Hotel Karlov****

Hotel Karlov****
Adresa: Na Karlově 97, Benešov, Česká republika
Investor:VHS HC Benešov, s.r.o., Antonín Stibůrek
Projekt:2004-06
Realizace:2005-08
Užitná plocha:1463 m2


HOTEL KARLOV - CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ
Hotel Karlov v Benešově u Prahy stojí přímo v centru města, nedaleko náměstí T. G. Masaryka, na okraji památkově chráněného území Karlov, osídleného již v 11. století. V polovině 13. století, byl na západní straně ostrohu založen minoritský klášter, který byl pobořen během husitských válek. Z původního kláštera je zachováno jen torzo ostění dvou oken kostela, které připomíná historickou paměť místa. Význam Karlova, dnes stanovený i památkovou ochranou celého území, spočívá v jeho specifické atmosféře, dané zachováním původního charakteru a drobného měřítka zástavby a různorodosti formy i měřítka staveb.

HOTEL KARLOV - VÝVOJ A KONCEPCE PROJEKTU
V roce 2004 jsme byli osloveni panem Antonínem Stibůrkem, který zakoupil dva opuštěné a zdevastované domky č.p. 97 a č.p. 1070, situované přímo na pohledově exponovaném severozápadním ostrohu Karlova, abychom je renovovali na funkci kavárny a knižního klubu. K domkům patřila vyvýšená zahrádka na jižní straně pozemku, pro kterou neměl investor uplatnění. Nabídli jsme, že zde zkusíme navrhnout další objekt a on zadal program na bytový dům. Pozemek byl poměrně kapacitní, ale nedovedli jsme si představit zastavět ho jednou velkou hmotou. Proto jsme navrhli nestavět bytový dům, ale drobné domkařské prostředí doplnit třemi menšími objekty velikosti malých rodinných domů s provozovnami služeb v přízemí. Projekt se investorovi líbil, a díky udržení kontextu s drobným měřítkem čtvrti byl podpořen i kladným stanoviskem památkářů.

Následně však investor, na základě nezájmu klientů o takto specificky pojatou formu rodinného bydlení v centru města, dospěl k rozhodnutí nestavět byty, ale změnit projekt na penzión. Velmi dlouho jsme se trápili s úpravou projektu na nové zadání a nakonec jsme zjistili, že nejsme schopni nalézt vhodnější, památkáři akceptovatelné řešení, než rozvržení hotelového provozu do tří nových objemů, původně navržených pro rodinné domy, spojených pod povrchem hotelovou halou. Všechny ostatní verze ztrácely půvab a měřítko komorní usedlosti. Identita jednotlivých částí celku se rozpouštěla v anonymitě hotelových provozů. Při projednávání projektu pro stavební povolení byl investor nucen zakoupit od souseda další objekt č.p. 13 s dvěma malými dvorky a návrh jsme museli znova adaptovat na nové zadání. Rozšířením stavby směrem jižním, vznikly další tři pokoje v rekonstruovaném objektu a 4 pokoje v novostavbě.

Celkem má hotel 28 dvoulůžkových pokojů. Je to takové bludiště, ale dobře čitelné. Vejdete pod zem, kde je hotelová hala s recepcí, odkud se dostanete do jednotlivých domků nad zemí. Překvapilo nás, jaký může mít stavba půvab, když se osvobodí z parametrů typologického myšlením, sledujícího především ideální provozní podmínky obsluhy. Musí být opravdu každý pokoj přístupný výtahem? Je to dispozičně velice složité, neortogonální prostředí. Na první pohled se neorientujete, přesto se vám nezdá, že bloudíte jako v nějaké obrovské nemocnici, ale cesta je přirozeně strukturována jako v rostlém městě. Někam vás to vede, jdete a ztrácíte kontrolu, necítíte ten prostor jako generál nebo inženýr, ale jinak. Je to prostor, který nedovedete přehlédnout z vnějšku ani seshora, ale jste v něm, cítí se v něm, vnímáte jej takovým jakoby ženským způsobem. A to je to, co u moderní architektury postrádáme. Sami bychom zřejmě nepřišli na tak intimní seskupení hotelových pokojů, kdybychom návrh neimplementovali do s památkáři již projednané a odsouhlasené drobné struktury několika rodinných domů.

Záměrně se věnujeme popisu složitého vývoje projektu na tomto komplikovaném staveništi, protože vypovídá o vzájemné propojenosti místa a sledovaných priorit i metody práce a jejich výsledků. Touha i nezbytnost respektovat omezení daná stávající zástavbou, zelení i předchozími fázemi projektu vedla k vytvoření svébytného, nezvykle komorního, smyslově uchopitelného a zřejmě proto přívětivého prostředí.

HOTEL KARLOV - ŘEŠENÍ STAVBY A INTERIÉRŮ
Rekonverze tří původních domků a s ohledem na okolní prostředí řešená dostavba tří nových objektů s funkcí hotelu a provozně samostatné restaurace s vinárnou, přispěly nejen k oživení stavby, ale i jejího okolí. Díky navržené drobné hmotové skladbě Hotelu Karlov, vytvářející výrazně členitou siluetu, získal střed města Benešova novou dominantu, která zapadá do kontextu lokality. Hotel vdechl místu nový život.

Když projdete vstupní bránou do společného dvora Hotelu Karlov a Restaurace Na Karlově, zaujme vás svébytnost prostředí. Rázem se ocitnete v jiném světě. Pocit samozřejmé zakotvenosti způsobu zástavby navozuje atmosféru nádvoří hradu nebo tvrze. Překvapivě domácí prostředí hotelu vás bude při poznávání nabízených služeb oslovovat opakovaně.

U stávajících domů jsme se snažili uchovat nenahraditelnou autenticitu původních staveb, která spoluvytváří hodnotu místa. V jižní části pozemku vznikly tři nové domy, odpovídající svým objemem drobnému měřítku a charakteru okolní zástavby. Chtěli jsme, aby si nové a staré částí komplexu hotelu nekonkurovaly, ale přirozeně se navzájem doplňovaly. Hledali jsme nekonfliktní způsob odlišení rekonstruovaných a nových objektů. Novostavby převzali pouze tradiční tvarosloví sedlových střech, jinak jsou řešeny současnými výrazovými prostředky. Rozdíly jsou zastřeny použitím jednotného přirozeného odstínu omítek. Začlenění novostaveb do okolního prostředí pomáhá i zachování stávajících vzrostlých stromů.

Dispozice i hmoty domů jsou vědomě tvarovány přirozeně a měkce, bez pravých úhlů, ale ne s cílem tvorby efektních tvarů, ale z ohledu na plynulý provoz a z respektu k prostředí okolní nahodilé zástavby. Prostory hotelu se vyznačují komorním měřítkem a různorodostí, která napomáhá dobré orientaci v jinak členité formě staveb. Do pokoje nebloudíte anonymními, uměle osvětlenými vnitřními chodbami, ale procházíte prosklenou halou, spojující objekt A a B nebo samostatnými, přímo osvětlenými komunikacemi domů C, D a E.

Všechny nové domy jsou orientovány štítem na sever, směrem do údolí. Západně a východně orientované boční fasády dávají všem pokojům ideální podmínky osvětlení a oslunění i zajímavé výhledy, při zachování dostatečné míry intimity. Část pokojů je orientována na jih, s výhledy na blízkou zvonici nebo zbytky gotického kostela. Součástí pokojů na úrovni vnitřních dvorků jsou malé předzahrádky oddělené vegetací. Pokoje ve vyšších podlažích mají společné předzahrádky přístupné ze schodišť.

Návrhem stavby i interiérů jsme se snažili navodit v hotelech obvykle postrádaný pocit ztotožnění se s místem, konkrétním obývaným domem i svým pokojem. Přispívá k tomu rozdrobenost provozu do tří nových objektů A, B a C a tří opravených původních domů D a E, včetně rohového objektu restaurace s vinárnou, navzájem propojených v přízemí a v podzemí, která přináší u provozu určeného k přechodnému ubytování neočekávaně přívětivé a intimní prostředí. I v novostavbách má téměř každý pokoj individuálně řešené proporce a dispozici.


Chtěli jsem dosáhnout toho, aby se hosté ve svém pokoji, v jednom z pěti domů cítili skoro jako doma. Nemuseli jej složitě hledat podle čísla pokoje, ale jeho polohu si okamžitě zapamatovali. Aby byli při návštěvě jiného pokoje příjemně překvapeni, že díky prostorové různorodosti i použití různých materiálů a barevnosti při řešení interiéru, obývají hotel, poskytující všem hostům opravdu unikátní, neopakovatelné a nezaměnitelné prostředí. Odlišit atmosféru původních staveb i novostaveb jsme se snažili jak ve stavebním řešení, tak při návrhu interiéru. Každý pokoj má specifický tvar i charakter, ty v historických objektech jsou vybaveny stylovými repasovanými skříněmi a stoly, v nové části je navržen atypický interiér.

Díky skloubení moderní architektury nových objektů s prostředím historických domů se zde mohou cítit jako doma jak ctitelé tradičních hodnot, tak vyznavači moderní architektury. Hosté unavení častou anonymitou současné architektury nebo nevěrohodně simulovanou historičností u rekonstrukcí, budou příjemně překvapeni vstřícností moderních prvků i střízlivostí řešení původních částí komplexu hotelu.

Specifickým prvkem stavby je používání materiálů v přírodní povrchové úpravě, neopatřených povrch zakrývajícími nátěry a výmalbou. Možná právě díky tomu se nové části a prvky tak bezproblémově a samozřejmě prolínají a komunikují se starými. Sledování komunikace stavby se svým okolím i provozu hotelu se svou klientelou patří k základním prioritám autorského týmu projektu. Snažíme se dělat architekturu, která je přijímaná, pochopitelná, vstřícná a snadno vstřebávaná. Hledání lidského rozměru v současné architektuře nás všechny zajímá jako životní téma a de facto tomu podřizujeme vše.

Ladislav Lábus, Jiří Poláček, Václav Škarda
5 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Krásné
Helena
09.12.08 11:22
pěkné
Vích
05.05.09 09:24
Benesov u Prahy
07.05.09 12:27
Krása
08.12.10 10:36
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Atelier K2 Lábus AA