Architektonická soutěž Městský dům Dobříš byla vyhodnocena

Zdroj
Za město Dobříš Mgr. Lenka Mazochová, sekretář soutěže
Vložil
Tisková zpráva
01.05.2009 00:05
Jednání soutěžní poroty
Město Dobříš vyhlásilo v souladu s požadavky a přáními občanů a neziskových organizací 18. září 2008 ideovou architektonicko-urbanistickou dvoukolovou anonymní soutěž. Inspirací pro další soutěž tohoto typu byla úspěšná kvalitní soutěž o návrh na rekonstrukci dobříšského náměstí a souvisejícího území, vyhlášena v roce 2007. Předmětem soutěže „Městský dům Dobříš“ bylo zpracování soutěžního návrhu Městského domu jako centra celoživotního vzdělávání a získávání informací, příjemného místa k setkávání pro všechny věkové skupiny, místa rozličných, avšak vhodně se doplňujících typů služeb.


Soutěžní porota byla složená z odborníků z oblasti architektury, jimiž jsou věhlasné autority – Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Josef Pleskot, JUDr. PhDr. Jiří Plos, dále pak MgA. Ing. arch. Pavel Nasadil. Soutěžní porota byla dále vhodně obsazena politickými zástupci – starostou města Mgr. Jaroslavem Melšou a členem Zastupitelstva města Dobříše PhDr. Janem Burešem. Budoucí uživatele domu reprezentovali zástupci knihovny, mateřského centra a Místní akční skupiny Brdy-Vltava.
Na začátku ledna tohoto roku proběhlo první kolo architektonické soutěže s cílem vybrat optimální návrhy do druhého kola. Zájem o soutěž ze strany architektů byl opravdu značný, neboť bylo odevzdáno celkem 63 návrhů. Soutěžní porota posuzovala návrhy podle soutěžními podmínkami stanovených kritérií se zvláštním přihlédnutím ke skutečnosti, zda idea koncepce architektonického a urbanistického řešení naplňuje požadavky i proponované cíle zadání a zároveň respektuje vztahy s širším okolím a dosahuje jejich optimální harmonizace. V tomto smyslu ohodnotila porota za nejvhodnější 7 předložených soutěžních návrhů, které postoupily do druhého kola.
Následně dne 6. března 2009, na svém druhém jednání, porota ocenila tři projekty, z nichž první doporučila k realizaci:
  1. 4DS spol. s r.o. (Ing. arch. MGA. Marek Barták, Ing. Vojtěch Navrátil, Bc. Václav Toufar, Mgr.A. Luboš Zemen) – návrh nejlépe prezentuje fenomén Městského domu v této lokalitě
  2. Ing. arch. Zbyňka Ryšky ve spolupráci s Ing. arch. Martinou Portikovou a Ing. arch. Martinem Zamazalem
  3. htsA/herman tomášek seidl architekti (Ing. arch. Aleš Tomášek, Robert Seidl, Ing. arch. Ivo Herman)
Oceněné soutěžní návrhy vč. textových částí jsou k dispozici na webových stránkách města Dobříše.
Protokoly o průběhu a výsledcích soutěže naleznete zde>

Jednání soutěžní poroty
Závěrečné  rozhodnutí bylo ovšem na Zastupitelstvu města Dobříše. Členové zastupitelstva dne 7. dubna 2009 schválili pořadí, které bylo doporučeno soutěžní porotou a navrhli k realizaci soutěžní návrh, jehož autorem je 4DS spol. s r.o. – Ing. arch. MGA. Marek Barták, Ing. Vojtěch Navrátil, Bc. Václav Toufar, Mgr.A. Luboš Zemen.

V pátek 10. dubna 2009 proběhlo slavnostní zahájení vernisáže všech 63 soutěžních návrhů. Výstava se uskutečnila přímo v místě, jimž se návrhy zabývají, tedy v budově bývalého kina. Od středy 15. dubna do neděle 10. května jsou návrhy, které postoupily do 2. kola soutěže, vystaveny ve vestibulu v prostorách Městské knihovny Dobříš. Výstava je zpřístupněna každý den vč. víkendu od 11:00 do 23:00.
0 komentářů
přidat komentář

Související články