešení. Návrh se nejkomplexněji vyrovnal se zadáním soutěže a je schopen realizace bez významnějších zásahů. Autor s minimálními prostředky dosáhl kvalitního pobytového prostředí. Kromě vlastního objektu autor dotvořil společný nástupní prostor pro všechna sousední sportoviště. Návrh kompozičně pracuje se stávajícím terénem pro maximální účinek a propojení s interiérem budovy. Tzn., že bere ohled i na jednoduchou údržbu venkovních prostor. Návrh se nejlépe vyrovnal s požadovanými finančními limity stavby.

2. cena (částka 270 000,-
Kč) architekti mikulaj & mikulajová s.r.o.
Hodnocení poroty: Návrh obsahuje dispozičně kvalitní řešení a to jak vnitřních prostor bazénu tak i jeho venkovní části. Dispozičně je návrh bezbariérový. Návrhem je prokázaná bezkolizní etapovost výstavby. Koncepce uložení objektu – resp. jeho hmota svou modelací vytváří polouzavřený jihozápadní venkovní prostor, který je tak ochráněn od sousedních rušných komunikací. Návrh obsahuje kvalitní technologicko dispoziční řešení. Dopravně je projekt kvalitně zvládnutý. Nedostatek byl shledán ve vnějším výrazu budovy. Její materiálové, technické a výrazové řešení obvodového pláště není adekvátní typu a funkci budovy.

3. cena (částka 100 000,- Kč) A PLUS a.s.
Hodnocení poroty: Porota ocenila zajímavý koncept řešení celé stavby včetně jejího dispozičního řešení. Je kvalitně vyřešená vnitřní dispozice bazénů. Koncept propojuje vnitřní a venkovní prostor do atraktivity vodního světa. Návrh vytváří velmi příjemné vnitřní i venkovní prostředí a plně využívá terénní konfigurace. Nad rámec soutěže nabízí návrh větší množství vodních atrakcí, za cenu neadekvátního zvýšení provozních nákladů stavby. Ovšem rozsah i forma venkovních úprav narušuje přehlednost, bezpečnost a pohodu venkovních prostor bazénu. Architektura objektu je spíše naznačená a potřebovala by další výrazné dopracování. Síla návrhu je v jeho komplexnosti, etapizace by důrazně ubrala na jeho hodnotě. Dopravní řešení je kvalitně zvládnuté.

Odměna (částka 35 000,-
Kč) atelier Velehradský s.r.o.
Hodnocení poroty: Sebevědomý invenční návrh řešící objem jako součást krajiny, zvolená forma ovšem neumožňuje etapizaci výstavby a je zjevně nad možnosti vyhlašovatele.

Odměna (částka 35 000,-
Kč) ANTA spol. s.r.o.
Hodnocení poroty: Zajímavý urbanistický koncept, vytvářející kultivovaný předprostor Lesnické škole a zároveň nástupní plochu do celého sportovního areálu. Předkládá invenční řešení zapuštěného objektu do terénu.

Více informací >
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
3x písek
Kaker
28.09.15 08:42
Zklamání
Michael
20.10.15 12:15
zobrazit všechny komentáře

Související články