Směrnice 2010/31/EU – PENB budov

Vložil
Tisková zpráva
29.05.2013 08:10
Fenix Trading s.r.o.

Prohlášení Cyrila Svozila, CEO Fenix Group a.s. ke směrnici 2010/31/EU – PENB budov

Vážení zákazníci, obchodní partneři,

ve většině zemí EU nabývá v roce 2013 platnosti další část direktivy EU 2010/31/EU o tzv. hodnocení energetické náročnosti budov. Na rozdíl od předchozích stupňů regulace v tomto oboru, které se zaměřovaly výhradně na tepelně technické parametry budov a jejich postupné zlepšování, opouští letošní aplikace reálný svět a spolu s ní vstupujeme do světa virtuální reality, umělých a komplikovaných konstrukcí umožňujících, aby i jeden stejný dům dosahoval diametrálně odlišných hodnocení.

U nové výstavby budov tak nabývají na významu umělé výpočtové konstrukce zcela oddělené nejen od jakýchkoliv ekonomických, ale i ekologických souvztažností. Nadále již tak pro vydání stavebního povolení nebude důležitý zájem investora, jeho preference či ekonomická výhodnost, nebude důležitý ani ekologický dopad zvolených systémů na životní prostředí. Jako stěžejní ukazatel pro posuzování přípustnosti či nepřípustnosti staveb je totiž nově zvolen tzv. ukazatel primární spotřeby neobnovitelné energie (PEF).
Při samotné konstrukci tohoto ukazatele byl bod nula stanoven naprosto rozdílně pro jednotlivé druhy energií. Zatímco např. u elektrické energie je bodem nula proces spalování paliva v elektrárně a je do něho zahrnuta účinnost tohoto procesu, distribuce a všechny ztráty v průběhu jednotlivých etap, u ostatních paliv je bodem nula energonositel připravený ke spotřebě v místě spotřeby. Veškeré energetické ztráty související s jeho vznikem, těžbou i dopravou jsou zcela opomenuty!

Zcela zde chybí ekonomický rozměr – náklady na jednotlivé energonositele nehrají vůbec žádný význam, např. spalování plynu v klasické elektrárně má výrazně výhodnější PEF než jaderná elektrárna (ekonomicky je tomu samozřejmě naprosto naopak). Je ovšem zcela opomenut i aspekt ekologický, neboť z pohledu konstrukce ukazatele PEF je v zásadě jedno, zda tepelným zdrojem v elektrárně je spalování plastů, pneumatik, bezemisní jaderná energie či perpetuum mobile – PEF bude vždy stejný. Spalování uhlí v místních topeništích je tak téměř trojnásobně zvýhodněno oproti použití elektrické energie a je téměř na úrovni spalování zemního plynu!!

Celá tato virtuální hra nemá žádnou návaznost na ekonomickou výhodnost či nevýhodnost jednotlivých energií v daném místě a již vůbec nebere v potaz preferenci zákazníka, ekonomicky se však dotýká nás všech zvýšenou byrokratickou zátěží a dalšími nadbytečnými placenými úkony vynucenými státem a jeho administrativou.

Nalezli jsme způsoby, jak i v těchto ztížených podmínkách poskytovat našim zákazníkům komfort elektrického vytápění v novostavbách a v nejbližších dnech bude na našem webu zpřístupněn jednoduchý návod, jak postupovat tak, aby elektricky vytápěné objekty prošly posuzováním ENB a získaly stavební povolení. V prvé řadě se tento návod bude týkat rodinných domů, připravujeme však i variantu pro bytové domy. Budeme připraveni poskytnout i seznam auditorů seznámených s těmito postupy.

Vážení obchodní partneři, i přes tyto komplikace zdražující naše životy a a zase o trošičku omezující svobodu naší volby, se neděje nic tragického!
 
Jsme lidé zvídaví, samostatně uvažující a nesmírně hraví... pojďme si tedy společně hrát!

Cyril Svozil, CEO Fenix Group a.s., květen 2013
0 komentářů
přidat komentář

Související články