Památník aviatika Jana Kašpara v Pardubicích - výsledky soutěže

Vložil
Tisková zpráva
07.05.2013 16:15
Jednokolová veřejná výtvarná a architektonická projektová soutěž
Vyhlašovatel: statutární město Pardubice
Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu výtvarně architektonického řešení památníku aviatika Jana Kašpara ve vymezeném prostoru v západní části Třídy Míru v prostoru vedle objektu Magnum I. (bývalého objektu hotelu Veselka).
Termín konání soutěže: 23.1. - 2.4.2013
Počet odevzdaných návrhů: 47
Ceny a odměny celkem: 310 tis. Kč
Porota: Štěpánka Fraňková, Eva Perrová, Jaroslav Menšík, Milan Košař, Jaromír Walter, Irena Králová, Ondřej Císler, Vojtěch Míča, František R.Václavík; náhradníci: Miroslav Rubeš, Karolína Koupalová, Radmila Fingerová
1. cena (120 tis. Kč): Petr Pinkas  
Hodnocení poroty: Návrh přesvědčivou formou splňuje zadání soutěže. Urbanisticky jednoznačně situovaný symbol ovládá nejen předprostor před Magnem, ale je patrný i z dálkových pohledů. Materiálově čisté řešení umocňuje lapidární výraz objektu. Porota oceňuje čisté zpracování detailu, včetně využití ušlechtilých materiálů v parteru. Ukazatel větru, který připomíná začátky letectví, bude svým pohybem ve větru vytvářet nejen vizuální, ale i zvukový dojem. Porota doporučuje tento návrh k realizaci.
2. cena (90 tis. Kč): František Bálek, Lukáš Obršál, Dagmar Bodláková, Tomáš Kačerovský 
Hodnocení poroty: Návrh se kloní ke klasickému pojetí sochařského díla. Už i zpracování modelu svědčí o vysoké profesionalitě autora a moderním přístupu zpracování figury. Předložený model zaručuje kvalitu případné realizace díla. Porota oceňuje jednoznačně čitelnou skutečnost, že se jedná o letce Jana Kašpara, je zvolena správná symbolika osoby i atribut vrtule jako symbolu letectví. Přínosem je i použití světelné časové osy s důležitými údaji života Jana Kašpara, která má pozitivní didaktický význam. Měřítko památníku je úměrné veřejnému prostranství. Přímý kontakt se sochou je příjemným obohacením urbanistického parteru.3. cena (50 tis. Kč): Jitka Skalická, Tomáš Rýdl, Matěj Jakoubek
Hodnocení poroty: U návrhu lze vyzdvihnout jeho lapidární dynamickou formu, která by vhodně připomněla osobnost vizionářského aviatika Jana Kašpara. Socha má zvládnuté monumentální měřítko. Kompozice má schopnost ovládnout a dokomponovat prostor piazzety. Za problematické považuje porota použití lesklého povrchu v rovině dlažby. Celkovou náročnou údržbu a především vysokou cenu.Odměna (20 tis. Kč): Michal Gabriel 
Hodnocení poroty: Návrh představuje vyvážené řešení z hlediska urbanismu, myšlenky i materiálového pojetí. Klasický motiv vrtule je formou rozfázovaného pohybu využit k vyjádření pohybu, iluze letu. Navržený objekt je svým měřítkem úměrný řešenému prostoru a vytváří jeho vhodný výtvarný akcent. Mohl by do budoucna sloužit jako příjemný orientační bod pro setkávání. Určitou nevýhodou navrhovaného řešení je technologická náročnost vodního prvku – nutnost pravidelné údržby a čištění bazénu, včetně okolí. Podhodnocená se jeví cena založení vodního prvku a jeho technologie.Odměna (15 tis. Kč): Rudolf Muller, Petr Kadaňka 
Hodnocení poroty: Porota oceňuje lapidární koncepci návrhu modelu letadla na nerezovém sloupu. Samotné zpracování letadla je nepřesvědčivé a proporce sloupu vůči němu je sporná.Odměna (15 tis. Kč): Pavel Hošek, Jaroslav Hošek
Hodnocení poroty: Porota oceňuje neotřelý přístup k tématu památníku v křehké konstruktivistické poloze. Zvolená kompozice přináší do prostoru pinzety dynamickou energii avšak podle názoru poroty hrozí, že díky svému měřítku a subtilnosti by zanikala.Oceněné a odměněné návrhy budou vystaveny od 20.5.2013 v Machoňově Pasáži na Třídě Míru v Pardubicích, výstava všech soutěžních návrhů doplněná katalogem proběhne ve Winternitzových mlýnech od 30.5.2013.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články