ČKA nominovala na Mies van der Rohe Award dvě stavby

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
28.08.2010 00:40
Česká komora architektů (ČKA) byla stejně jako v předchozích letech vyzvána společně s ostatními evropskými profesními organizacemi k nominování nejlepších evropských staveb do bienále soutěžní přehlídky realizací Mies van der Rohe Award 2011. Tuto prestižní soutěž pořádá Evropská unie a Nadace Mies van der Rohe v Barceloně. Představenstvo ČKA se rozhodlo doporučit účast Národní technické knihovny v Praze a hotelu Karlov v Benešově.

Cena Evropské unie za současnou architekturu - Mies van der Rohe Award patří mezi nejprestižnější evropské přehlídky realizovaných staveb. Jejím cílem je najít a ocenit významné tvůrčí počiny na poli architektury, vyzdvihnout přínos evropských architektů k rozvoji profese a uplatnění nových konceptů a technologií. Cena by měla zároveň pomoci lepšímu porozumění současné architektuře a pochopení její role v rozvoji společnosti. Evropská komise založila cenu s cílem ukázat veřejnosti, institucím i soukromému sektoru význam architektury při výstavbě evropských měst. Dalším motivem bylo vytvořit příležitosti pro architekty v rámci EU a poskytnout podporu mladým tvůrcům, kteří právě nastoupili svou profesní kariéru.

Stavby nominují experti a instituce
- Stavby nemohou do soutěže přihlásit investoři, dodavatelé ani sami architekti. Nominuje je skupina vyzvaných nezávislých expertů z celé Evropy, specializovaných na současnou architekturu. Za Českou republiku jimi jsou Osamu Okamura, Ivette Vašourková a Irena Fialová.
- Další okruh nominací překládají profesní instituce, které jsou členy Evropské rady architektů (ACE), případně ostatní vyzvané organizace, muzea či centra architektury. Za Českou republiku je takovou institucí Česká komora architektů.
Všechny nominace musejí být zaslány do kanceláře Mies van der Rohe v Barceloně Award nejpozději do 11. října 2010.
Z desítek předložených návrhů vybere odborná porota finalisty - nejlepších 30 až 35 evropských staveb, které jsou následně představeny v katalogu a na putovní výstavě. Porota zároveň určí jednu stavbu, které bude udělena Cena Evropské unie za současnou architekturu - Mies van der Rohe Award, a jednu stavbu, jíž udělí Zvláštní cenu pro začínající architekty.

Výstava výsledků Mies van der Rohe Award 2009 v Praze
Přehlídka staveb, které postoupily v minulém ročníku soutěže do finále, proběhne v říjnu letošního roku ve Veletržním paláci v Praze.

Více informací o soutěži viz www.miesbcn.com

Nominace ČKA
Do soutěže o Cenu Miese van der Rohe zasílá Česká republika své nominace již od roku 1997. Česká komora architektů byla nyní vyzvána jako jedna z profesních organizací v Evropě, která je členem ACE, aby doporučila maximálně pět nejlepších prací, které byly na území České republiky realizovány v roce 2009 nebo 2010, nebo v jiných evropských státech.
Stavby vždy nominovalo představenstvo ČKA. Nyní se ale rozhodlo, že pro příští ročníky jmenuje speciální komisi, která stavby za ČKA vybere a doporučí k nominaci.

Odůvodnění nominací ČKA:

HOTEL KARLOV V BENEŠOVĚ
Autor: Atelier K2, Lábus AA / Ladislav Lábus, Jiří Poláček, Václav Škarda
Investor: VHS HC Benešov, s.r.o., Antonín Stibůrek
Realizace: 2009
Hotel a restaurace v historickém sousedství fragmentů minoritského kláštera tvoří novou dominantu centra města, která zcela přirozeně zapadá do kontextu lokality. Hodnota místa daná specifickou komorní atmosférou a autenticitou tří drobných dochovaných historických domů, sklepů a vzrostlých stromů byla uchována a ještě podpořena doplněním o tři domy nově řešené současnými výrazovými prostředky, ale odpovídající svým objemem drobnému měřítku a charakteru okolní zástavby. Nadzemní objekty jsou provozně propojeny hotelovou halou využívající původní sklepy částečně pod povrchem terénu. Specifickým prvkem sjednocujícím dochované a nové stavby je důsledné používání materiálů v přírodní povrchové úpravě. Realizace s extrémním podílem přidané hodnoty je poselstvím způsobu výstavby z hlediska udržitelného rozvoje v komplexním slova smyslu.

NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA V PRAZE-DEJVICÍCH
Autor: Projektil architekti / Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek
Investor: Státní technická knihovna, MŠMT ČR
Realizace: 2009
Národní technická knihovna se stala přirozeným středem areálu vysokých technických škol, který vznikal od 20. let minulého století téměř centru Prahy. Veřejnosti nabízí prostor ke studiu technické literatury, ale zároveň slouží díky dalším funkcím - kavárně, přednáškovému sálu, noční studovně a výstavnímu prostoru jako místo pro setkávání. Elegantní budova na obrysu oválného čtverce využívá současných technologií i přirozených principů k úspoře energií na větrání, vytápění a chlazení (např. aktivací betonového jádra). Architekti při řešení knihovny velmi úzce spolupracovali od samého počátku s výtvarníky, designéry výrobků i grafickými designéry tak, aby se ze stavby stala "učebnice techniky". Architektura nadstandardním způsobem komunikuje s návštěvníkem pomocí vizuálního stylu, obrazu i promyšleným doplňováním prostoru. Projekt knihovny zvítězil v anonymní architektonicko-urbanistické soutěži v roce 2000, které se zúčastnilo 44 návrhů. Realizace stavby již získala řadu ocenění za design, architektonické i konstrukční řešení.
0 komentářů
přidat komentář

Související články