Volba otopného systému pro nízkoenergetický rodinný dům

Vložil
Tisková zpráva
01.03.2012 12:30
Fenix Trading s.r.o.

Výstavba nízkoenergetických až pasivních domů je nastupujícím trendem a to nejen z důvodu stále rostoucích cen energií. Jedním z charakteristických rysů těchto staveb je nízká spotřeba energie na vytápění a tento faktor nutí projektanty i zákazníky k zamyšlení, jaký vlastně zvolit nejvhodnější systém vytápění. Jestliže se už investor rozhodne pro stavbu nízkoenergetického montovaného domu, předpokládá, že účet za vytápění bude nízký. Přímo se pak nabízí myšlenka znásobit tuto úsporu použitím topného systému s co nejnižšími provozními náklady – a asi začne přemýšlet nad kondenzačním kotlem, nebo ještě lépe tepelným čerpadlem. Paradoxně však právě v tomto případě nemusí patřit volba těchto zdrojů k nejšťastnějším.

Pro elektrické vytápění jednoznačně mluví nízké pořizovací náklady, prakticky nulové náklady na údržbu, bezobslužný provoz a přesná regulace. Elektrické vytápění je nejdokonaleji regulovatelný topný systém s nejmenší měrnou spotřebou energie, uživatelé jsou vzhledem k dokonalé a levné regulaci schopni plně přizpůsobit svůj topný režim měnícím se rodinným i ekonomickým podmínkám. Pořizovací hodnoty elektrických topných systémů jsou přitom významně nižší (v desítkách procent) než u jiných systémů. Tato skutečnost je velmi důležitá zejména u nových objektů s nízkou tepelnou ztrátou a tedy i s nízkou spotřebou energie na vytápění. Navíc pro elektrické vytápění existují zvláštní tarify, které umožňují používat levnou energii v tzv. nízkém tarifu i pro ostatní spotřebu domácnosti. Tento fakt je, vzhledem k rostoucímu vybavení domácností elektrickými spotřebiči, opět významným zdrojem úspor celkových nákladů na provoz domácnosti a v konečném důsledku tak může elektrické vytápění vyjít jako nejvýhodnější i z hlediska provozních nákladů.

Trendem jsou velkoplošné nízkoteplotní topné soustavy, největší tuzemský výrobce elektrických topných systémů, FENIX Jeseník, nabízí topné rohože a kabely ECOFLOOR a folie ECOFILM. Nízkoteplotní vytápění je obecně velmi pozitivní i z hlediska spotřeby energie a optimálního rozložení teploty v pobytovém prostoru, topné prvky jsou zabudovány do konstrukce a neruší vnímání prostoru.

Provozní komfort a nízké náklady potvrzuje řada konkrétních realizací, zajímavý je například seriál o důvodech, řešeních a zkušenostech s elektrickým vytápěním nízkoenergetického domu v Moravanech u Brna. Pro dům bylo navrženo převážně podlahové vytápění foliemi ECOFILM, v koupelnách a kuchyni pod dlažbou pak topné rohože ECOFLOOR. Ve dvou místnostech autor navrhl stropní vytápění foliemi ECOFILM C, to vše samozřejmě s centrální regulací BMR

Odpověď na otázku, zda použít topné rohože nebo folie, dá skladba podlahy a zvolená podlahová krytina – např. pro dlažbu jsou vhodné rohože, pro laminátové nebo dřevěné podlahy pak folie. Principiálně ale fungují oba tyto typy stejně. Folie se dá použít také pro stropní vytápění, u kterého lze instalovat vyšší příkon než do podlahy. U stropu není na obtíž jeho vyšší teplota (cca 45°C), která by u podlahy byla neakceptovatelná, navíc je u něj proti podlaze k dispozici větší účinná topná plocha - na strop se totiž obvykle neumisťuje nábytek! Elektrické konvektory jsou stále častěji používány pouze jako doplňkový zdroj tepla, zajišťující potřebnou dynamiku topného systému, případně jako zdroj tepla v podružných prostorách. Ale i konvektory odpovídají požadavkům na moderní zdroje tepla – například sálavé konvektory mají moderní design a dají se velmi dobře regulovat. Atraktivní a žádané jsou sálavé skleněné GR a mramorové panely.

0 komentářů
přidat komentář

Související články