Zásady moderní výstavby a hospodárného provozování budov

Vložil
Tisková zpráva
09.09.2013 14:10
Společnost PORSENNA o.p.s. dne 27. 9. 2013 zahajuje Odborný kurz určen pro specialisty ve stavebnictví, TZB a hlavně pro všechny, kteří správně předpokládají, že environmentálně šetrná výstavba a hospodárné provozování budov ještě stále není tak přirozeným standardem v praxi, jak by bylo žádoucí.
Odborný kurz, který se skládá z celkem jedenácti lekcí, seznámí posluchače se systémy a prvky moderních konstrukcí budov v synergii s trendy úspor energie z pohledu platné legislativy a technických norem. Dále vzdělá posluchače v systémech a ekonomice nízkoenergetických a pasivních domů. Část kurzu je věnována přehledu legislativy a norem ve vztahu k požadavkům směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Součástí kurzu je řešení praktických příkladů.

Odborný kurz je pořádán formou čtyřhodinových přednášek. Jednotlivé lekce jsou vedeny do většího detailu dané problematiky, což činí tento kurz jedinečným. Právě míra detailu jednotlivých témat a míra interaktivity s lektorem je účastníky předchozích ročníků vysoce oceňována.
Lektoři jsou vždy specialisti v oboru s dostatečnými zkušenostmi z praxe. V připravovaných přednáškách si můžete poslechnout kapacity v oboru, jako jsou např.: Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Arch. Josef Smola, Ing. Miroslav Urban, Ph.D. a další.

Přesný přehled lektorů a přednášek si můžete prohlédnout níže:

datum

téma

přednášející

27.9.2013

Principy a nástroje energetického managementu

Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D

4.10.2013

Teplo z OZE: solární tepelné soustavy

Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D

11.10.2013

Tepelná čerpadla

Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D

18.10.2013

Systémy vytápění, příprava TV

Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D

25.10.2013

Větrání a rekuperace

Ing. Jan Schwarzer, Ph.D

1.11.2013

Chlazení, klimatizace

Ing. Jan Schwarzer, Ph.D

8.11.2013

Právní požadavky: směrnice EPBD II, národní právní řád, příklady použití v praxi

Ing. Miroslav Urban, Ph.D

15.11.2013

Právní požadavky na provoz budov; kvalita prostředí, hygienické požadavky

Doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D

22.11.2013

EPC – principy a příklady

Ing. Vladimír Sochor

29.11.2013

Návrh nízkoenergetických a pasivních domů - novostavby, opravy, ekonomika provozu

Ing. Michal Čejka

6.12.2013

Nulové domy, příklady

Ing. arch. Josef SmolaInformace o pořadateli:
Společnost PORSENNA o.p.s. dlouhodobě šíří principy správné praxe ve stavebnictví, propaguje výstavbu a rekonstrukce v pasivním standardu a zavádí efektivní energetický management.  S pořádáním vzdělávacích programů a odborných školení má několikaletou praxi a tento odborný kurz volně navazuje na předchozí 3 ročníky komplexního vzdělávacího programu, který měl velmi pozitivní ohlas.  

Doba a čas trvání kurzu
: 27. září – 6. prosince 2013, vždy v pátek od 8:30 do 12:00
Místo konání: Výpočetní a informační centrum ČVUT, Praha 6
Více informací a přihláška: http://kurz.porsennaops.cz
Kontakt na pořadatele:     
PORSENNA o.p.s.
Jiřina Machová    
T:  241 730 336
M: 777 900 522
E:   kurz@porsenna.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články