Plovoucí dynamický kubus

Komerční a skladové prostory VELUX-Kalcer v Trzinu

Vložil
Tisková zpráva
23.06.2008 00:05
Architekti: Arhiveda d.o.o / Marko Mandelj u.d.i.a. (= univ. cert. ing. arch.), Rafko Napast u.d.i.a., Mladen Muck u.d.i.a.

ÚVOD
S příchodem slovinské nezávislosti na počátku devadesátých let a díky rychlému hospodářskému rozvoji vyrostly v mnoha slovinských městech nové průmyslové a obchodní zóny, které většinou vznikaly bez jasné urbanistické koncepce a architektonické vize, ale spíše jako souhra nových hospodářských podmínek, vidiny kapitálu a ambicí novodobých investorů. Obchodní a průmyslové centrum Trzin se proto skládá z objektů navržených v různých architektonických stylech, od čistě komerčních skladových prostor postavených z prefabrikovaného betonu až po honosnou pyramidu ze skla a kamene, v níž sídlí jedna slovinská banka. Takový chaos architekty většinou přivádí k zoufalství, na druhou stranu však poskytuje nové architektonické příležitosti.

KONCEPCE
Hlavní téma budovy vychází z přeměny jednoho architektonického prvku – střechy – v abstraktní kubus fasády s rovinami v různých sklonech, které vytváří základ pro vestavbu řady světelných průzorů – střešních oken VELUX. Jasně definovaná lamela ve tvaru kubusu volně přiléhá k betonové zdi skladu, podporována pouze štíhlými ocelovými sloupky.

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Kubus plovoucí fasády se dívá na čtyřproudou dálnici Lublaň - Trzin a tvoří vizuální dominantu na konci obchodní a průmyslové zóny. Representativní membrána budovy je otočena k rušné hlavní silnici a naznačuje zakončení obchodního a průmyslového centra Trzin. Sklad je umístěn dovnitř směrem k místní silnici a má neutrální tvar. Část komerční i skladová jsou spojeny v jedinou budovu, mají však různý design a lze je od sebe rozeznat.

FASÁDA
Membránu fasády komerční části tvoří rozměrné Esal panely v modrošedé barvě, které pokrývají spodní hliníkovou střechu. Skladovou část tvoří vodorovně spojené barevné prefabrikované betonové panely. Očividný kontrast obou částí propojuje nenápadný motiv nepravidelných vodorovných spár ve fasádě. Fasáda s mnoha zlomy se stává abstraktní střechou s různými sklony, která určuje její rytmus a následkem toho pozměněné vnímání budovy. Od stropu k podlaze vede shora dolů přes obě patra šestnáct řad oken. Plovoucí efekt a podélný vzhled komerčního kubusu jsou dále zdůrazněny oběma koncovými třímetrovými průměry, které zlomovou stavbu opticky prodlužují při pohledu ze silnice.

FUNKČNÍ KONCEPCE
S ohledem na návštěvy hostů musí být komerční část především dostupná autem. Odtud, tj. z pragmatických požadavků na maximální využití spolu s uchováním vizuálního plovoucího efektu, pramení myšlenka parkování bezprostředně pod komerční částí, pod níž návštěvníci projdou přístupovou cestou k úzkému skleněnému průchodu se schodištěm, jež je dovede dovnitř budovy tvořené dvěma různě velkými komerčními celky.

INTERIÉR
Po průchodu úzkým schodištěm následuje v každém komerční celku vstup do rozlehlé osvětlené dvouúrovňové multifunkční haly, kterou lze projít do dvou řad kancelářských prostor umístěných na dvou patrech. Uvnitř převládají dynamické zlomy membrány vnitřní fasády budovy spolu s vertikálními řadami střešních oken. Velikost podlouhlé stavby a pole fasády se harmonicky střídají s liniemi (spárami) membrány fasády a splňují funkční požadavky prostor. Dvojúrovňová vstupní hala, velké a malé kanceláře, přednáškový sál a konferenční místnosti jsou poznamenány vnitřními fasádami různých sklonů s vertikálními okny. Bioklimatických vlastností budovy je dosaženo inteligentním systémem kontroly teploty v prostorách. Všechna okna jsou napojena na počítačový systém, který je zavře při dešti a otevře pokud teplota stoupne, nebo naopak spustí sluneční okenice a na konci dne rovněž budovu vyvětrá a poté okna uzavře.

KONSTRUKCE
Základem pro skladovací prostory je prefabrikovaná betonová konstrukce, do níž je začleněna kovová podpěrná konstrukce komerční části. Komerční část budovy se skládá ze sedmi šestimetrových stavebních polí, přičemž dvě koncová pole jsou prodloužena třímetrovými podpěrnými průměty. Plovoucí kubus byl původně navržen jako podpěrná konstrukce bez jakýchkoliv podpěrných sloupů, později však byly za účelem racionalizace rozložení základů přidány kovové podpůrné sloupy.

Mare Mandelj, u.d.i.a. (Arhiveda) a Lara Romih, u.d.i.a. (VELUX)
(= univ. cert. ing. arch.)

Související články