Happy birthday, Herr Loos - studentská architektonická soutěž

Zdroj
FUA TUL
Vložil
Tisková zpráva
07.12.2020 07:25
Liberec

Adolf Loos

ZADÁNÍ
Bude vyhlášeno ve středu 9. 12. v 10 hod.

SOUTĚŽÍCÍ
Všichni studenti vysokých škol s výjimkou studentů prvního ročníku FUA oboru Architektura. Návrhy lze vypracovat individuálně nebo skupinově. Soutěž je neanonymní.

SOUTĚŽNÍ POROTA
Vaše práce bude hodnotit porota, kterou budou tvořit všichni studenti (14) prvního ročníku FUA. Každý ze čtrnácti porotců bude mít k dispozici 3 hlasy a ty podle svého uvážení rozdělí mezi návrhy. Porotce může dát i všechny hlasy jednomu návrhu. První tři návrhy s nejvíce body budou oceněny.

FORMA ODEVZDÁNÍ NÁVRHU
Jeden vícelistý PDF soubor zobrazující návrh ve volném grafickém pojednání na 1 - 2 stranách. Na další straně bude stručný text popisující návrh a jeho ideu (max. 0,5 normostrany).
Volné grafické pojednání: skica, foto modelu, vizualizace, koláž apod. s jasnou výpovědní hodnotou.
Soubor se soutěžním návrhem pošlete pojmenovaný dle vzoru „SOUTEZ_JMENO_PRIJMENI“ na email frantisek.fiedler@tul.cz nejpozději do 14:00 dne 10. 12. 2020.
Na stejnou adresu zasílejte případné dotazy.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
Vyhlášení soutěže proběhne ve čtvrtek 10. 12. 2020 v 19 hod. Místo a forma (prezečně/distačně) vyhlášení bude upřesněna. Všechny soutěžní návrhy boudou budou vystaveny na sociálních sítích.

CENY
1. místo – vila z perníku velikosti L
2. místo - vila z perníku velikosti M
3. místo - vila z perníku velikosti S

Facebooková událost >
0 komentářů
přidat komentář

Související články