Národní technická knihovna v Praze

Národní technická knihovna v Praze
Adresa: Technická 2710/6, Dejvice, Praha, Česká republika
Investor:Státní technická knihovna, MŠMT ČR
Soutěž:2000
Projekt:2004-06
Realizace:2006-09
Zastavěná plocha:4740 m2
Plocha pozemku:11740 m2
Obestavěný prostor:168187 m3


Spoluautor interiér: Hipposdesign, Radim Babák, Ondřej Tobola (www.hipposdesign.com)
Vizuální styl, infosystém: Laboratoř, Petr Babák (www.laboratory.cz)
Výtvarné umění:
PAS – Produktivita Aktivit Současnosti, Vít Havránek, Tomáš Vaněk a Jirka Skála
Centrální umělecké dílo: PAS, Dan Perjovschi (www.perjovschi.ro)
Autoři soutěžního návrhu: Roman Brychta, Adam Halíř, Václav Králíček, Petr Lešek
Projekt Národní technické knihovny v Dejvicích zvítězil v anonymní architektonicko urbanistické soutěži v roce 2000. Knihovna je navržena v obrysu oválného čtverce o vnějších rozměrech cca 75 x 75 m. Objekt má šest nadzemních podlaží a tři podzemní podlaží. 1. NP a 2. NP má charakter veřejný s doplňkovými funkcemi (kavárna, přednáškový sál, výstavní prostor, pobočka městské knihovny, noční studovna) a je prostorem volné komunikace a setkávání návštěvníků areálu vysokých škol a knihovny. Vlastní provoz knihovny začíná na úrovni 2. NP. V dalších nadzemních podlažích jsou umístěny volné výběry fondů, studovny, učebny a administrativní zázemí knihovny. V podzemí je střed vyhrazen zázemí knihovny (sklady knih, technologie) a obvod podzemnímu parkovišti.
Navržený objem budovy NTK je reakcí na místo kde je navrhován a typologii, kterou v sobě skrývá. Zvolení uzavřené formy s konvexními tvary je výraz soustředění a pevného bodu. Tvar hranolu na půdorysu sférického čtverce navozuje pocit ochrany a soustředění, pro knihovnu velice důležitý. Oproti čistému čtverci nebo kruhu je možné se uvnitř dispozice chovat svobodně a přitom neztratit pocit dobré orientace. Ten navíc podporujeme vložením podélné dvorany s horním osvětlením. Knihovna je centrem informací nejen okolních budov vysokých škol, je i společným servisem pro různé technické vědy. Proto budova není jasně orientována, nemá hlavní fasádu. Vstupuje se do ní čtyřmi vstupy – není definován hlavní vstup. Fasáda knihovny je neprodyšně i když průhledně až průsvitně uzavřena obíhajícím skleněným pláštěm. Na jedné straně je jasně ohraničenou vnější hranicí, která je tenká, ale jasně viditelná i proti okolí, na druhé straně je směrem dovnitř od této hranice rozostřený hutný prostor s hloubkou vytvářenou vloženými prvky – vnitřní svět knihovny. Vytváří se tak pocit vstřícnosti a otevřenosti zároveň s jasným ohraničením, které zdůrazní bezpečnost a jasnost celku. Průlom do vlastní knihovny se tak odehraje až ve vnitřní hale a bude citelný – pocit významnosti, který k institucím patří. Je použita velkorozponová předepjatá konstrukce 15 x 15 m, která umožňuje výraznou variabilitu vnitřního prostředí, měřítkově odpovídá velkým prostorům a podporuje vyznění fasády. Vnitřní řešení kompaktnost budovy využívá a doplňuje. Studijní a administrativní místa s potřebou dobrého osvětlení jsou soustředěna v místech s přirozeným osvětlením, knihy v regálech jsou naopak umístěny v hloubce dispozice.
Návrh technologie byl veden snahou o omezení jejího rozsahu, používání jednoduchých trvanlivých systémů a maximálního využití přirozených principů. Díky uspořádání do velkých vzdušných prostor, včetně administrativního open space, bylo možné zjednodušit návrh a rozsah technologie a maximalizovat efektivitu jejího používání. K samozřejmostem patří rekuperace tepla v zimním období. Jednoduchou a chytrou specialitou je užití přirozeného provětrávání a předchlazení. Budova tak vyžaduje minimum samostatných chladících jednotek. Vytápění a chlazení je navrženo především pomocí technologie aktivace betonového jádra, kdy stropy slouží jako sálavé nebo chladící plochy a s výhodou se tak využívá akumulační schopnost konstrukce. Celá budova je pak ovládána integrovaným řídícím systémem, který díky zohlednění vzájemných vazeb znásobí možnosti technologie.
Otevřenost veřejné instituce je vyjádřena návrhem interiéru zvýrazňujícím knihovnu jako jeden fungující organismus. Toto zvýraznění není triviální, ale přesto přehledné - je založeno na 4D hierarchizaci prostředí. Návštěvník volně prostupuje obvodovým pláštěm a jasně určenými prostory (funkcí i výrazem) interiérem, který mu usnadňuje navigaci. Studijní místa jsou navržena v různých polohách s různým typem sezení, což umožňuje najít si místo podle své nálady nebo nátury. Potenciál informačně - výtvarné komunikace budovy s uživatelem, vzniká v síťové spolupráci architekt - grafický designér - výtvarní umělci - web designér. Celistvé řešení je v kontextu se soudobými trendy moderní architektury, designu, výtvarného umění a knihovnictví. Výjimečný je koncept „učebnice techniky“. Díky němu budou jednotlivé použité technologie a materiály jednoduše popsány a vysvětleny návštěvníkům.

Po dokončení interiérů budou doplněny další snímky.
45 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
jo
pee
31.12.08 01:59
kýč
hka
28.05.09 12:34
hrozný kýč
Milan
23.06.09 01:50
hka
Jan Stolek
23.06.09 05:50
ad: kýč
msv
24.06.09 05:30
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Projektil architekti