Adolf Loos 150 - mezinárodní sympozium

Zdroj
Národní památkový ústav
Vložil
Tisková zpráva
22.09.2020 10:10
Konference

Brno

Adolf Loos

Přednášková budova MCMA v Brně, Preslova 53 (konferenční den)

Bauerův zámeček na brněnském výstavišti (workshop)

Dvoudenní sympozium k poctě brněnského rodáka a světového architekta, od jehož narození uplyne letos 150 let, bude zahrnovat konferenci a workshop. Konference s účastí předních loosovských tuzemských i zahraničních badatelů připomene život a dílo tohoto humanisty a architekta, ale také české stopy Loosových žáků a následovníků. Druhý den sympozia bude pojat praktičtěji – proběhne prezentace příkladů obnovy Loosových interiéru v Plzni a Praze za účasti tvůrců. Společně se zástupci Brněnských veletrhů a výstav a Magistrátu města Brna proběhne diskuze nad možnostmi obnovy přímo v Loosově sálu Bauerova zámečku.

st 21. 10. 2020
Mezinárodní konference, Metodické centrum moderní architektury v Brně
9:00 - zahájení
Blok I. 150 let Adolfa Loose
9:15 - Christopher Long (University of Texas at Austin)

Adolf Loos: raumplan, promenáda a význam
10:00 - Rainald Franz (MAK, muzeum užitého umění, Vídeň)

„Varuji vás před Josefem Hoffmannem“ vs. „Loos, jehož vlastnosti si přirozeně vážím“ – Pozorování vztahu mezi dvěma oslavenci v jejich přístupech k designu a ornamentu
10:20 - Elana Shapira (University of Applied Arts, Vídeň)

Perspektivy evropanství: Adolf Loos a jeho židovští klienti
10:40 - coffeebreak
11:00 - Ralf Bock (Vídeň)

Adolf Loos – Udržitelný ve 21. století – osamělý bojovník ve 20. století
11:20 - Andreas Vass, Erich Hubmann (Academy of Fine Arts, Vídeň)

Neznámý a nerealizovaný: Loosův projekt pro Friedricha Boskovitse
11:40 - Jana Kořínková (Vysoké učení technické v Brně)

Realizace Adolfa Loose pro Hrušovanskou cukerní rafinerii a.s. a jejího prezidenta Viktora Rytíře von Bauera-Rohrfelden
12:00 - oběd

Blok II. Adolf Loos a jeho následovníci
13:00 - Markus Kristan (Muzeum Albertina, Vídeň)

Přednášky Adolfa Loose na semináři jeho stavební školy
13:20 - Alena Havlíková (Univerzita Palackého v Olomouci)

Adolf Loos: Meine Bauschule
13:40 - Petr Svoboda (Národní památkový ústav)

Loosovi následovníci a jejich dílo na území České republiky
14:00 - Vladimír Šlapeta (Vysoké učení technické v Brně)

Jan Víšek a Jaroslav Grunt
14:20 - coffeebreak
14:40 - Ladislav Zikmund-Lender  (Vysoké učení technické v Brně)

Raumplan nebo Raumform? Heinrich Kulka a architekti vídeňského školení ve východních Čechách
15:00 - Petr Domanický (Západočeská galerie v Plzni)

Příspěvky Západočeské galerie v Plzni k poznání, záchraně a prezentaci díla Adolfa Loose 2010–2020
15:20 - David Voda (Olomouc)

Východiska a výsledek památkové obnovy Vily Müller v Olomouci (2012–2019)
15:40 - ukončení konference
17:00 - prohlídka vily Stiassni v Brně – stopy Adolfa Loose v díle Ernsta Wiesnera

čt 22. 10. 2020
10–15 hod. – workshop, Loosův sál, Bauerův zámeček

Možnosti řešení památkové obnovy tzv. Loosova sálu v Bauerově zámečku v Brně
Odborný workshop by měl nastínit potenciální možnosti památkové obnovy a využití Bauerova zámečku v Brně, jehož interiéry pro Viktora Bauera navrhoval Adolf Loos. Z nich nejlépe dochované je vybavení jídelny, která by se tak mohla stát reprezentativním prostorem připomínajícím osobnost i dílo Adolfa Loose v Brně. Unikátnost prostoru násobí fakt, že se jedná o jediné dochované a částečně veřejnosti přístupné dílo v Brně vůbec. Workshop má za cíl povzbudit odbornou diskuzi vedoucí k trvalým a udržitelným možnostem využití sálu i celého objektu a následně i ke způsobu památkové obnovy interiéru. A to na příkladech různých přístupů dobré i horší praxe obnovy a prezentace Loosova díla v Čechách.
V jednání jsou následující přispěvatelé: David Cysař (Winternitzova vila), Lenka Štěpánková (BVV), Jindřich Chatrný a Dagmar Černoušková (Muzeum města Brna), David Voda a Michal Sborwitz (Müllerova vila v Olomouci), Marie Szadkowska (Müllerova vila v Praze), Karel Zoch a Ludvík Grym (obnova Loosových interiérů v Plzni, Bendova 10 a projekt Klatovská 19) Rostislav Koryčánek (kurátor Hofmannova domu v Brtnici), Iveta Černá (ředitelka vily Tugendhat), Martin Zedníček (OPP Magistrátu města Brna), Aleš Kozák (ProPamátky).
0 komentářů
přidat komentář

Související články