VELUX vypisuje 1. ročník soutěže Active House Award pro studenty vysokých škol

Vložil
Pavlína Drbálková
17.11.2011 22:40
VELUX Česká republika, s.r.o.

Společnost VELUX Česká republika vypisuje pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu 1. ročník studentské soutěže Active House Award zaměřené na návrhy projektů udržitelných staveb v aktivním standardu. Zaregistrovat se do soutěže je možné od 20. 10. 2011 do 1. 5. 2012.
Soutěž Active House Award je určena pro studenty vysokých škol stavebního zaměření v České i Slovenské republice a vyhlašuje se ve dvou kategoriích – novostavby a rekonstrukce. Projekty může přihlásit jednotlivec nebo kolektiv. Cílem soutěže je podpořit práci studentů na projektech udržitelných staveb a umožnit jejím prostřednictvím detailnější seznámení s problematikou návrhu budov v aktivním standardu. Aktivní standard je definován kvalitou vnitřního prostředí, ohleduplností k životnímu prostředí a energetickou efektivitou objektu. Hlavní hodnotu budovy přitom představuje způsob, jakým vzájemná integrace zmíněných aspektů podporuje architektonickou kvalitu, lidské zdraví a příjemné prostředí pro život.  Partnery soutěže jsou ČVUT Praha, Česká rada pro šetrné budovy a Galerie Jaroslava Fragnera.„Firma VELUX se aktivně angažuje a pravidelně investuje do výzkumu a vývoje kvality vnitřního prostředí a trvale udržitelných staveb. V roce 2008 jsme zahájili experimentální projekt VELUX Model Home 2020, který představuje výstavbu a testování budov založených na principu aktivního domu. Proto jsme se rozhodli uspořádat tuto soutěž pro studenty v České a Slovenské republice a přispět tak k diskusi o budoucnosti udržitelného stavění u nás,“ řekl David Brož, generální ředitel společnosti VELUX.

Do soutěže mohou být přihlášeny zpracované projekty staveb pro bydlení a administrativu navržené v aktivním standardu, kde výrobky VELUX jsou součástí konceptu prosvětlení a ventilace domu.

Přihlášené soutěžní práce bude posuzovat mezinárodní odborná porota v složení:
·    Mag. arch. Juri Troy (Juri Troy Architects, Rakousko)
·    MA Lone Feifer (Active house Alliance, Dánsko)
·    doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. (SEA Architekt, Česká republika)
·    Ing.arch.Ľubomír Závodný hostující profesor, FA STU, Bratislava (Závodný AA, SK)
·    Ing. arch. Klára Bukolská (zástupce vyhlašovatele, VELUX Česká republika)

·    Náhradníci:
·    Ing. Petr Vogel (Předseda České rady pro šetrné budovy, Česká republika)
·    Ing. arch. Dalibor Borák (Dobrý dům, Česká republika)

Green Lighthouse
Odborná porota vybere v kategorii novostavby a rekonstrukce vždy tři vítěze. Hodnotit bude kvalitu vnitřního prostředí budovy z pohledu využitelnosti dispozice, množství denního světla v interiéru a zajištění ventilace; vliv na životní prostředí z pohledu architektonického zpracování, urbanismu, použitých materiálů a využití obnovitelných zdrojů. Třetím kritériem bude energetická efektivita, resp. nulová bilance spotřeby energie v rámci celoroční bilance.

V každé kategorii budou uděleny tyto ceny: první místo představuje odměnu ve výši 35 000 Kč a dvoudenní návštěvu Kodaně, včetně prohlídky první veřejné CO2 neutrální stavby v Dánsku s názvem Zelený maják (Green Lighthouse). Pro soutěžící na druhém a třetím místě je připraveno 20 000 Kč a 10 000 Kč.

V průběhu soutěže proběhnou i dva semináře zaměřené na návrh aktivního domu. Seminář Active House Award – Idea pod vedením Mag. arch. Juri Troye se bude zabývat principy navrhování aktivních domů. Na semináři Active House Award – Technic se účastníci seznámí s technickým řešením staveb a s možnostmi využití obnovitelných zdrojů energie v aktivních domech.

Registrace do soutěže Active House Award začíná 20. 10. 2011, termín odevzdání soutěžních návrhů je do 15. 5. 2012. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 15. 6. 2012 v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze na vernisáži výstavy všech soutěžních návrhů. Více informací k soutěži, včetně detailních podmínek a přihlášky jsou k dispozici na stránkách www.velux.cz nebo www.velux.sk .

!! Pondělí 21.11. 2011 Seminář ACTIVE HOUSE IDEA !!

0 komentářů
přidat komentář

Související články