Veřejný prostor pohledem mladých architektů

Vložil
Tisková zpráva
21.06.2011 07:00
Kam směřuje současná česká architektura? Jak má vypadat veřejný prostor ve městech? Na tyto a další otázky může přinést odpovědi soutěžní přehlídka prací mladých architektů do 33 let - Young Architect Award (YAA). Cílem aktuálního ročníku soutěže je otevřít veřejnou diskuzi na téma budoucnosti českého stavitelství a dát prostor neotřelým nápadům mladé generace architektů. Do již třetího ročníku této soutěže se mohou do 7. července 2011 přihlásit zájemci z řad českých i zahraničních architektů a studentů architektury.

Patronem soutěže je Martin Rajniš | e-MRAK
Veřejný prostor jako výzva

Nosným tématem letošního ročníku je funkční řešení veřejného prostoru sídel. Díky spolupráci s magistráty města Brna, Ostravy a Liberce se s  nejzajímavějšími projekty s regionální tématikou bude moci letos veřejnost seznámit také přímo ve výstavních prostorách těchto měst. Organizátoři YAA tak očekávají, že se nad regionálními projekty otevře diskuze, do které se zapojí i široká veřejnost.

Úspěšné architektonické návrhy v minulých ročnících dosáhly nejen ocenění v  soutěži, ale také mnohdy zaujaly i zástupce státní správy. Potvrzuje to Štěpán Valouch, který spolu s Jiřím Opočenským stojí za návrhem Visutého parku nad ústím tunelu Blanka: "Náš návrh přihlášený do Young Architect Award 2010 byl zpracován v ideové rovině pro výstavu Městských zásahů 2010. Zástupci Prahy 6 nás po té oslovili k rozpracování návrhu do podrobnější podoby. Ocenění v soutěži YAA dalo našemu návrhu další šanci."

YAA je otevřená také pro talentované architekty ze zahraničí, v roce 2009 zabodovala mladá portugalská architektonická kancelář EMBAIXADA. "O soutěži jsme se dozvěděli přes internet a od prvního okamžiku jsme cítili, že sdílíme stejnou filozofii a co víc, že se ztotožňujeme se způsobem, jakým je organizovaná a s přístupem poroty, která vnímala architekturu jako vědní disciplínu. Osobní zkušenost, kterou jsme měli jako účastníci soutěže, byla velmi pozitivní a od chvíle, kdy jsme se vrátili z České republiky, jsme tuto soutěž doporučovali a dávali jako příklad," říká portugalský architekt Albuquerque Goinhas.

Odborníci dávají prostor nováčkům

Přihlášené práce mladých architektů budou tentokrát posuzovat přední architekti působící v komerční i akademické sféře - Jakub Cigler (Cigler Marani Architects), Petr Hrůša (Ateliér Brno), Jan Jehlík (FA ČVUT v  Praze), Pavel Jura (autorizovaný architekt), Radek Suchánek (FUA TU v  Liberci), Tomáš Bezpalec (ČKA) a Josef Pechar (Nadace Nadání J., M. a Z. Hlávkových). "Za první republiky patřila česká architektura mezi světovou špičku. Později však došlo k  úpadku, který trvá dodnes. Pokud s tím budeme chtít něco udělat a dostat se zpět mezi elitu, musíme svou pozornost upírat právě k mladé generaci architektů," říká o významu projektu patron soutěže Martin Rajniš z ateliéru e-MRAK.

Architekt Pavel Jura vyzdvihuje další aspekt soutěže, a to přínos pro samotné účastníky: "Když jsem četl soutěžní podmínky YAA, uvědomil jsem si, jak je tato přehlídka důležitá i tím, že jako jedna z mála umožňuje prezentaci právě začínajícím architektům. A to bez nutnosti profesních formalit na straně jedné, zároveň ale na profesionální úrovni vlastního průběhu soutěže a následné prezentace výsledků i jednotlivých autorů na straně druhé."
 
Své soutěžní práce mohou zájemci přihlašovat do 7. července 2011. Následně vybere odborná porota nejlepší návrhy v  soutěžních kategoriích "ideová studie a školní práce" a "projekty a realizace". Na vítěze jednotlivých kategorií čeká finanční odměna, věcné ceny, nově ve spolupráci s ČSA i "výlet za architekturou" do některé z  evropských metropolí (Paříž, Barcelona, Kodaň, Helsinky), ale především výrazný prostor pro prezentaci práce odborné i laické veřejnosti. Pro budoucí kariéru mladých architektů může být stěžejní, pokud se jejich návrhy dostanou do širšího povědomí veřejnosti. Proto i letos organizátoři počítají se silnou podporou mediálních partnerů. K  nominovaným projektům se opět bude moci vyjádřit prostřednictvím internetového hlasování také široká veřejnost.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 22. září 2011 u příležitosti konání stavebního veletrhu FOR ARCH 2011.

> www.yaa.cz

Základní informace

Témata
Téma pro nadcházející ročník soutěže je veřejný prostor sídel, život společnosti tímto prostorem ovlivněný. Za účasti mediálních partnerů a odborné veřejnosti chceme prostřednictvím tohoto projektu vyprovokovat diskusi na téma, jak architektura ovlivňuje a přispívá k lepšímu životu společnosti.

Téma veřejného prostoru sídel je rozděleno na:
  • centrum a okraje (městská krajina, sídliště, městské satelity, nový development)
  • město a voda (řeka, náplavky, jezero, přehrada)

Soutěžní kategorie
  • ideové studie a školní práce
  • projekty a realizace
Účastníci soutěže
Soutěžní přehlídky se mohou účastnit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

Termíny
7. 7. 2011  uzávěrka příjmu přihlášek, do 15.00 hod.
22. 8. - 5. 9. 2011  hlasování veřejnosti na www.yaa.cz a iDNES.cz
25. 8. 2011  jednání odborné poroty
26. 8. 2011  vyhlášení nominací
22. 9. 2011  slavnostní vyhlášení výsledků

Putovní výstava
Na vyhlášení výsledků naváže putovní výstava všech přihlášených prací se zastávkami - NTK v Praze, FOR ARCH, Nová radnice v Liberci, Urban centrum Brno, VUT v Brně, TU v Liberci a VŠB-TU Ostrava.

Výstava v NTK v Praze se stane doprovodnou akcí konference Křižovatky architektury, která se koná dne 15. 9. 2011 tamtéž a jejímž ústředním tématem je rovněž veřejný prostor. Účastníci letošních Křižovatek architektury z řad odborné veřejnosti tak budou mít jedinečnou příležitost konfrontovat návrhy a názory odborníků, které zazní v programu, s vizemi a ideami mladé nastupující generace architektů.

Kontakt
Eva Pácaltová, sekretář soutěže, tel.: +420 222 891 117, +420 739 003 161, e-mail: pacaltova@abf.czZáštita
ČKA, ČVUT v Praze, VUT v Brně, TU v Liberci, VŠB-TU Ostrava, STU Bratislava, MK, MPO, MMR, MŽP, MŠMT, ČKAIT, Hlavní město Praha, Statutární město Brno, Statutární město Ostrava, Statutární město Liberec

Partneři
MŽP - Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí, Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových", CEGRA (ArchiCAD), FOR ARCH

Mediální partneři
iDNES.cz, Stavební fórum, ERA21, ASB, Development news, Interiér veřejných budov, Střechy, fasády, izolace, Fasády, ARCHITEKT, STAVITEL, KONSTRUKCE, eStav.cz.


Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná společnosti ABF, a.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.
0 komentářů
přidat komentář

Související články