Účinnost venkovního stínění u střešních oken VELUX v klimatických podmínkách České republiky

Vložil
Tisková zpráva
01.09.2014 10:00
VELUX Česká republika, s.r.o.

Studie prezentuje vliv použití venkovních zastiňovacích prvků na teplotu podkrovní místnosti. V případě venkovní rolety VELUX se jedná o snížení teploty až o 6,8 °C a u venkovní markýzy VELUX až 5,5 °C.


Typ venkovního stínění
Možnosti ovládání Snížení
teploty v
podkrovní
místnosti
Venkovní markýza VELUX
Síťová struktura skelného vlákna obaleného plastem.
- Stálý přísun denního světla
- Zachován výhled (průhledné)
Manuální
Elektrický pohon
Solární pohon
5,5°C

Vekovní roleta VELUX
Hliníkové lamely vyplněné tepelnou izolací.
- Úplné zatemnění
- Útlum hluku z deště
- Zvýšení tepelné izolace
Manuální
Elektrický pohon
Solární pohon
6,8°C

Základní parametry modelu

Ilustrace podkrovního prostoru
Podkrovní prostor o rozměrech 4,5 x 5,0 m. Výška vnitřní stěny 1,0 m, výška plochého stropu 2,5 m, viz. Obrázek 1. Sklon střechy 45°. Objekt se nachází v Praze v České republice. Meteorologická data byla převzata ze zdroje ASHRAE IWEC Weather File pro Prahu.

Tabulka 1: Konstrukční údaje 

Konstrukce Poznámka Hodnota U Tloušťka
Vnější zdi Zdivo s izolací 100 mm, cihla 0,3 W/(m²K) 346 mm
Střecha Lehká střešní konstrukce s izolací 100 mm 0,39 W/(m²K) 133 mm
Podlaha Podlaha je adiabatická, nedochází k žádným ztrátám tepla do přízemí --- ---

Průvzdušnost konstrukcí je podle předpokladů podobná jako u průměrné budovy z roku 20051, což odpovídá hodnotě 2 ACH při tlaku 50 Pa (hodnota požadovaná podle konceptu pasivního domu je 0,6 ACH při tlaku 50 Pa).
Použitá okna: dvě okna GGL M08 (780 x 1398 mm) v jižní střešní ploše. Obě okna lze otevřít pro přirozenou ventilaci. Podrobné informace o oknech jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2: Podrobné údaje o oknech
Kód produktu GGL M08
Ug,90 1,3 W/(m²K)
Ug,90 1,2 W/(m²K)
Uw,45 1,5 W/(m²K)
gg 0,55
gw 0,36
Fg 0,66
Aw 1,09 m²
1Podle normy EN 13465, tabulka A.2

Předpokládá se, že v místnost podkroví obývá jedna osoba. Obyvatel podkroví je mimo domov ve všední dny od 8 do 17 hodin, jinak je místnost plně obývaná.
Topení je nastaveno na teplotu 21 °C a v budově není klimatizace. Ve variantě se zastíněním je venkovní markýza, resp. venkovní roleta ovládána podle vnitřní teploty pomocí dálkového ovladače nastaveného na teplotu 24 °C.
Vnitřní zisk ze zařízení je podle předpokladů konstantní a činí 3 W/m².

Nastavení ventilace
V domě je instalována mechanická ventilace pro základní cirkulaci vzduchu ve výši 0,5 ACH. Ventilace je aktivní po celý rok.
Střešní okna slouží k omezení přehřívání a jsou automaticky otvírána při dosažení teploty 27 °C v interiéru. Obě střešní okna jsou ovládána současně. Předpokládá se, že dveře do ostatních částí budovy jsou stále uzavřené.

Popis jednotlivých případů

V úvahu byly vzaty tři případy: jeden bez zastínění střešních oken, jeden se zastíněním venkovními markýzami VELUX a jeden se zastíněním venkovními roletami VELUX. Ve všech případech byla použita otevíratelná střešní okna VELUX.

Výsledky simulace
Obrázek 2 ukazuje vnitřní teplotu ve všech třech případech a zároveň venkovní teplotu v teplém období od května do srpna. Výsledky ukazují, že teplota v interiéru v případě střešních oken bez zastínění dosahuje v několika dnech tohoto období více než 30 °C. V případech se zastíněním pomocí venkovních markýz a venkovních rolet bylo dosaženo podstatně nižší teploty. Největší teplotní rozdíl činí 5,5 °C (venkovní markýzy VELUX), resp. 7,0 °C (venkovní rolety VELUX).


Obrázek 2
No awning – Bez zastínění
With awning – S markýzou
With roller shutter – S venkovní roletou
Outdoor temperature – Venkovní teplota


Obrázek 3 ukazuje podrobněji období od 5. do 8. srpna. Zároveň je zde znázorněna kategorie 3 podle specifikace aktivního domu verze 2.0.


Obrázek 3
No awning – Bez zastínění
With awning – S markýzou
With roller shutter – S venkovní roletou
Outdoor temperature – Venkovní teplota
Comfort limit – Komfortní hodnota


Porovnání teplot ukazuje, že při použití venkovního stínění lze dosáhnout podstatně nižších teplot. Obrázek 2 ukazuje teplotu v nejteplejším období roku od května do srpna. Největší teplotní rozdíl činí asi 6 °C a zůstává zachován po značnou část daného období.


Obrázek 4: Porovnání výsledné vnitřní teploty
With awning – S markýzou
With roller shutter – S venkovní roletou

Simulační software

Pro výpočty byl použit simulační software VELUX Energy and Indoor Climate Visualizer 2.1, sestavení 47. Další informace o softwaru najdete na adrese http://eic.velux.com nebo v návodu k softwaru (k dispozici on-line na stejných webových stránkách). Výpočty a simulace provedl Thorbjørn Færing Asmussen a Anna Karina Hammelev Hansenová, z Centra pro denní světlo, energii a vnitřní prostředí společnosti VELUX A/S.


Výrobní sortiment společnosti VELUX zahrnuje široký výběr střešních oken, světlovodů i řešení pro ploché střechy. VELUX také nabízí celou škálu stínicích a dekorativních doplňků – od rolet, žaluzií až po venkovní markýzy a venkovní rolety včetně kompletního systému montážních a ovládacích prvků na manuální či na dálkové elektrické či solární ovládání.
0 komentářů
přidat komentář

Související články